MATTI

MAankäytön Toimintamalli ja TIetojärjestelmä

Vantaalla rakennetaan paljon, siksi hankkeiden yhteensovittaminen ja tehokas läpivienti on tärkeää. Kuvassa uutta Kivistöä.

Tulevaisuudessa Vantaan maankäytön koko elinkaaren tiedot kaavoituksesta ja suunnittelusta rakentamiseen ja kunnossapitoon saakka muodostavat digitaalisesti hallittavan kokonaisuuden, joka perustuu paikkatietoon. Tämä MAankäytön Toimintamalli ja TIetojärjestelmä MATTI sisältää maankäytön suunnittelun ja kuntateknisen infran elinkaaren hallinnan sekä kartta- ja paikkatiedon tuotannon ja hallinnan.

MATTI-järjestelmäkokonaisuuden avulla tiedon saatavuus paranee, vuorovaikutus ja avoimuus lisääntyvät sekä hakemusten käsittely nopeutuu. Manuaalinen työ vähenee, kun tiedot kirjataan vain yhteen kertaan ja paikkaan, josta ne ovat muiden prosessien hyödynnettävissä. MATTI tuottaa näin entistä laadukkaampaa ja tehokkaampaa viranomaistoimintaa.

MATTI-järjestelmän kumppanina on toimittajaryhmittymä, johon kuuluvat Esri Finland Oy:n (kokonaisvastuullinen toimija) lisäksi M-Files Oy (toiminnanohjaus) sekä alihankkijoina Civilpoint Oy (infran suunnitteluohjelmisto) ja Nebula Oy (käyttöpalvelut).

Hanke etenee parhaillaan kohti ensimmäistä käyttöönottoa, joka on joulukuun 2018 alussa. Ensimmäinen käyttöönotto sisältää kiinteistönmuodostuksen ja siihen kuuluvat maastomittaukset sekä niihin liittyvät integraatiot ja konversiot.

Näiden jälkeen vuorossa ovat kauppahintarekisteri ja etusosto-oikeusprosessi, kaupunkimallin hallinta, maankäytön suunnittelun ja toteutuksen hallinta kaavoituksen osalta, yleiskaavoitus, asemakaavoitus, rakennuslupatoiminta sekä kaupunkisuunnittelun poikkeamispäätökset. Toisen käyttöönottovaiheen suunniteltu aikataulu on tammikuussa 2019.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter