Karttakuva tontista

Täkytien tontit 7, 9 ja 11

Kaupunki kilpailuttaa kolme pienteollisuustonttia Nikinmäestä. Korttelissa 86164 sijaitsevat tontit on tarkoitettu yritysten toimitilarakentamiseen.

Kilpailutontille on rakennettava pienteollisuus tiloja siten, että tontille voi rakentaa yhden tai useamman yrityksen toimitilat. Kaikki halukkaat toimijat voivat osallistua tonttihakuun. Kilpailun voittaja saa myydä tai vuokrata kohteen tilat sen jälkeen, kun sopimuksen mukainen rakentamisvelvoite on täytetty. Tontteja ei lähtökohtaisesti ole mahdollista yhdistää. Vuokra-aika on 20 v. Kilpailun voittaja sitoutuu noudattamaan tontin asemakaavamääräyksiä, sekä kaupungin päättämiä teollisuustonttien luovutushetkellä voimassa olevia luovutusehtoja.

Kaupunki vuokraa tontit toimitilan rakennuttajalle, joilla on kaupungin arvion mukaan riittävät resurssit toteuttaa rakennushanke. Tavoitteena on löytää tonteille toteuttajat, jotka sitoutuvat rakentamaan tonteille mahdollisimman hyvin Nikinmäen tavoitteita vastaavia palveluita.

Teollisuusalueen toimintaa tukevat lähialueen palvelut sekä lisääntyvä asuntotuotanto. Alueen saavutettavuus on erinomainen hyvien liikenneyhteyksien ansiosta.

Hakupyyntöön vastataan hakuilmoituksen ohjeiden mukaan.

Hakuilmoitus Täkytie

Tonttikartta Täkytie

Ajankohtaista

Twitter