Sivistystoimen toimiala

Sivistystoimen organisaatio 2017

Sivistystoimen tehtävänä on opetuslautakunnan ja vapaa-ajan lautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano.

Henkilöstön määrä nn syyskuun 2017 tilastoinnissa 5 344 henkilöä, mikä on lähes puolet koko Vantaan kaupungin henkilöstöstä. Sivistystoimen toimialalaan kuuluvat varhaiskasvatus, suomenkielinen perusopetus, ruotsinkieliset palvelut, nuoriso- ja aikuiskoulutus, Vantaan kaupunginkirjasto, nuorisopalvelut, liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut sekä talous- ja hallintopalvelut.

Yhteystiedot

Sivistysvirasto
Asematie 6 A, 01300 Vantaa
Avoinna mape klo 8.1516.00

Ajankohtaista

Twitter