Kaavoitus ja maankäyttö

Voit hakea maanomistajana suunnittelutarveratkaisuja ja poikkeamislupapäätöksiä myös Lupapiste.fi kautta.

Tonttijako ja tonttijaon muutos

Pyyntö saada julkisia henkilötietoja

Pyyntö saada julkisia henkilötietoja -lomake

Tällä lomakkeella voit pyytää mm. kiinteistöjen omistajatietoja. Lomake palautetaan kaupunkiympäristön asiakaspalveluun. Asiakaspalvelu myös tarvittaessa opastaa lomakkeen täyttämisessä.