Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyytyväisyyskysely 2022

Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyytyväisyyskyselyn tavoitteena on selvittää asiakastyytyväisyys kattavasti toimialan eri palveluissa. Kysely toteutetaan noin kahden vuoden välein ja siinä hyödynnetään vuosittain toistuvia kysymyksiä vertailutiedon saamiseksi. Asiakastyytyväisyyskyselystä saatavaa tietoa käytetään palvelujen kehittämisessä ja tulokset julkaistaan tällä sivulla kevään 2022 aikana.

Ajankohtaista