Esityslistat, pöytäkirjat ja liitteet

Esityslista 4.11.2019

Asia 4 liite 1: Muutosesityksiä yleiskaavaan / Itä-Vantaa

Asia 5 liite 1: Alustavia määräyksiä: asuminen ja viheryhteyden kehittämiskohta

Asia 5 liite 2: Muutosesityksiä yleiskaavaan / Keski-Vantaa

Asia 6 liite 1: Muutosesityksiä yleiskaavaan / Länsi-Vantaa

Asia 6 liite 2: Baanaverkko Vantaalla

Asia 7 liite 1: Sosiaalisten vaikutusten arviointi

Asia 7 liite 2: Sosiaalisten vaikutusten arviointi, tiivistelmä

Pöytäkirja 7.10.2019

Liitteet

Asia 5 liite 1 Alustavat määräykset

Asia 5 liite 2 Muutosesityksiä yleiskaavaan

Asia 6 Melu- ja ilmanlaatuvaikutusten arviointi

Asia 7 Puroluonnon täydennysehdotuksia

Asia 8 Viljelyspalstaselvitys

Pöytäkirja 16.9.2019

Liitteet:

Asia 4. Taloudellisten vaikutusten arviointi

Asia 5. Elinkeinopoliittisten vaikutusten arviointi

Asia 6. Muutosesityksiä yleiskaavaan / Itä-Vantaa

Pöytäkirja 11.9.2019

Liite: Vuorovaikutusraportti

Pöytäkirja 19.8.2019

Liitteet:

Asia 3 Liite 1 Luontovaikutukset

Asian 3 liiteraportin liitteet

Liitekartta 1

Liitekartta 2

Liitekartta 3

Liitekartta 4

Liitekartta 5

Liitekartta 6

Liitekartta 7

Liitekartta 8

Liitekartta 9a

Liitekartta 9b

Liitekartta 10

Muut liitteet

Asia 4 Liite 1 Vaikutukset kulttuuriympäristöön

Asia 5 Liite 1 Ilmastovaikutusten arviointi

Pöytäkirjaa 10.6.2019

Liitteet:

Yleiskaavan kaupan vaikutusten arviointi -raportti

Vantaan yleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, raporttiluonnos

Vantaan yleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, liitteet

Vantaan yleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, esittelykalvot

Pöytäkirja 13.5.2019

Tiivistelmä saaduista lausunnoista

Pöytäkirja 2.4.2019

Kaupunginhallitus 11.2.2019

Listateksti

Luonnos, kartta 28.1.2019

Luonnos, määräykset 28.1.2019

Luonnos, selostus 28.1.2019

Yleiskaavaluonnoksen vaihtoehdot Hiekkaharjussa, 28.1.2019

Pöytäkirja 21.1.2019

Liite 1. Yleiskaava 2020 luonnos, kartta 21.1.2019

Liite 2. Yleiskaava 2020 luonnos, määräykset 21.1.2019

Liite 3. Yleiskaava 2020 luonnos, selostus 21.1.2019

Liite 4. Yleiskaavatoimikunnan muutosesitykset

Pöytäkirja 17.12.2018

Yleiskaava 2020 luonnos, kartta versio 2, 17.12.2018

Yleiskaava 2020 luonnos, määräykset 17.12.2018

Yleiskaava 2020 luonnos, selostus 17.12.2018

Yleiskaavatoimikunnan muutosesitykset

Pöytäkirja 19.11.2018 / 2

Yleiskaava 2020 luonnoskartta, Versio 1, seuraava julkaistaan 17.12.2018

Yleiskaava 2020 luonnoksen määräykset

Muutosesitykset 15.10. yleiskaavatoimikunnan esityksiin

Yleiskaava 2020 Vuorovaikutusraportti II

Yleiskaava 2020 Luo alueet

Pöytäkirja 19.11.2018 / 1

Liitteet:

Asia 3: Toimitila-alueet

Ehdotus yleiskaavaluonnokseen merkittäviksi toimitila-alueiksi

Ehdotus toimitila-alueiden merkinnöiksi ja määräyksiksi yleiskaavaluonnokseen

Asia 4: Palveluverkko yleiskaavassa

Ehdotus yleiskaavaluonnokseen merkittäviksi palvelujen ja hallinnon sekä urheilu-ja virkistystoimintojen alueiksi

Ehdotus palvelujen ja hallinnon sekä urheilu- ja virkistystoimintojen merkinnöiksi ja määräyksiksi yleiskaavaluonnokseen

Pöytäkirjat:

Kokous 15.10.2018

Kokous 1.10.2018

Asia 1:

Liite 1. Selvitys Vantaan ekologisista yhteyksistä

Liite 2. Esitys Yleiskaava 2020 luonnonsuojelualueista

Liite 3. Kartta esitetyistä luonnonsuojelualueista ja ekologisista yhteyksistä

Liite 4. Muutosesitykset, asia 1

Asia 2:

Liite 4. Kartta vanhoista ja uusista lentomelukäyristä

Liite 5. Kartta yleiskaavaluonnokseen ehdotettavista merkinnöistä

Asia 3:

Liite 1. Kalvosarja yleiskaavaluonnokseen ehdotettavista liikennemerkinnöistä ja -määräyksistä

Liite 2. Kartta yleiskaavaluonnokseen ehdotettavista joukkoliikennemerkinnöistä

Liite 3. Kartta yleiskaavaluonnokseen ehdotettavista liikennealue- ja liikenneyhteysmerkinnöistä

Liite 4. Taulukko yleiskaavaluonnokseen esitettävistä merkinnöistä ja määräyksistä

Asia 4:

Liite 1. Yleiskaavaluonnoksen ulkoilureitit

Liite 2. Ulkoilureittien, virkistysalueyhteyksien ja ratsastusreittien kuvaukset

3.9.2018

4.6.2018
28.5.2018
23.4.2018
12.3.2018
29.1.2018

4.12.2017
27.11.2017
20.11.2017
6.11.2017
2.10.2017

Ajankohtaista

Twitter