Meidän Korso - Kaikkien Korso

Vaunukävelyllä Korsossa

Korson suuralueen yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta kehitettiin osallistuvan budjetoinnin avulla

Meidän Korso – Kaikkien Korso –hankkeessa asukkailta ja järjestöiltä kerättiin ideoita yhteisöllisemmän, turvallisemman ja syrjäytymistä ehkäisevän Korson puolesta osallistuvan budjetoinnin menetelmällä. Kerätyistä ideoista työstettiin yhdessä alueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa konkreettisia ehdotuksia, joilla määriteltiin budjetti.

Ideat toteutukseen keväällä

Ideoiden kehittämisen jälkeen kymmenestä ehdotuksesta järjestettiin äänestys, johon kaikki 12 vuotta täyttäneet korsolaiset saivat osallistua verkkoalustalla. Äänestyksessä eniten ääniä:
- Musiikkitapahtuma
- Nuorten ja vanhusten yhteistoiminta
- Penkit
- Lumon kirjaston avajaiset

Nämä neljä voittajaehdotusta saivat toteutusrahaa hankkeesta ja pääsivät toteutukseen toukokuussa 2019. Hankkeen toteutti Vantaan kaupunki Oikeusministeriön Paikallisen rikoksentorjunnan avustuksen tuella, yhteistyössä paikallisten yhteisöjen kanssa.

Hankkeeseen tulleet ideat ja osallistuvan budjetoinnin eri vaiheet on vielä nähtävissä verkkoalustalla.

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter