Töitä opettajille

Kuvituskuva opetuksesta. Kuva: Sakari Manninen

Vantaan koulujen ja oppilaitosten vahvuutena on innovatiivinen, osaamisen jakamiseen kannustava, yhteisöllinen sekä oppilas- ja opiskelijalähtöinen toimintakulttuuri. Meillä pääset kehittymään eri työtehtävissä ja kehittämään opetusta. Meillä on hyvät koulutusmahdollisuudet ja kehitysmyönteinen työyhteisö.

Hyödynnämme monipuolisesti erilaisia oppimisympäristöjä ja kehitämme oppimistilojen toiminnallisuutta pedagogisesta näkökulmasta.

Hae meille töihin

Perusopetukseen

Ensimmäinen hakuaalto 2.1.–27.1.

  • vakinaiset luokanopettajat ja lehtorit
  • vakinaiset rehtorit
  • vakinaiset virka-apulaisrehtorit

Toinen hakuaalto 20.1.–17.2.

  • vakinaiset erityisopettajat ja erityisluokanopettajat

Kolmas hakuaalto 30.3.–20.4.

  • vakinaiset luokanopettajat

Lukioon

  • Haku 13.1.–10.2.

Hae paikkoja sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.

Virkoja voi aueta yllä mainittujen hakuaikojen lisäksi myös ympäri vuoden. Seuraa sivujamme. Tarvitsemme myös sijaisia kaikissa oppiaineissa. Jos olet kiinnostunut, ole yhteydessä rehtoreihin.

Opetuslautakunta sai tiedoksi selvityksen koronavirustilanteeseen liittyen

Opetuslautakunta sai kokouksessaan 16.3. tiedoksi selvityksen siitä, millaisia toimia kasvatuksen ja oppimisen toimialalla on tehty koronavirustilanteeseen liittyen. Toimialalla seurataan tilannetta tarkasti ja noudatetaan valtakunnallisia ohjeita. Vantaa noudattaa lautakuntakäsittelyn aikana julkistettuja hallituksen uusia linjauksia.

Lisäksi opetuslautakunnan kokouksessa käsiteltiin suomenkielisen perusopetuksen ensimmäisten luokkien enimmäisoppilasmäärät ja suomenkielisen esiopetuksen järjestämispaikat.

Oppilaille tulee perusopetuslain mukaan osoittaa koulutuspaikaksi ns. lähikoulu tai muu soveltuva paikka sekä tulee ottaa huomioon, että opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Opetuslautakunta on 20.1.2020 päättänyt, että Vantaalla on 1.8.2020 lähtien neljä oppilaaksiottoaluetta: Myyrmäki, Kivistö-Aviapolis, Korso-Koivukylä ja Tikkurila-Hakunila. Lautakunta on lukuvuodesta 2006–2007 alkaen tehnyt erikseen päätöksen kunkin peruskoulun ensimmäisten ja seitsemänsien vuosiluokkien oppilaspaikkojen määristä ottaen huomion koulun tilat ja muut olosuhteet.

Lautakunnassa päätettiin hyväksyä suomenkielisten peruskoulujen ensimmäisten vuosiluokkien enimmäisoppilasmäärät kouluittain lukuvuodeksi 2020–2021 esityslistan liitteessä esitellyllä tavalla. Lisäksi päätettiin, että aluepäälliköt ja rehtorit eivät saa ylittää em. oppilasmääriä oppilaaksiotossa ja, että lukuvuoden aikana alueelle muuttaville oppilaille on määriteltävä lähikoulu, kuten muillekin oppilaille. Aluepäälliköt vastaavat lähikoulun määrittelystä. Muuttavien oppilaiden ja perusopetukseen valmistavasta opetuksesta siirtyvien oppilaiden osalta voidaan perustellusta syystä ylittää hyväksytyt enimmäisoppilasmäärät (asia 8).

