Perusopetuksen palvelualue

Vantaan organisaatiouudistus astui voimaan 1.1.2020. Palvelualueiden sivuja muokataan parhaillaan. Lue lisää organisaatiouudistuksesta uutisestamme.

Perusopetuksen tulosalue huolehtii suomenkielisen perusopetuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Tulosaluetta johtaa perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo.

Perusopetuksen hallinnon yhteystiedot

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@vantaa.fi


Kalo Ilkka, perusopetuksen johtaja, 040 707 1115

Virkkala Tarja, palvelusihteeri, 050 312 1674
- perusopetuksen johtajan sihteeri
- rehtorikokoukset yms. tapahtumajärjestelyt

Kaskentaus Pepita opetuspäällikkö, 040 720 2962

Hakkari Pia, opetustoimen asiantuntija, 040 562 6962
- oppimisen kolmiportainen tuki
- aluekoordinaattoreiden tiimi
- kieli- ja kulttuuriryhmien opetus
- kansainväliset asiat

Havukoski Kirsi, oppilashallinnon sihteeri, 043 826 9506
- opetuspäällikön sihteeri
- opiskeluhuollon yksikön sihteeritehtävät
- oman äidinkielen opetukseen ilmoittautuminen
- tutkimusluvat (tutkimuslupahakemus)
- koulusihteereiden virastoyhteyshenkilö

Kela-Piironen Virva, opetustoimen asiantuntija, 040 724 5399
- perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta
- koulun kerhotoiminta
- osallisuusasiat
- järjestö- ja sidosryhmäyhteistyö

Koivulainen Lotte, opetustoimen asiantuntija, 040 576 9241
-opetussuunnitelma-asiat
-kielivalinnat
-oppilasarviointi
-tutor-toiminta

Lindström Tuija, opetustoimen asiantuntija, 050 312 1670
-perusopetuksen johtoryhmän asiantuntijasihteeri
-tieto- ja viestintätekniikka perusopetuksessa, DigiOne- hanke
-viestintä
-esitteet

Oinonen Raija, oppilashallinnon sihteeri, 043 826 7723
- aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyvät asiat

Rossilahti Merja, oppilashallinnon sihteeri 043 826 7722
- aluepäälliköiden sihteeri
- aluepäälliköiden päätösten valmistelu ja tuki
- koulusihteereiden virastoyhteyshenkilö

Rönnqvist Timo, opetustoimen asiantuntija, 040 593 5429
- rahoituslaskelma, kota-asiat ja muut rahoitukseen liittyvät asiat
- järjestelmätieto, tiedonkeruu
- auditointimateriaali
- pienryhmäiset uskonnot

Sailas Elise, konsultoiva koulupsykologi, 040 849 6677

Salmi Minna, opetustoimen suunnittelija, 040 557 4935
- koulunkäyntiavustajat, avustajapalvelut
- kehitysvammaisten lasten päivä- ja lomatoiminta
- tieto- ja viestintätekniikka perusopetuksessa
- koulukuljetuksen asiantuntijatehtävät
- huostaanotettujen lasten asiat

Viitaila Kirsi, opetustoimen asiantuntija, 050 304 2548
- oppilaanohjauksen koordinointi ja kehittäminen
- työelämäpainotteisen opetuksen kooordinointi ja kehittäminen
- Opintopolku- ja Koski-pääkäyttäjä
- ympäristöasiat

Väätäinen Eero, projektipäällikkö, 050 312 1675
- oppimisymäristöjen kehittämien

Ajankohtaista

Twitter