Mitä on vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa?

Julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut pyrkivät tuottamaan mahdollisimman paljon hyvinvointia ja terveyttä mahdollisimman monelle. Palvelujen halutaan olevan tilanteeseen nähden oikeanlaisia, oikea-aikaisia sekä yhdenvertaisia.

Voidaksemme valita ne toimintatavat, jotka tuottavat mahdollisimman paljon terveyttä ja hyvinvointia, meidän tulisi voida mitata ja vertailla eri palvelujen tai toimintatapojen vaikuttavuutta. Vaikuttavuuden arvioimisessa keskeisessä osassa on asiakkaan tai potilaan itsensä raportoima tieto omasta terveydestä, hyvinvoinnista ja/tai toimintakyvystä. Tätä asiakkaan tai potilaan itsensä raportoimaa tietoa voidaan kerätä kansainvälisesti hyväksyttyjen kyselyjen avulla.

Kyselyjä on erilaisia, osa niistä selvittää esim. terveyskäyttäytymistä, osa oireilua tiettyyn sairauteen liittyen, osa toimintakykyä ja osa yleistä elämänlaatua. Kyselyjen avulla asiakkaan tai potilaan näkökulma saadaan paremmin esiin. Tiedon avulla palveluja voidaan suunnitella entistä yksilöllisemmiksi sekä kehittää entistä vaikuttavammiksi.

Tällä hetkellä tätä asiakkaan tai potilaan itsensä raportoimaa tietoa ei Suomessa vielä kerätä kansallisesti sovitulla, järjestelmällisellä ja vertailukelpoisella tavalla. Tämä on kuitenkin tulevaisuuden tavoite. Vantaa-Kerava-hyvinvointialueella haluamme olla edelläkävijöitä tässä kehityksessä. Siksi selvitämme mm. Asiakaslähtöinen vaikuttavuustieto -kehittämishankkeen avulla, miten voisimme kerätä ja hyödyntää asiakaslähtöistä vaikuttavuustietoa mahdollisimman sujuvasti.

Ajankohtaista