Varhaiskasvatuksen tulosalue

Varhaiskasvatus huolehtii suomenkielisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja lasten päivähoidon, 6-vuotiaille annettavan valmistavan opetuksen sekä kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen ja järjestämisestä ja kehittämisestä. Tulosaluetta johtaa varhaiskasvatuksen johtaja Sole Askola-Vehviläinen.

Yhteystiedot

Postiosoite:
PL 313
01030 Vantaan kaupunki

Varhaiskasvatuksen johto ja tukipalvelut

Varhaiskasvatuksen johtaja Sole Askola-Vehviläinen
Johdon assistennti Anni Vihavainen, p. 050 312 1779

Varhaiskasvatuspäälliköt

Hakunila -Tikkurila alueen varhaiskasvatuspalvelut
Varhaiskasvatuspäällikkö Leena-Mari Tornivaara, 040 8322731

Kivistö-Aviapolis alueen varhaiskasvatuspalvelut ja
ruotsinkielinen varhaiskasvatus
Varhaiskaasvatuspäällikkö
Lena Karlsson, 040 5528929

Korso-Koivukylä alueen varhaiskasvatuspalvelut
Varhaiskasvatuspäällikkö Mikael Kokljuschkin, 0405637895

Myyrmäen alueen varhaiskasvatuspalvelut
Varhaiskasvatuspäällikkö Teea Markkula, 040 5084819

Yksityinen varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuspäällikkö Kati Timo, 040 5772018

Hallinnon tukipalvelut

Kehittämispäällikkö Katjamaria Halme
katjamaria.halme@vantaa.fi, 043 825 8522

Suunnittelija Merja Asikainen
merja.asikainen@vantaa.fi, 040 5138604

Controller-asiantuntija Sari Ekholm, (varhaiskasvatuksen tilastot)
sari.ekholm@vantaa.fi, 040 5065613

Varhaiskasvatuksen palveluasiantuntija Nina Konttinen (palvelumuotoilu, viestintä ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus)
nina.konttinen@vantaa.fi, 050 3124376

Varhaiskasvatuksen asiantuntija Tiina-Liisa Åkerfelt, (esiopetus, opetussuunnitelmatyö)
tiina-liisa.akerfelt@vantaa.fi, 040 5864893

Varhaiskasvatuksen asiantuntija. Elli Kiisto (osaamisen kehittäminen, oppilaitosyhteistyö, avoin varhaiskasvatus, perhepäivähoito ja turvallisuus) elli.kiisto@vantaa.fi, 040 7085430

Varhaiskasvatuksen asiantuntija. Kati Kaplin-Sainio (kehityksen ja oppimisen tuki sekä kieli- ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus)
kati.kaplin-sainio@vantaa.fi, 050 3146371

Pedagoginen tvt-asiantuntija Päivi Leppänen (tieto- ja viestintäteknologian pedagoginen käyttö)
paivi.leppanen@vantaa.fi, 043 826 8302

Suunnittelija Päivi Riehunkangas (palveluverkkoasiat)
paivi.riehunkangas@vantaa.fi, 0405219722

Ajankohtaista

Twitter