Mental hälsa

- Hur mår du, egentligen?

Mental hälsa för unga
Mental hälsa i vuxen ålder
Mental hälsa på äldre dar

Mental hälsa för unga

Känner du dig ledsen? Mest hela tiden? Bråkar ni hemma? Är du rädd för att gå till skolan? Rädd för framtiden? Känns det som att ingen förstår? Även om det ofta känns som att du är ensam med sina problem är det alldeles normalt och att må dåligt ibland är vanligare än du tror. Det första steget du kan ta, som kan få att det att kännas lite bättre, är att berätta för någon om ditt mående. Det behöver inte vara en förälder, det kan också vara en vän, någon släkting, lärare eller skolhälsovårdaren. På den här sidan kommer du att hitta länkar som hjälper dig hitta hjälp.

Det finns saker som kan få dig må bättre, och som du kan påverka alldeles själv. Ta några minuter för att fundera på dina dagliga rutiner, är allting i balans? Ofta kan små saker påverka den mentala hälsa, vilket man kanske inte tänker på.

Hur är det t.ex. med din sömn? Sover du kring åtta timmar om natten eller sitter du t.ex. länge på datorn? Har du svårt att somna, känner du dig trött i skolan? En god sömn hjälper dig må bättre under dagen. Ifall du är trött kan dessutom alla problem kännas mycket värre. Om du har svårt att somna, försök skriva ner de tankar som snurrar i huvudet, det kan hjälpa. Försök ta det lugnt på kvällen, olika skärmar stimulerar hjärnan och ifall du tränar sent har kroppen svårt att koppla av.

Maten har också ett samband med din mentala hälsa. Försök äta mångsidigt och regelbundet. Ifall ni inte äter tillsammans i familjen, föreslå det; det är mycket roligare att äta tillsammans med någon annan. Det är mycket viktigt att inte heller tänka för mycket på vad man äter, ät sådant du tycker om och som du mår bra av.

Motion är något som är bra för din hälsa. När du motionerar får du kanske annat att tänka på och humöret blir bättre. Ifall du tränar i lag kanske du hittar nya vänner, också utanför din egen skola. Det viktigaste med träningen är att den skall kännas rolig.Våga säga till genast ifall det inte känns roligt att åka till träningen. Alla tycker inte om att motionera och det är alldeles okej. En promenad med en kompis eller en cykeltur för dig själv kan ändå göra under om du känner dig stressad och på dåligt humör.

Sist men inte minst, vänner. Det viktigaste är inte hur många vänner du har, bara du har någon. Har du någon du kan prata med, någon att göra roliga saker med tillsammans? Nya vänner kan du hitta via hobbyer eller via nätet. Kom ihåg att du inte skall behöva känna dig pressad att göra saker du inte vill, våga stå på dig och sök nya vänner ifall du inte trivs i gänget.

Det är lätt att säga "gå på en promenad så känns bättre” ibland orkar man bara inte. Kom ihåg att du inte behöver gå ensam med dina tankar.

Vem kan hjälpa mig?

  • Berätta hur du mår för någon vuxen eller någon kompis
  • Berätta för någon lärare i skolan eller gå direkt till skolhälsovårdaren. Till skolhälsovårdarens jobb hör även att hjälpa elever som mår dåligt, så var inte rädd att ta kontakt. Man kan också gå direkt till skolkuratorn.
  • Känner du att du behöver hjälp direkt, har du t.ex. tankar om att skada dig själv? Du kan kontakta Peijas jourmottagning dygnet runt på numret 09 4711
    Du kan också ringa social- och krisjouren på numret 09 8392 4005 dygnet runt vid t.ex. olyckor, ifall någon dött eller ifall du blivit utsatt för våld
  • Ifall du tänker på att utföra självmord ring 112.

Länkar:

Krisjouren för unga är en verksamhet som upprätthålls av HelsingforsMission. Till krisjouren för unga kan man boka tid för gratis samtal ifall man är 12-29 år gammal. Samtalen är konfidentiella. Man kan ta kontakt vid vilka som helst psykiska problem eller funderingar. Krisjouren för unga har även jourtid utan tidsbeställning under bestämda tidpunkter. Du kan få hjälp på svenska hos krisjouren för unga.
http://www.helsingforsmission.fi/?sid=442

Psykporten för unga är en omfattande nätsida om psykisk hälsa utarbetad av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Sidan har en skild del för unga och här kan du bl.a. göra olika tester och reda ut dina symptom. Sidan berättar var du kan hitta hjälp men också hur du själv kan förbättra din psykiska hälsa genom små uppgifter. Sidan finns delvis på svenska.
https://www.mielenterveystalo.fi/sv/nuoret/Pages/default.aspx

Folkhälsan ordnar i Vanda på svenska flickcaféer, pojk- och flickklubb och ungdomskvällar på fritids i Mårtensdal och på Helsinggården.
https://www.folkhalsan.fi/unga/unga/

Folkhälsans mottagning för unga och unga vuxna finns i Helsingfors. Genom att beställa tid kan man få träffa någon att prata med. Det kan vara frågan om en enstaka undersökning eller samtal men också psykoterapi och längre vårdkontakt erbjuds.
https://www.folkhalsan.fi/unga/vard-och-stod/psykoterapi/

Sluta panta är en svenskspråkig sida där du kan läsa om aktuella ämnen och få information som berör ungas välmående. På sidan går det att chatta med bl.a. psykologer, psykoterapeuter och skolkuratorer som kan handleda dig ifall du behöver hjälp med något i ditt liv. Chatten är öppen måndag, tisdag och fredag kl. 19-22.
http://svenska.yle.fi/sluta-panta

Nyyti rf är en förening som främjar och stöder studerandes mentala välbefinnande. På hemsidan kan man läsa om olika teman som t.ex. blyghet och ensamhet. Föreningen ordnar även onlinegrupper, chillkvällar och livskunskapskurser. Sidan är tillgänglig på svenska.
https://www.nyyti.fi/sv/

Syömishäiriöliitto Syli ry har information om ätstörningar på svenska. Ifall du misstänker att du själv eller din kompis lider av någon ätstörning, ta kontakt med skolhälsovårdaren som kan hjälpa dig hitta rätt hjälp.
https://syomishairioliitto.fi/pa-svenska

Psykosociala förbundet har omfattande information på om psykisk ohälsa och olika diagnoser. (Även på svenska)
http://www.fspc.fi/index.php?id=52dbbb713fccb&lang=sv

Toivo är en nättjänst genom vilken du snabbt får hjälp vid kriser.Tjänsten är riktad till unga och behandlar bl.a. teman som sorg, förhållanden, stresshantering och den personliga utvecklingen. (Enbart på finska)
http://www.mielenterveysseura.fi/fi/tukea-ja-apua/verkossa/toivo-kriisistä-selviytymisen-oma-apuohjelma-nuorelle

Mental hälsa i vuxen ålder

Den mentala hälsan är en viktig resurs som behövs för att kunna klara av vardagen och ta hand om människorelationerna. Dagens samhälle ställer höga krav; man förväntas prestera hela tiden och vara produktiv. Det är inte konstigt att man ibland kan känna sig otillräcklig, men motgångar och perioder av nedstämdhet hör livet till och är fullt normalt. Det finns mycket man kan göra själv när man märker att det börjar gå sämre och på denna sida hittar du egenvårdsmetoder som det kan vara bra att börja med.

Ibland räcker det dock inte att själv försöka ändra sina vanor. När man inte orkar längre är det dags att söka hjälp. På den här sidan hittar du även information om hur du går till väga ifall du känner att du behöver hjälp för ditt psykiska mående. Idag finns ett stort utbud av olika nättjänster man kan börja med, ifall steget för att gå och prata med någon känns för stort.

Depression

Depression är mycket vanligt. Man räknar med att en femtedel av den finländska befolkningen insjuknar i depression någon gång under livet. De flesta kan känna igen sig i hur det känns att vara deprimerad under en kortare tid. Ifall depressionen pågår i mer än två veckor och påverkar din funktionsförmåga lönar det sig att söka hjälp. Ju tidigare du söker hjälp desto bättre eftersom en kronisk depression är svårare att bota.

Här är några av de vanligaste symptomen på depression:

- nedstämdhet under en längre period
- svårt att känna glädje
- trötthet, sömnsvårigheter
- försämrad aptit
- rastlöshet/apati
- självanklagelser
- minnes- och koncentrationssvårigheter
- tankar om döden

Ta hand om dig själv

- håll fast vid en normal dygnsrytm
- försök hitta någon motionsform du gillar, det viktiga är inte att du presterar, det viktiga är att motionen skänker välbefinnande
- ät regelbundet, gärna tillsammans med andra ifall du har möjlighet
- undvik alkohol och andra rusningsmedel, alkoholbruk i sig självt kan leda till depression
- lär dig slappna av med hjälp av genom t.ex. avslappningsövningar, meditation eller yoga

Ta emot hjälp av andra

- våga be om hjälp med olika praktiska arrangemang
- prata med anhöriga och vänner, delta i gruppverksamhet eller på diskussionsforum på nätet

Aktivitet

- gör sådant du tidigare tyckte om att göra
- sätt upp små mål i livet och gör lite i gången för att uppnå dem
- gör saker tillsammans med andra
- tacka dig själv för det du gjort, huvudsaken är inte hur mycket du får till stånd, bara du gör något

Lös problemen

- försök inte lösa problem du ändå inte kan påverka
- be om hjälp med att lösa problemen
- stycka problemet i små bitar, lös en liten bit åt gången

Hur får jag hjälp?

- Ifall du erbjuds arbetshälsovård, var i kontakt med dem
- Beställ en tid till din egen hälsostation, kontaktuppgifter hittar du på: http://www.vanda.fi/social-_och_halsovardstjanster/halsovardstjanster/halsostationer
Vid behov skrivs en remiss till den psykiatriska polikliniken.
Ifall du inte vet vilken hälsostation du hör till, eller ifall du behöver rådgivning, ring 09 839 10023 måndag- fredag 8-16
Du kan också beställa en tid direkt till en psykiatrisk sjukskötare via den elektroniska tidsbeställningen. Mottagningar med psykiatrisk sjukskötare finns för tillfället i Mårtensdal och Västerkulla, men är till för alla Vandabor.
Ifall du behöver vård direkt och den egna hälsovårdsstationen inte är öppen, kontakta Peijas jourmottagning dygnet runt på: 09 4711
Vid akuta kriser kan Vandas avgiftsfria social- och krisjour kontaktas på numret 09 8392 4005. Du kan ringa social- och krisjouren vid krissituationer som t.ex. olyckor, en anhörigs död eller ifall du blivit utsatt för våld.

Länkar:

Information om depression
https://www.kaypahoito.fi/sv/

Psykporten är en omfattande sida med tillförlitlig information om psykisk hälsa utarbetad av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. På psykporten.fi kan man bl.a. fylla i sina symptom i symptomnavigatorn och få veta vilken typ av vård som skulle passa en bäst. Man kan också göra olika tester och göra egenvårdsuppgifter. (Sidan finns delvis på svenska) Via sidan är det också möjligt att gå i nätterapi. (Endast på finska)
https://www.mielenterveystalo.fi/sv/Pages/default.aspx

Mieli - Föreningen för Mental Hälsa i Finland
Här hittar du information om psykisk hälsa. Föreningen för Mental Hälsa i Finland erbjuder samtalshjälp i krissituationer vid SOS- kriscentret (även på svenska) och en brottsofferjour.
http://www.mielenterveysseura.fi/sv
Föreningen för Mental Hälsa i Finland erbjuder även många nättjänster (enbart på finska)

Selma är ett hjälpmedel vid konkreta kriser som t.ex. skilsmässa, dödsfall, bilolyckor och insjuknande. Självhjälpsprogrammet består av 8 sessioner som görs på nätet och ger stöd i krisen.
http://www.mielenterveysseura.fi/fi/tukea-ja-apua/verkossa/selma-oma-apuohjelma

