Konserni- ja asukaspalveluiden hankkeita

Suuressa osassa konserni- ja asukaspalveluiden hankkeista keskitymme työllisyyden edistämiseen. Myös yhteisöllisyyden edistäminen ja kuntalaisten neuvonnan kehittäminen kuuluvat hanketoimintamme keskiöön. Monet hankkeista ovat yhteishankkeita, joissa Vantaa on mukana osatoteuttajana.

Arrival Cities

Arrival Cities on kymmenen eurooppalaisen kaupungin verkostohanke, jonka tarkoituksena on tukea kumppanikaupunkeja katsomaan uusin silmin kotouttamiseen liittyviä käytäntöjään ja kehittämään niitä edelleen. Arrival Cities järjestää viisi kansainvälistä työpajaa ja online-konferensseja. Tapaamisissa tuodaan yhteen eri toimialojen edustajia ja jaetaan hyviä käytäntöjä. Teemoina ovat kaupunkien maahanmuuttoon liittyvät haasteet. Paikallisella tasolla jokainen kaupunki nimittää ohjausryhmän, jonka tehtävänä on laatia kotouttamiseen liittyvä toimintasuunnitelma. Vantaalla ohjausryhmään kuuluu kaupungin edustajien lisäksi järjestöjä, jotka osallistuvat kaupungin monikulttuurisuusohjelman laatimiseen.

Arrival Cities URBACTin sivuilla

Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla

Hankkeen tavoitteena on lisätä sosiaalisten kriteerien käyttöä Vantaan kaupungin hankinnoissa. Sosiaalinen kriteeri tuottaa työmahdollisuuksia heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille. Tavoitteena on luoda toimiva hankintojen ja työllistämisen palvelumalli Vantaalle sekä kokeilla innovatiivisia hankintaprosesseja. Hankkeessa tutustutaan myös eurooppalaisten kaupunkien erilaisiin toimintamalleihin ja pyritään soveltamaan opittuja asioita soveltuvin osin myös Vantaalla. Hankkeesta lisää THL:n sivulla.

Hankekausi: syksy 2018 – 3 /2020. Hanke on ESR-rahoitteinen.

Yhteystiedot: Työllisyyspalvelut, Kirsi Eskelinen, +358 43 826 8976 / kirsi.eskelinen@vantaa.fi

Työrasti

Työrasti Vantaa -projekti on tarkoitettu 30–54-vuotiaille vantaalaisille työttömille. Tavoitteena on työnhakijoiden pääsy töihin avoimille työmarkkinoille tai pitkäkestoiseen koulutukseen työkokeilun kautta. Kaupunki on aloittanut laajan yhteistyön alueen yritysten kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on löytää uusia työllistymismahdollisuuksia ja esimerkiksi piilotyöpaikkoja.

Työrasti Vantaan uravalmentajat kartoittavat asiakkaiden tavoitteet ja etsivät yhdessä asiakkaiden kanssa työpaikkoja tai koulutusta tarpeiden mukaan.Uravalmennuksen lisäksi asiakkaiden on mahdollista kehittää tietokonetaitoja ja parantaa suomen kielen osaamista sekä hankkia tarvittavia korttikoulutuksia.

Työrasti Vantaa -projekti alkoi keväällä 2016 ja jatkuu vuoden 2018 loppuun saakka. Yhteystiedot projektipäällikkö Heidi Böckerman, p. 043 8266921 , heidi.bockerman@vantaa.fi.

Meidän Korso - Kaikkien Korso

Meidän Korso – Kaikkien Korso –hankkeessa asukkailta ja järjestöiltä kerätään ideoita yhteisöllisemmän, turvallisemman ja syrjäytymistä ehkäisevän Korson puolesta. Kerätyistä ideoista työstetään yhdessä alueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa konkreettisia ehdotuksia, joilla on budjetti. Ehdotuksista järjestetään äänestys, johon kaikki korsolaiset voivat osallistua. Eniten ääniä keränneet ehdotukset saavat toteutusrahaa. Asukkaat pääsevät toteuttamaan voittajaideoita, tarvittaessa yhteistyössä alueen yhdistysten ja kaupungin kanssa.
Meidän Korso –hanke alkaa loka-marraskuussa 2018 ja kestää toukokuun 2019 loppuun. Hankkeen toteuttaa Vantaan kaupunki Oikeusministeriön Paikallisen rikoksentorjunnan avustuksen tuella, yhteistyössä paikallisten yhteisöjen kanssa.

Hankkeen etenemisestä tiedotetaan täällä.

Lisätiedot: hankekoordinaattori Essi Airaksinen essi.airaksinen@vantaa.fi +358 43 827 0113 nettisivu

Megarekry 2018

Ajankohtaista