Väkivallaton Vantaa

Väkivallan ehkäisy on erittäin tärkeä osa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Erilaiset väkivallan kokemukset ovat juurisyynä monenlaisille ongelmille, jotka voivat ilmetä vasta vuosien kuluttua. Väkivallan ehkäisytyö kuuluukin kaikille sosiaali-, terveys-, kasvatus-, opetus-, ja nuorisotyön ammattilaisille, vaikka näkökulma ilmiöön vaihteleekin sen, mukaan millaisissa työtehtävissä työskennellään.

Väkivallaton Vantaa -hanke

Väkivallaton Vantaa -hanke on alkanut vuonna 2020 Vantaan kaupungin ja Vantaan turvakoti ry:n yhteishankkeena. Vuonna 2021 hanke on yhdistänyt voimansa Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hankkeen kanssa ja hyödyttää nyt sekä vantaalaisia että keravalaisia.

Väkivallaton Vantaa -hankkeen eräs keskeisimpiä tavoitteita on ollut työntekijöiden tietotaidon lisääminen väkivallan tunnistamiseen, puheeksi ottamiseen sekä palveluohjaukseen liittyen. Tähän tavoitteeseen on pyritty kouluttamalla Vantaan kaupungin työntekijöitä mahdollisimman laajasti väkivallan puheeksiottoon sekä kokoamalla lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön avainhenkilöverkosto, jolle on tarjottu syventävää koulutusta väkivallan eri teemoihin liittyen.

Hankkeessa tuotettu väkivallan puheeksiottokoulutus on kaikkien avoimesti saatavilla Väkivallaton Vantaa -YouTube-kanavalla.

Väkivallaton Vantaa -YouTube-kanavalta löytyy myös kolme kokemusasiantuntijavideota, jotka ovat vapaasti käytettävissä esimerkiksi osana henkilöstökoulutuksia.

Hankkeessa pyritään tavoittamaan viestinnän ja koulutuksen keinoin myös kuntalaisia, jotta kynnys kertoa väkivallasta madaltuisi.

Väkivallan vastainen Teemaviikko 22.-28.11.2021

Vuonna 2021 väkivallan vastaista viikkoa vietetään ensimmäisen kerran yhdessä Vantaan ja Keravan toimijoiden kesken. Ohjelmaa suunnataan sekä avoimesti kaikille kuntalaisille että kohdennetusti kaupunkien työntekijöille ja järjestöyhteistyökumppaneille.

Tiistaina 23.11 klo 17-19.30 Väkivallaton Vantaa – YouTube-kanavalla on tarjolla kaikille avoin koulutus aiheesta ”Turvattomuuden ja väkivallan perintö – kuinka kierre katkaistaan”, jossa kuullaan Maria Akatemian asiantuntijoiden puheenvuoron väkivallan ylisukupolvisuudesta.

Keskiviikkona 24.11 klo 9-16 järjestetään Vantaalla perinteeksi muodostunut Väkivaltafoorumi, jossa aiheena haavoittuvuus lähisuhdeväkivallan näkökulmasta. Väkivaltafoorumi järjestetään etäyhteyksin. Vantaan kaupungin työntekijät voivat ilmoittautua Osuman kautta ja Keravan kaupungin työntekijät ja järjestötoimijat suoraan Lotta Hällströmille lotta.hallstrom@vantaa.fi

Väkivallan vastaisella viikolla julkaistaan myös Välineitä väkivallan puheeksi ottamiseen” - opas työntekijöiden avuksi väkivallan ehkäisytyöhön. Painotuote suunnataan lapsiperheiden kanssa työskenteleville, mutta voit ladata tulostettavan materiaalin täältä.

Tervetuloa mukaan!

Ajankohtaista