Perusopetuksen tulosalue

Perusopetuksen tulosalue huolehtii suomenkielisen perusopetuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Tulosaluetta johtaa perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo.

Perusopetuksen hallinnon yhteystiedot

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@vantaa.fi


Kalo Ilkka, perusopetuksen johtaja, 040 707 1115

Virkkala Tarja, palvelusihteeri, 050 312 1674
- perusopetuksen johtajan sihteeri
- rehtorikokoukset yms tapahtumajärjestelyt

Kaskentaus Pepita opetuspäällikkö, 040 720 2962

Hakkari Pia, opetustoimen asiantuntija, 040 562 6962
- oppimisen kolmiportainen tuki
- aluekoordinaattoreiden tiimi
- kieli- ja kulttuuriryhmien opetus
- kansainväliset asiat

Havukoski Kirsi, oppilashallinnon sihteeri, 043 826 9506
- opetuspäällikön sihteeri
- opiskeluhuollon yksikön sihteeritehtävät
- oman äidinkielen opetukseen ilmoittautuminen
- tutkimusluvat (tutkimuslupahakemus)
- koulusihteereiden virastoyhteyshenkilö

Helminen Niina, oppilashallinnon sihteeri, 043 826 7723
- aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyvät asiat

Kela-Piironen Virva, opetustoimen asiantuntija, 040 724 5399
- perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta
- koulun kerhotoiminta
- osallisuusasiat
- järjestö- ja sidosryhmäyhteistyö

Koivulainen Lotte, opetustoimen asiantuntija, 040 576 9241
-opetussuunnitelma-asiat
-kielivalinnat
-oppilasarviointi
-tutor-toiminta

Lindström Tuija, vs.opetustoimen asiantuntija, 050 312 1670
-perusopetuksen johtoryhmän asiantuntijasihteeri
-viestintä
-esitteet

Rossilahti Merja, oppilashallinnon sihteeri 043 826 7722
- aluepäälliköiden sihteeri
- aluepäälliköiden päätösten valmistelu ja tuki
- koulusihteereiden virastoyhteyshenkilö

Rönnqvist Timo, opetustoimen asiantuntija, 040 593 5429
- rahoituslaskelma, kota-asiat ja muut rahoitukseen liittyvät asiat
- järjestelmätieto, tiedonkeruu
- auditointimateriaali
- pienryhmäiset uskonnot

Sailas Elise, konsultoiva koulupsykologi, 040 849 6677

Salmi Minna, opetustoimen suunnittelija, 040 557 4935
- koulunkäyntiavustajat, avustajapalvelut
- kehitysvammaisten lasten päivä- ja lomatoiminta
- tieto- ja viestintätekniikka perusopetuksessa (pedagogiset tvt-ratkaisut, robotiikka, ohjelmointi ja tekoäly)
- koulukuljetuksen asiantuntijatehtävät
- huostaanotettujen lasten asiat

Viitaila Kirsi, opetustoimen asiantuntija, 050 304 2548
- oppilaanohjauksen koordinointi ja kehittäminen
- työelämäpainotteisen opetuksen kooordinointi ja kehittäminen
- Opintopolku- ja Koski-pääkäyttäjä
- ympäristöasiat

Väätäinen Eero, projektipäällikkö, 050 312 1675
- oppimisymäristöjen kehittämien

Ajankohtaista

Twitter