Lapsen paras - yhdessä enemmän

Vantaan kaupunki on mukana kehittämässä lasten ja perheiden palveluja osana hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Lapea. Kehittämistä tehdään perhekeskuksissa, varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa sekä erityispalveluissa kuten lastensuojelussa. Mukana ovat pääkaupunkiseudun kunnat ja HUS sekä joukko alueen järjestöjä ja korkeakouluja sekä Apotti

Lape-pilottihankkeiden tavoitteena ei ole uusien mallien luominen, vaan Lape-ohjelman valtakunnallisen mallinnustyön tuloksena syntyvien toimintamallien käyttöönotto. Kaikessa painotetaan moniammatillisuutta ja lasten, nuorten ja perheiden näkökulman huomioimista ja heidät otetaan mukaan palvelujen uudistamiseen.

Vantaan kaupunki on tiiviisti mukanan kehittämässä perhekeskusmallia, jonka tavoitteena on tukea vanhemmuutta. Perhekeskuskokonaisuudessa luodaan kuntiin perhekeskuksia tai tuetaan kuntien nykyistä perhekeskustoimintaa ja näin lisätään peruspalveluiden välistä yhteistyötä. Perhekeskuksessa verkostoidaan lapsille ja perheille tarkoitettuja julkisia sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan palveluita, järjestöjen ja seurakuntien palveluita ja vapaaehtoisten toimijoiden palveluita. Yhteiskehittäminen kuntien ja paikallisesti eri tavoin rakentuvien perhekeskusten kanssa mahdollistaa toisilta oppimisen, yhteisten työtapojen mallintamisen sekä toimintatapoja arvioivan ja vertailevan benchmarkauksen.

Hankkeen vastuuhenkilöitä Vantaalla:
Eeva Honkanummi
Tia Ristimäki
Hanna Pösö
Suvi Nurminen
Sari Niemi
Anne Kantoluoto

Tutustu hankkeesta kertovaan tiivistelmään ja laajempaan projektisuunnitelmaan.

Tutustu Lapsen paras - yhdessä enemmän hankesivustoon

Seuraa hankkeen ajankohtisia asioita

Ajankohtaista

Instagram

Twitter