Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoiset ajeluttavat vanhusta rikshalla

Innostaako auttaminen? Osallistu vapaaehtoistoimintaan kotikulmillasi.

Vapaaehtoistoiminta tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa ja välittää toisista ihmisistä. Vantaan kaupunki toimii vapaaehtoistoiminnan tukena ja mahdollistajana sekä kumppanina monien järjestöjen toiminnassa. Kaupungin eri yksiköillä on paljon erilaisia vapaaehtoistehtäviä, joista löytyy varmasti jokaiselle jotakin.

Kaupungin vapaaehtoistoimijana sinut on vakuutettu tapaturmien varalta. Saat tukea ja ohjausta vapaaehtoistoimintaan vapaaehtoistoiminnan yhdyshenkilöltä, jotka järjestävät perehdytystä, koulutusta ja tapaamisia. Sinulla on oikeus osallistua kaupungin järjestämään vapaaehtoisten virkistystoimintaan.

Voit osallistua juuri sen verran kuin haluat – kerran vuodessa tai joka päivä. Sinulla on oikeus lopettaa ja pitää taukoa vapaaehtoistoiminnasta Vantaan kaupungilla tai siirtyä toiseen vapaaehtoistoimintaan milloin haluat. Jokaiselle vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneelle pyritään löytämään sopiva vapaaehtoistehtävä. Mahdollisuuksia on monia. Kerro oma toiveesi!

Vantaan kaupungin vapaaehtoistoimintaa kokoaa Vantaan vapaaehtoistoiminnan verkosto kuntalaispalveluiden johdolla. Vantaalla toimii myös kaupungin, seurakuntien ja järjestöjen vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden yhteinen Vantaan Valikkoryhmä, joka kuuluu Kansalaisareenan Valikkoverkostoon. Vantaan Valikkoryhmä on yhteistyöverkosto, joka pyrkii tiedottamaan, kouluttamaan ja vaikuttamaan vapaaehtoistoiminnan asioissa Vantaalla.

Lisätietoa vapaaehtoistoiminnan verkostoista:
vapaaehtoistoiminta@vantaa.fi

Ilmakuva Jokiuomanpuisto

Kerro toiveesi Jokiuomanpuiston kehittämiseksi

Kaupunki on aloittanut Louhelassa sijaitsevan Jokiuomanpuiston yleissuunnitelman päivittämisen. Tulevissa kunnostustöissä on tarkoitus uusia muun muassa puiston valaistusta, varusteita ja istutuksia. Näkemyksiä alueen kehittämisestä pyydetään lähettämään huhtikuun loppuun mennessä.

1980- luvun puolivälissä perhepuistoksi rakennettu Jokiuomanpuisto rajautuu Louhelantien, Vihertiehen ja Hämeenlinnanväylään ja sen pinta-ala on 16ha. Puistossa sijaitsee mm. tapahtumakenttä, ympäristötaideteos Ukon kirves, palstaviljelyalue, koira-aitaus, minigolfalue, matonpesupaikka, vesiaihe ja leikkipaikka. Puistossa järjestetään myös erilaisia tapahtumia. Puistoalueella on kattava puistokäytäväverkosto ja talvisin puistossa on liikuntapalveluiden ylläpitämä Myyrmäki-Ylästö yhdyslatu.

Suunnittelun yhteydessä etsitään sijoituspaikka uudelle leikkipaikalle. Puiston valaistukseen, kalusteisiin ja varusteisiin kiinnitetään erityistä huomiota ja ne suunnitellaan yhteneväisiksi koko alueelle. Laadittavan yleissuunnitelman tavoitteena on alueen erityispiirteiden sekä toimintojen kehittäminen vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita. Suunnitelmissa esitetään olevan kasvillisuuden käsittely, uudet istutukset ja alueiden pinnoitteet.

Viheralue on Vantaan kaupungin omistuksessa ja suunnittelualueella on voimassa oleva lainvoimainen asemakaava. Jokiuomanpuiston yleissuunnitelma valmistuu vuoden 2019 aikana. Vuonna 2020 alueelle laaditaan tarvittavat rakennussuunnitelmat. Puiston kunnostaminen käynnistetään vuonna 2020 siltojen uusimisella ja alue pyritään saamaan valmiiksi 2022.

Suunnittelu on käynnistynyt ja sitä jatketaan asukkailta ja muilta asianosaisilta saadun palautteen pohjalta. Näkemyksiä ja mielipiteitä alueen kehittämisen tueksi pyydetään lähettämään 30.04.2019 mennessä sähköpostitse satu.natynki@vantaa.fi tai postitse viheraluesuunnittelija Satu Nätynki, PL 1810, 01300 Vantaan kaupunki.

Julkaistu: 16.4.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter