Töitä opettajille

Kuvituskuva opetuksesta. Kuva: Sakari Manninen

Vantaan koulujen ja oppilaitosten vahvuutena on innovatiivinen, osaamisen jakamiseen kannustava, yhteisöllinen sekä oppilas- ja opiskelijalähtöinen toimintakulttuuri. Meillä pääset kehittymään eri työtehtävissä ja kehittämään opetusta. Meillä on hyvät koulutusmahdollisuudet ja kehitysmyönteinen työyhteisö.

Hyödynnämme monipuolisesti erilaisia oppimisympäristöjä ja kehitämme oppimistilojen toiminnallisuutta pedagogisesta näkökulmasta.

Hae meille töihin

Perusopetukseen

Ensimmäinen haku 3.1.-31.1.2022

  • vakinaiset luokanopettajat ja lehtorit
  • vakinaiset rehtorit
  • vakinaiset virka-apulaisrehtorit
  • vakinaiset erityisopettajat, erityisluokanopettajat

Toinen haku 19.4.-6.5.2022

  • vakinaiset luokanopettajat

Lukioon

Haku 3.1.-31.1.2022

Hae paikkoja sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.

Virkoja voi aueta yllä mainittujen hakuaikojen lisäksi myös ympäri vuoden. Seuraa sivujamme. Tarvitsemme myös sijaisia kaikissa oppiaineissa. Jos olet kiinnostunut, ole yhteydessä rehtoreihin.

Lapsiperheiden hyvinvointia selvitetty laajasti tekoälyn ja asiantuntijatiedon avulla kuudessa kunnassa

Valtakunnallisessa Lapsiperheiden edistynyt analytiikka (LEA) -hankkeessa on luotu ainutlaatuista tilannekuvaa Tampereen, Ylöjärven, Vantaan, Porin, Vaasan ja Laihian lapsiperheiden hyvinvoinnista. Aineisto on koottu kymmenestä valtakunnallisesta rekisterilähteestä, ja se kattaa yhteensä lähes 80 000 lapsiperhettä kuuden kunnan alueelta.

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointieroja selvittävässä hankkeessa etsittiin uusia, tilannetietoon perustuvia toimintamalleja lapsiperheiden palvelujen kehittämiseen. Vastaavanlaista analyysiä ei ole aikaisemmin tehty.

Mitä opimme Vantaa lapsiperheistä?

Tilannekuva vahvistaa ymmärrystä Vantaasta turvallisten lapsiperheiden kuntana. Vantaan monimuotoisissa perheissä on suhteellisen tasaisesti eri-ikäisiä lapsia.

- Usein perheet ylläpitävät terveellisiä elämäntapoja ja vanhemmilla on hyvät voimavarat pitää huolta lapsistaan, kertoo hankkeesta vastannut asiantuntija Oskari Savisalo.

Vantaalla lapsiperheiden hyvinvoinnin jakautuminen kiinnittyy alueellisiin erityispiirteisiin. Väestökeskittymissä elämäntilanteiden monimuotoisuus ja runsaampi palvelutarve on yleisempää kuin haja-asutusalueilla, joilla hyvinvointi rakentuu usein korkeiden sosioekonomisten tekijöiden perustalle. Systeeminen palvelutarve, sosiaalipalvelujen käyttö ja työttömyyshaasteet korostuvat erityisesti väestöltään runsailla radanvarsialueilla.

Tilannekuva-analytiikka luo mahdollisuuden tarkastella ilmiötasolla Vantaan eri alueiden lapsiperheiden tilannetta. Yhdessä asiantuntijoiden kanssa luotu perhe- ja aluetietoisuus mahdollistaa palvelujen ja ammatillisten resurssien kohdentamisen.

Yhteiskunnallisesti merkittävää kehittämistyötä

Lapsiperheiden hyvinvointieroja selvittävässä hankkeessa etsittiin uudenlaisia toimintamalleja tiedolla johtamiseen. Kerätty tieto on yhteiskunnallisesti merkittävää, koska vastaavanlaista analyysiä ei ole koskaan aiemmin tehty. Hankkeen otanta on merkittävä, se kattaa lähes 80 000 lapsiperhettä kuuden kunnan alueelta. Lapsiperheistä on tunnistettu 100 yleisintä perhetyyppiä, jotka on ryhmitelty kymmeneen ryhmään palveluntarpeen avulla.

Lapsiperheiden tilannekuvan analyysin tulokset kertovat, että lapsiperheiden monimuotoistuminen tuo uudenlaisia vaatimuksia lapsiperheiden palvelujärjestelmälle. Yli kolmannes perheistä tarvitsee sosiaalisen verkoston tukea ja reilu 10 prosenttia tarvitsee moniammatillista kannattelevaa tukea erillisten palvelujen sijaan.

- Tilannekuva auttaa tunnistamaan eri alueiden palvelutarpeiden määrän ja luonteen. Kunnat eivät voi rakentaa palveluverkostojaan vain perheiden määrän perusteella, vaan kuntien pitää ymmärtää palveluiden ja tuen tarpeen moninaisuus, kertoo Goforen johtava konsultti Petri Takala.

Hankkeen aineistoja on käsitelty ainoastaan väestötasolla kaupungeittain ja postinumeroalueilla. Tiedoista ei tunnisteta yksittäisiä perheitä, vaan tieto koostetaan väestötasoiseksi. Kun lapsiperhetietoa on hyödynnetty, eettinen arviointi on kulkenut mukana koko hankkeen ajan.

Lapsiperhetieto tarjoaa tukea palvelujen kohdentamiseen ja kehittämiseen

Ajantasainen tilannekuva lapsiperheiden hyvinvoinnista mahdollistaa paremman palveluiden järjestämisen, organisoitumisen ja johtamisen.

- Lapsiperheiden edistynyt analytiikka -tyyppinen työ antaa kauan kaivatun uuden ja kirkkaan tilannekuvan perheiden tilanteeseen. Nyt tarvitaan myös tekoja, kommentoi Tampereen yliopiston kunta- ja aluejohtamisen yliopistolehtori Jenni Airaksinen.

Lapsiperhetiedon avulla on luotu jaettua ymmärrystä kuntien lapsiperheiden tilasta. Tieto tuo näkyväksi asiakastyössä tunnistettuja teemoja ja helpottaa palvelujen kehittämistä suuntaan, joka takaa kaikille kuntalaisille yhdenvertaiset mahdollisuudet palvelujen käyttöön. Lapsiperhetieto tuo myös näkyviin palvelutarpeita, jotka ovat aiemmin voineet jäädä keskiarvojen taakse piiloon.

Löydät hankkeen tarkemmat tulokset ja julkaistut materiaalit täältä:

Hankkeen tarkempia tuloksia voit tarkastella oheisesta tulosliitteestä.

LEA-hanke (Edistynyt analytiikka kuntaorganisaatioiden lapsiperheiden palveluiden tiedolla johtamisessa) on saanut kehitystyölle valtionavustusta valtiovarainministeriön kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmästä vuosille 2020–2021. Valtakunnallinen LEA-hanke toteutettiin neljässä osahankkeessa: Vaasa-Laihia, Tampere-Ylöjärvi, Vantaa ja Pori. Tampere toimii yhteishankkeen hallinnoijana ja vastaa sen taloudesta. Gofore Oyj vastasi hankkeen toteutusprosessin ja sisällön ohjauksesta.

Lue hankkeen toimittajan Gofore OYJ:n uutinen aiheesta.

Julkaistu: 25.11.2021 
(muokattu: )

Luovaa ilmapiiriä ja opetuksen kehittämistä

Vaskivuoren lukiossa uusia ideoita kokeillaan rohkeasti ja matalalla kynnyksellä. Parasta työssä on kuitenkin työyhteisön rento ja mukava tunnelma, sanoo lehtori Teemu Ratinen.

Tekemisen meininkiä Hiekkaharjun koulussa

Ensimmäisen luokan opettajana Hiekkaharjun koulussa työskentelevä Elina Autti viihtyy työssään mainiosti ja on monessa mukana.

Utveckla och utvecklas

Är du på jakt efter nya utmaningar i lärarkarriären? I Dickursby skola hittar du bland annat en vilja till utveckling, ett starkt lärarsamarbete och ändamålsenliga digitala lösningar.

Havukosken koululla hommat hoituvat

Oppilaanohjaaja Laura Kevätniemi arvostaa työssään opetuksen yhteisöllistä toimintakulttuuria sekä moniammatillista työyhteisöä.

Eväät monenlaisiin tehtäviin

Opetustoimen asiantuntija Tuija Lindström tuntee Vantaan koulut ja kehittää perusopetuksen viestintää sekä pedagogista tieto- ja viestintäteknologiaa innostavassa työyhteisössä.

Lapset matkalla kouluun.

Vantaalaista kouluarkea

Vantaan peruskouluilla on omat verkkosivunsa. Monessa koulussa käytössä on myös sosiaalinen media.

Seuraa lukioita somessa!

Vantaalla lukiokoulutusta järjestetään viidessä suomenkielisessä päivälukiossa, yhdessä ruotsinkielisessä lukiossa sekä Vantaan aikuislukiossa ja Sotungin lukion aikuislinjalla (Sotungin etälukio).

Varia näkyy somessakin

Vantaan ammatilliset opiskelumahdollisuudet ovat monipuoliset ja esimerkiksi Vantaan ammattiopisto Variassa on tarjolla yli 20 eri tutkintoa.

Kurkista vantaalaisen opettajan työhön

Avoimet opetusalan työpaikat kartalla

Ajankohtaista


Twitter