Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE)

Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on elokuusta 2021 alkuvuoteen 2022 toimiva hallinnollinen elin, joka valmistelee Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toiminnan käynnistämistä yhdessä Vantaan ja Keravan kaupunkien sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa. Väliaikaista valmistelutoimielintä tarvitaan tulevan hyvinvointialueen toiminnan aloittamisen valmisteluun ennen hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttävän aluevaltuuston toiminnan aloittamista. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen jäseniä ovat:

  • Timo Aronkytö, Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan apulaiskaupunginjohtaja (varajäsenenään terveyspalvelujen johtaja)
  • Minna Lahnalampi-Lahtinen, Vantaan vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja (varajäsenenään perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja)
  • Hanna Ormio, Vantaan hallintojohtaja (varajäsenenään kaupunginlakimies).
  • Olli Huuskonen, Keravan sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja (varajäsenenään talousjohtaja)
  • Hanna Mikkonen, Keravan perheitä tukevien palveluiden johtaja (varajäsenenään arjessa selviytymistä tukevien palveluiden johtaja)
  • Jarno Moisala, Keravan kaupunginsihteeri (varajäsenenään kaupunginkamreeri)
  • Jyrki Landstedt, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja (varajäsenenään riskienhallintapäällikkö)

VATE:n kokousten poytäkirjat löydät täältä, valitse Toimielin-kohdasta "Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin VATE".

Hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen toimeenpanon seuraamiseksi ja tueksi on asetettu seurantaryhmä, jossa on jäseniä sekä Vantaan että Keravan kaupungeista. Lisätietoa seurantaryhmästä ja sen kokoonpanosta löydät Vantaan (kohta 20) ja Keravan (kohta 331) kaupunginhallituksen pöytäkirjoista.

Hyvinvointialueen valmisteluorganisaatio

VATE:n alaisuudessa toimii hyvinvointialueen valmisteluorganisaatio, jonka tehtävänä on toteuttaa hyvinvointialueen toiminnan valmistelutyötä sekä siihen liittyvää selvitystyötä. Hyvinvointialueen valmisteluorganisaatioon kuuluu hallintovalmistelujohtaja, eri valmistelujohtajia sekä muuta valmistelu- ja tukihenkilöstöä.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valmisteluorganisaation organisaatiokaavio
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valmisteluorganisaation organisaatiokaavio

Ajankohtaista