Päiväkodinjohtajan virka 1.8.2021 alkaen, asiakkuudet ja pedagogiikka, Ylästön alueen varhaiskasvatuksen toimipisteet

Ylästön kaupunginosassa sijaistee neljä päiväkotia: Ylästön päiväkoti, Peltovuoren päiväkoti, Isonmännyn päiväkoti ja Ollaksen päiväkoti. Jokaisessa päiväkodissa toimii viisi lapsiryhmää. Näistä neljästä päiväkodista perustetaan yksi yhteinen toimintayksikkö.

Päiväkodinjohtaja johtaa 1.8.2021 alkaen Ylästön päiväkodin, Peltovuoren päiväkodin ja Isonmännyn varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisen toiminnan yhdessä toisen päiväkodinjohtajan kanssa. Vuoden 2022 alusta johtamiskokonaisuuteen liitetään Ollaksen päiväkoti. Tässä tehtävässä päiväkodinjohtaja johtaa varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisen toiminnan toteuttamisesta vastaamalla toimipisteiden asiakkuuksien ja pedagogiikan johtamisesta ja kehittämisestä, tiiviissä yhteistyössä henkilöstöstä ja taloudesta vastaavan päiväkodinjohtajan sekä toimipisteiden työntekijöiden ja kanssa.

Tehtäväkokonaisuuteen kuuluu mm.

 • Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö ja osallistaminen​
 • Tiimien toimintasuunnitelma prosessit, pedagogiikan ja osaamisen kehittäminen valmentavalla otteella ​
 • Kehityksen ja oppimisen tuen järjestämiseen liittyvät asiat​
 • Oppilaitosyhteistyö​
 • Moniammatillinen yhteistyö

Yhdessä henkilöstöstä ja taloudesta vastaavan päiväkodinjohtajan kanssa rakennatte varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman sekä Vantaan kaupungin ja varhaiskasvatuksen palvelualueen strategisten tavoitteiden ja linjausten mukaisen, lasten kasvua ja kehitystä tukevan toimintakulttuurin.

Päiväkodinjohtajan virka 1.8.2021 alkaen, henkilöstö ja talous, Ylästön alueen varhaiskasvatuksen toimipisteet

Ylästön kaupunginosassa sijaistee neljä päiväkotia: Ylästön päiväkoti, Peltovuoren päiväkoti, Isonmännyn päiväkoti ja Ollaksen päiväkoti. Jokaisessa päiväkodissa toimii viisi lapsiryhmää. Näistä neljästä päiväkodista perustetaan yksi yhteinen toimintayksikkö.

Päiväkodinjohtaja johtaa 1.8.2021 alkaen Ylästön päiväkodin, Peltovuoren päiväkodin ja Isonmännyn varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisen toiminnan yhdessä toisen päiväkodinjohtajan kanssa. Vuoden 2022 alusta johtamiskokonaisuuteen liitetään Ollaksen päiväkoti. Tässä tehtävässä päiväkodinjohtaja luo edellytykset varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman toteuttamiseksi, vastaamalla Ylästön alueen varhaiskasvatuksen toimipisteiden henkilöstön ja talouden johtamisesta ja kehittämisestä, tiiviissä yhteistyössä asiakkuuksista ja pedagogiikasta vastaavan päiväkodinjohtajan sekä toimipisteiden työntekijöiden ja kanssa.

Tehtäväkokonaisuuteen kuuluu mm:

 • Rekrytointiprosessit
 • Työterveys ja turvallisuus
 • Talouden seuranta
 • Yhteistyö tukipalveluja tuottavien palveluntuottajien kanssa

Yhdessä asiakkuuksista ja pedagogiikasta vastaavan päiväkodinjohtajan kanssa rakennatte varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman sekä Vantaan kaupungin ja varhaiskasvatuksen palvelualueen strategisten tavoitteiden ja linjausten mukaisen, lasten kasvua ja kehitystä tukevan toimintakulttuurin.

Päiväkodinjohtajan virka 1.8.2021 alkaen, asiakkuudet ja pedagogiikka, Hakunilan alueen varhaiskasvatuksen toimintayksikössä

Hevoshaan, Nissaksen ja Suitsikujan päiväkodit yhdistyvät 1.8.2021 yhdeksi toimintayksiköksi ja niitä johdetaan rinnakkain johtamisen mallilla. Päiväkodinjohtaja johtaa toimintayksikön varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman mukaista toimintaa, yhdessä toisen päiväkodinjohtajan kanssa.

Tässä tehtävässä päiväkodinjohtaja johtaa varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisen toiminnan toteuttamisesta vastaamalla toimipisteiden asiakkuuksien ja pedagogiikan johtamisesta ja kehittämisestä, tiiviissä yhteistyössä henkilöstöstä ja taloudesta vastaavan päiväkodinjohtajan sekä toimipisteiden työntekijöiden ja kanssa.

Tehtäväkokonaisuuteen kuuluu mm.

 • Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö ja osallistaminen​
 • Tiimien toimintasuunnitelma prosessit, pedagogiikan ja osaamisen kehittäminen valmentavalla otteella
 • Kehityksen ja oppimisen tuen järjestämiseen liittyvät asiat​
 • Oppilaitosyhteistyö
 • Moniammatillinen yhteistyö   ​

Yhdessä henkilöstöstä ja taloudesta vastaavan päiväkodinjohtajan kanssa rakennatte varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman sekä Vantaan kaupungin ja varhaiskasvatuksen palvelualueen strategisten tavoitteiden ja linjausten mukaisen, lasten kasvua ja kehitystä tukevan toimintakulttuurin.

Johtamisen painopistealueita voidaan jatkossa vaihtaa parijohtajan kesken. Tulevaisuudessa on siis mahdollisuus vastata myös henkilöstön ja talouden johtamisesta, jossa tehtäväkokonaisuuteen kuuluu mm.

 • Rekrytointiprosessit
 • Työterveys ja turvallisuus
 • Talouden seuranta
 • Yhteistyö tukipalveluja tuottavien palveluntuottajien kanssa

Ajankohtaista


Twitter