Suomenkielisen esiopetuksen järjestämispaikkojen vahvistaminen lukuvuodelle 2020–2021

Opetuksen järjestäjän tulee perusopetusasetuksen mukaan etukäteen ilmoittaa esiopetuksen järjestämispaikoista, opetuksen alkamis- ja päättymisajankohdista sekä siitä, miten sen järjestämään tai hankkimaan esiopetukseen haetaan. Opetuslautakunnan päätöksen mukaan esiopetuksen järjestämispaikoista päätetään opetuslautakunnassa lukuvuodeksi kerrallaan ennen esiopetukseen ilmoittautumisen käynnistymistä. Kun esiopetukseen ilmoittautuneiden lasten määrä on ilmoittautumisajan päätyttyä tiedossa, opetuslautakunta vahvistaa seuraavan lukuvuoden esiopetuksen järjestämispaikat.

Esiopetuksen ilmoittautumisajan jälkeen hyväksytyistä paikoista 125 järjestämispaikkaan muodostui periaatteiden mukainen esiopetusryhmä tai -ryhmiä. Opetuslautakunnassa 9.12.2019 päätettyjen esiopetuksen järjestämispaikkojen lisäksi esitetään, että esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2020–2021 myös kielirikasteista esiopetusta tarjoavassa Karhunpesän päiväkodissa. Tällöin esiopetuksen järjestämispaikkoja on yhteensä 126.

Lautakunnassa päätetiin vahvistaa esityslistan liitteenä olevat kunnalliset ja yksityiset päiväkodit / koulujen tiloissa tai muissa tiloissa toimivat toimipisteet suomenkielisen esiopetuksen järjestämispaikoiksi lukuvuonna 2020–2021 (asia 9).

Esityslistalla lisäksi:

  • Vantaan luontokoulun toimintaan vuodelle 2019 myönnetyn avustuksen tilityksen hyväksyminen (asia 7)
  • Varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvon indeksitarkistus 1.8.2020 alkaen (asia 10).

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaan. Esityslista kokonaisuudessaan.

Julkaistu: 16.3.2020 
(muokattu: )

Luovaa ilmapiiriä ja opetuksen kehittämistä

Vaskivuoren lukiossa uusia ideoita kokeillaan rohkeasti ja matalalla kynnyksellä. Parasta työssä on kuitenkin työyhteisön rento ja mukava tunnelma, sanoo lehtori Teemu Ratinen.

Tekemisen meininkiä Hiekkaharjun koulussa

Ensimmäisen luokan opettajana Hiekkaharjun koulussa työskentelevä Elina Autti viihtyy työssään mainiosti ja on monessa mukana.

Utveckla och utvecklas

Är du på jakt efter nya utmaningar i lärarkarriären? I Dickursby skola hittar du bland annat en vilja till utveckling, ett starkt lärarsamarbete och ändamålsenliga digitala lösningar.

Havukosken koululla hommat hoituvat

Oppilaanohjaaja Laura Kevätniemi arvostaa työssään opetuksen yhteisöllistä toimintakulttuuria sekä moniammatillista työyhteisöä.

Eväät monenlaisiin tehtäviin

Opetustoimen asiantuntija Tuija Lindström tuntee Vantaan koulut ja kehittää perusopetuksen viestintää sekä pedagogista tieto- ja viestintäteknologiaa innostavassa työyhteisössä.

Lapset matkalla kouluun.

Vantaalaista kouluarkea

Vantaan peruskouluilla on omat verkkosivunsa. Monessa koulussa käytössä on myös sosiaalinen media.

Seuraa lukioita somessa!

Vantaalla lukiokoulutusta järjestetään viidessä suomenkielisessä päivälukiossa, yhdessä ruotsinkielisessä lukiossa sekä Vantaan aikuislukiossa ja Sotungin lukion aikuislinjalla (Sotungin etälukio).

Varia näkyy somessakin

Vantaan ammatilliset opiskelumahdollisuudet ovat monipuoliset ja esimerkiksi Vantaan ammattiopisto Variassa on tarjolla yli 20 eri tutkintoa.

Kurkista vantaalaisen opettajan työhön

Avoimet opetusalan työpaikat kartalla

Ajankohtaista

Twitter