Palveluseteli hammashoidossa

Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksessa on otettu käyttöön palveluseteli. Palvelusetelillä asiakas voi maksaa osan yksityishammaslääkärin maksusta.

Palveluseteliin määritellään mihin hoitotoimenpiteisiin sitä voi käyttää ja kuinka paljon toimenpiteistä palvelusetelillä korvataan. Yksityishammaslääkärin maksun ja palvelusetelin arvon välisen erotuksen asiakas maksaa itse.

Asiakkaalle voidaan tarjota palveluseteliä jos tutkimus- tai hoitoaikaa ei löydy kohtuullisessa ajassa suun terveydenhuollosta ja palvelusetelin myöntämiselle asetettu kriteeri täyttyy. Asiakas voi kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä jolloin kunnan tulee ohjata hänet kunnan muilla tavoin järjestämien palvelujen piiriin.

Palvelusetelin saanut asiakas valitsee ja varaa ajan itse palveluntuottajaksi hyväksytyistä yksityishammaslääkäreistä. Palveluntuottajiksi valitaan hyväksymiskriteerit täyttävät palveluntuottajat.

Palvelusetelitoimintaan hyväksytyt yksityiset hammaslääkärit (päiv. 13.8.2018.)

Palvelusetelin maksut

Asiakas maksaa hoitotoimenpiteestä yksityishammaslääkärin laskuttaman maksun ja palvelusetelille määritellyn toimenpiteen arvon välisen erotuksen.

Mikäli palvelusetelihammaslääkärin laskuttaman toimenpiteen hinta on edullisempi kuin palvelusetelin toimenpiteen arvo, niin erotusta ei makseta.

Asiakkaan omavastuuosuudesta ei voi hakea KELA -korvausta.

Asiakas ei maksa annetusta hoidosta suun terveydenhuollon liikelaitokselle enää erikseen asiakasmaksuja.

Yhteenveto palveluntuottajista hinnastoineen

Ajankohtaista

Twitter