Meidän Korso - Kaikkien Korso

Vaunukävelyllä Korsossa

Mikä tekisi Korsosta yhteisöllisemmän ja turvallisemman? Entä miten syrjäytymistä voisi ehkäistä Korsossa?

Meidän Korso – Kaikkien Korso –hankkeessa asukkailta ja järjestöiltä kerätään ideoita yhteisöllisemmän, turvallisemman ja syrjäytymistä ehkäisevän Korson puolesta osallistuvan budjetoinnin menetelmällä. Kerätyistä ideoista työstetään yhdessä alueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa konkreettisia ehdotuksia, joilla on budjetti. Ehdotuksista järjestetään äänestys, johon kaikki 12 vuotta täyttäneet korsolaiset voivat osallistua. Eniten ääniä keränneet ehdotukset saavat toteutusrahaa. Asukkaat pääsevät toteuttamaan voittajaideoita, tarvittaessa yhteistyössä alueen yhdistysten ja kaupungin kanssa.

Meidän Korso –hanke alkaa loka-marraskuussa 2018 ja kestää toukokuun 2019 loppuun. Hankkeen toteuttaa Vantaan kaupunki Oikeusministeriön Paikallisen rikoksentorjunnan avustuksen tuella, yhteistyössä paikallisten yhteisöjen kanssa.

Ideoiden keruu on käynnistynyt

Voit jättää oman ideasi korson suuralueen turvalisuuden ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi hankkeen verkkoalustalla 5.12.2018-13.1.2019. Ideoiden toteuttamiseen on varattu 15 000 euroa. Kaikki voivat jättää ideoita ja yksi henkilö voi jättää useamman idean.

Ideanjättäjän tulee sitoutua olemaan mukana ideansa toteutuksessa, jos idea on yksi eniten ääniä saaneista ja saa rahoitusta. Kaikki idean jättäneet kutsutaan tammikuussa keskustelutilaisuuteen, jossa ideoista laaditaan tarkempia ehdotuksia hintoineen. Näistä ehdotuksista järjestetään äänestys helmikuun alussa.

Käys siis ideoimassa ja tutustumassa jo jätettyihin ideoihin!

Lisätiedot:

Hankekoordinaattori Essi Airaksinen
essi.airaksinen@vantaa.fi
+358 43 827 0113

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter