Motion

Regelbunden motion hjälper dig att må bättre och vara friskare längre. Det är möjligt för alla att hitta en motionsform som passar just en själv.

Motion

  • Minskar risken för att dö för tidigt
  • Underhåller och utvecklar konditionen och funktionsförmågan när man åldras
  • Förebygger och behandlar vanliga riskfaktorer för hjärtsjukdomar som till exempel högt blodtryck, kolesterol- och blodsockervärden.
  • Förbättrar den allmänna livskvalitén, det mentala välmåendet och den fysiska hälsan
  • Förebygger, behandlar och rehabiliterar många kroniska sjukdomar
  • Minskar risken för att drabbas av bland annat depression, osteoporos och tillhörande benfrakturer om man ramlar, olika metaboliska störningar och diabetes typ II, blodproppar, hypertension, kranskärlsjukdomar eller slaganfall samt tjocktarmscancer

Enligt de nationella rekommendationerna för fysisk aktivitet bör friska 18-65-åriga personer ägna sig är måttlig uthållighetsmotion, som raska promenader minst 30 minuter om dagen minst fem dagar i veckan eller krävande motion minst 20 minuter per dag tre dagar i veckan.

För friska personer över 65 år och långtidssjuka 50-64-åringar rekommenderas utöver uthållighetsträning också motion som främjar rörlighet i lederna och balansen, tex. hemgymnastik.

Alla vuxna rekommenderas också att träna skelettmuskelstyrkan och att underhålla uthålligheten eller extramotion minst två dagar i veckan.

Motion är medicin, rekommendationer från Käypä.

Motionsutbud

Flera olika föreningar erbjuder allsidiga motionsmöjligheter: idrottsföreningar i Vanda

Hos olika privata aktörer kan man hitta många olika gym och sportklasser runtom i staden. Du hittar mer information om dem på deras egna nätsidor.

Från Vanda stads idrottsservice får du information och rådgivning om motion och motionsmöjligheter samt motions- och friluftsplatser.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter