Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta edistää terveellisen, turvallisen ja viihtyisän rakennetun ympäristön muodostumista ja ylläpitoa ohjaamalla ja neuvomalla suunnittelijoita, rakentajia, rakennuttajia ja kiinteistöjen omistajia.

Rakennusvalvonta vastaa kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle määrättyjen tehtävien valmistelusta, täytäntöönpanosta ja neuvonnasta.

Rakennuslupa- ja rakennusvalvonta-asioissa valmistelu tapahtuu yhteistyössä alueen pelastusviranomaisten, kunnan ympäristö-, terveydensuojelu- ja maankäyttöviranomaisten sekä kuntatekniikan keskuksen kanssa.

Ajankohtaista

Twitter