Oiva är en finsk applikation som utvecklats av Teknologiska forskningscentralen och Jyväskylä universitet i samarbete med Föreningen för Mental Hälsa i Finland. Applikationen består av över 40 situationer med tillhörande övningar, inspiration och tips för vardagen. Övningar i mindfullness hjälper dig att hantera stressen i vardagen.
http://www.mielenterveysseura.fi/fi/tukea-ja-apua/verkossa/hyvinvointiohjelma-oiva

Sorgbandet Rf är en förening som finns till för personer som varit med om att någon närstående gjort självmord. Föreningen ordnar bl.a. gruppverksamhet och har en stödtelefon och ett diskussionsforum på nätet (delvis på svenska).
https://surunauha.net/en-sv/

Psykosociala föreningen Sympati rf är en mentalhälsofrämjande finlandssvensk förening i Helsingfors. Föreningen ordnar olika grupper och håller även öppet hus för vem som helst fyra gånger i veckan.
http://www.sympati.fi/

Miessakit Ry finns till för att stöda mäns psykiska och sociala tillväxt. Föreningen erbjuder bl.a. stöd för att avstå från användning av våld i nära relationer, pappaverksamhet och stöd vid skilsmässa. Läs mer på: http://www.miessakit.fi/

Kvinnolinjen
Kvinnolinjen är en konfidentiell och avgiftsfri telefontjänst som finns till för alla kvinnor som upplevt våld, hot eller rädsla i en relation. På onsdagar kl. 16 - 20 får man hjälp på svenska.
https://www.naistenlinja.fi/sv/

Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry är en förening som finns till för mammor som lider av förlossningsdepression. Föreningen ordnar gruppverksamhet och har även ett diskussionsforum på nätet (enbart på finska).
http://www.aima.fi/

Centralförbundet för mental hälsa har information om psykisk hälsa och hur du går till väga ifall du behöver hjälp vid psykiska problem (endast finska)
http://mtkl.fi/

Vantaan mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet Ry ordnar gruppverksamhet som är öppen för alla och gör tillsammans resor, ordnar hobbyklubbar och erbjuder kamratstöd (endast på finska).
http://www.hyvattuulet.fi/

Kyrkans nätjour finns till för dig som behöver samtalshjälp. På nätsidan kan du konfidentiellt och anonymt skicka ett meddelande som besvaras av en krisarbetare inom några dagar. Kyrkan har även en samtalsjour per telefon.
https://evl.fi/forstasidan

Mental hälsa på äldre dar

Den här sidan är till för dig som är orolig över ditt psykiska välmående, men också för dig som är anhörig och orolig över någon äldre persons psykiska hälsa. Nedstämdhet är inget som hör ålderdomen till, även om du är äldre har du rätt till god vård ifall du mår dåligt. Att må dåligt psykiskt kan ofta framträda genom olika fysiska besvär. Man tänker kanske inte på att t.ex. aptitlöshet, sömnlöshet eller obefogad oro egentligen kan vara tecken på t.ex. depression.

En anhörigs bortgång är alltid något som vänder allting upp och ner, ensamheten kan på äldre dagar vara svår att undvika. Det finns dock en hel del verksamhet för personer över 60 åroch på den här sidan hittar du några exempel. Nedan följer även tips på hur du kan förbättra din psykiska hälsa på egen hand.

Gemenskap
Den sociala gemenskapen är oerhört viktig på äldre dagar. Ifall du bor långt ifrån dina anhöriga finns det t.ex. dagverksamhet du kan delta i för att få umgås med andra i samma ålder. Information om Vandas dagverksamhet finns på: http://www.vantaa.fi/fi/sosiaali-_ja_terveyspalvelut/ikaihmisten_palvelut/paivatoiminta (Enbart på finska)

HelsingforsMission ordnar olika typer av verksamhet för äldre.
• Senioripysäkki är en verksamhet som ordnar diskussionsgrupper för personer över 60 år runt om i Finland. I Helsingfors finns en svenskspråkig grupp, kontaktuppgifter finns på: senioripysakki.fi
• Morgonens lyssnande öra är en telefonjour du kan ringa ifall du vaknar tidigt och känner att du behöver pratsällskap. http://www.helsingforsmission.fi/?sid=17&tid=14

Förutom dessa ovannämnda verksamheter erbjuder HelsingforsMission bl.a. olika gruppverksamheter som t.ex. Karagrupp för äldre män, allsång och även kamrattjänst. Läs mer på: http://www.helsingforsmission.fi/?sid=292

Röda korsets vänverksamhet är riktad till bl.a. ensamma äldre. Genom vänverksamheten kan du komma i kontakt med en frivillig vän du kan utföra aktiviteter tillsammans med eller som bara finns där för stöd. Röda korset ordnar även väncirklar där man träffas för att t.ex. baka, handarbeta eller diskutera i grupp.
Läs mera på: https://www.rodakorset.fi/sok-stod-och-hjalp/hjalp-i-ensamheten

Vanda svenska församlings diakoniarbetare kan kontaktas vid t.ex. svåra livssituationer eller förluster. Diakonin delar även ut taxikort till pensionärer och sjukpensionärer som har svårt att ta sig till kyrkans evenemang. Läs mer på: https://www.vandasvenskaforsamling.fi/stod-och-hjalp

Sömn
Sömnen är viktig för vårt välmående. När vi åldras blir sömnkvaliteten sämre, men behovet för vila är ändå lika stort. Du kan förbättra din sömn genom att vara aktiv på dagen och inte sova allt för mycket dagtid. Läs mer om egenvård av sömn på sidan
Ifall sömnproblemen kraftigt påverkar din funktionsförmåga, ta kontakt med din egen hälsostation.

Motion
Fysisk ansträngning påverkar vårt mentala välbefinnande. Försök hitta någon motionsform du trivs med; det kan vara allt ifrån promenader till simning. Pröva dig fram och märk att du mår bättre! Ifall du är över 70 år har du rätt att få ett sportkort som ger dig gratis tillgång till Vanda stads gym och simhallar.
Läs mer

Kost
Aptiten är inte nödvändigtvis den samma på äldre dagar. Det är ändå viktigt att få i sig tillräcklig och varierande kost för att få energi och orka i vardagen. Försök göra måltiden till en trevlig händelse. Ät, om möjligt, tillsammans med andra. Vissa församlingar i Vanda ordnar lunch för seniorer, läs mer på: https://www.vandasvenskaforsamling.fi/

Meningsfullhet

När man blir äldre är det inte ovanligt att man känner sig obehövlig och man kanske inte vet vad man skall göra med all ledig tid som plötsligt finns till handa. Återuppta en gammal hobby eller gör något skapande arbete. Delta i gruppverksamhet, åk med på utfärder eller gör teaterbesök. Ifall du har ork, gå med i någon frivillig verksamhet. Kanske du kan hjälpa någon annan som är ensam? Folkhälsan ordnar olika typer av frivillig verksamhet som t.ex. Farfar i skolan och Mormor på dagis.


Närståendevårdare


Att vara närståendevårdare kan vara mycket påfrestande både psykiskt och fysiskt. I en relation där all energi går åt till att se till att den andra har det bra är det lätt att man glömmer bort sitt eget välmående. Våga be om hjälp och tänk på att du själv måste må bra för att kunna hjälpa.
Behöver du hjälp i fråga om stöd för närvårdare, ta kontakt med socialrådgivningen på 09 83911. Folkhälsan ordnar verksamhet och stöd för närståendevårdare, läs mer på: https://www.folkhalsan.fi/vuxna/ma-bra/

Hur får jag hjälp?

Ifall du inte vet vilken hälsostation du hör till, eller ifall du behöver rådgivning, ring på 09 839 10023, måndag- fredag 8-16
Du kan också beställa en tid direkt till en psykiatrisk sjukskötare via den elektroniska tidsbeställningen. Mottagningar med psykiatrisk sjukskötare finns för tillfället i Mårtensdal och Västerkulla, men är till för alla Vandabor.
Ifall du behöver vård direkt och den egna hälsovårdsstationen inte är öppen, kontakta Peijas jourmottagning dygnet runt på 09 4711
Vid akuta kriser kan Vandas avgiftsfria social- och krisjour kontaktas på numret 09 8392 4005. Du kan ringa social- och krisjouren vid krissituationer som t.ex. olyckor, en anhörigs död, eller ifall du blivit utsatt för våld.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter