Työllistämisen Vantaa-lisä järjestöille

Järjestöjen työllistämistuen tarkoituksena on parantaa järjestöjen edellytyksiä palkata vantaalaisia pitkäaikaistyöttömiä. Järjestöille voidaan myöntää tukea työllistetyn palkkakulujen kattamiseen 300 euroa kuukaudessa.

Avustusta voivat saada järjestöt, jotka työllistävät vantaalaisen työttömän, jolle TE-toimisto on myöntänyt työttömien palkkaamisen käytettävää palkkatukea valtion työllisyysrahoista.

Palkkatuen ja Vantaan kaupungin työllistämistuen kokonaissumma ei saa ylittää työllistetyn palkkaamisesta aiheutuvia kokonaiskuluja. Mikäli tukien kokonaissumma ylittää kokonaispalkkakulut, kaupungin työllistämistukea ei myönnetä lainkaan

Tukihakemus työllistämisen Vantaa-lisästä on jätettävä kaupungille 30 päivän kuluessa TE-toimiston tukipäätöksestä, jotta kaupungin tuki voidaan myöntää valtion tuen maksamiskauden alusta lähtien. Tukihakemus on jätettävä kaupungille 30 päivän kuluessa TE-toimiston palkkatukipäätöksestä, jotta Valttia voidaan myöntää palkkatuen maksamiskauden alusta lähtien.

Avustuksen myöntää Vantaan kaupungin työllisyyspalveluiden johtaja.

Tuki pähkinänkuoressa

Kenelle? Työttömälle, jolle TE-toimisto on myöntänyt valtion palkkatukea.
Kuinka paljon? 300 e/kk
Mistä kyse? Tuella halutaan parantaa pitkäaikaistyöttömien paluuta työmarkkinoille. Kaupunki avustaa järjestöä työllistetyn palkkakulujen kattamisessa. Tuen hakee ja tuki maksetaan työnantajalle.

Hakemuksen voi myös noutaa Vantaa-infosta.

Ajankohtaista

Twitter