Työllistämisen lisätuki järjestöille

Järjestöjen työllistämistuen tarkoituksena on parantaa järjestöjen edellytyksiä palkata vantaalaisia pitkäaikaistyöttömiä. Vantaan kaupunki myöntää järjestöille tukea työllistetyn palkkakulujen kattamiseen 300 euroa kuukaudessa seuraavien ehtojen täyttyessä:

  • Avustusta voivat saada järjestöt, jotka työllistävät vantaalaisen työttömän, jolle TE-toimisto on myöntänyt työttömien palkkaamisen käytettävää palkkatukea valtion työllisyysrahoista.
  • Palkkatuen ja Vantaan kaupungin työllistämistuen kokonaissumma ei saa ylittää työllistetyn palkkaamisesta aiheutuvia kokonaiskuluja.
  • Mikäli tukien kokonaissumma ylittää kokonaispalkkakulut, Vantaan kaupungin työllistämistukea ei myönnetä lainkaan.
  • Tukihakemus kaupungin työllistämistuesta on jätettävä kaupungille 30 päivän kuluessa TE-toimiston tukipäätöksestä, jotta kaupungin tuki voidaan myöntää valtion tuen maksamiskauden alusta lähtien.

Avustuksen myöntää Vantaan kaupungin työllisyyspalveluiden johtaja.

Hakemuksen voi myös noutaa Vantaa-infosta.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter