Sexualhälsa

Psykiskt sett handlar sexualhälsa om emotionellt och socialt välbefinnande. Fysiskt handlar det om saker så som prevention och behandling av sexuellt överförbara sjukdomar samt terapi om man t.ex. vill men ändå inte kan ha sex. Bra sexualhälsa främjar den allmänna hälsan hos en person.

Till sexualhälsan hör också om möjligheten att njuta av sex utan att vara rädd, utsättas för påtryckningar eller diskriminering. Sex kan förbättra livskvalitén och ens relation.

Var kan jag få hjälp med saker som rör sexualhälsan?

Tror du att du har en könssjukdom?

Om du tror att du har fått en könssjukdom kan du be om att få testa dig på din hälsostation. Du kan beställa en tid till jourande sköterska, som intervjuar dig och ger dig en remiss för att göra lämpliga laboratorietester eller se till att du får tid hos en läkare. Klamydia och gonorré kan du även testa hemma.

Testa klamydia och gonorré hemma- gratis!

Vandaborna har möjligheten att göra pålitlig klamydia- och gonorrétester hemma, kostnadsfritt. Besvären som könssjukdomar ger är jobbiga för en själv, men faran är också att man kan ge det vidare till någon annan. Därför bör man alltid testa sig om man tror att man kan ha en könssjukdom. Könssjukdomar kan emellertid vara symptomfria. De kan också ha långtgående konsekvenser, så som ofrivillig barnlöshet.

Så här gör du testet:

  1. Beställ ett testpaket på telelab.fi. Du loggar in dig genom dina onlinebankingkoder eller mobilt ID.
  2. När du fått paketet på posten, gör ett urinprov enligt instruktionerna och skicka tillbaka provet i paketet tillbaka till laboratoriet. Portot är betalt på förhand.
  3. När testet är analyserat och klart får du ett sms om att du kan kolla resultatet genom att logga in på telelab.fi.

Om ditt test är positivt, dvs. att du har en sjukdom bör du omgående boka tid till närmaste hälsostation. Om du inte genast tar kontakt med hälsostationen efter ett positivt test så tar de kontakt med dig så att du får den vård du behöver.

Ett negativt test visar att du är frisk och då behöver du inte vidta några åtgärder.

Den här tjänsten riktar sig till personer i Vanda som är 15 år eller äldre.

Har testat dig för HIV?

I Finland uppskattar man att det finns 800-1000 personer som inte vet om att de är Hiv-positiva. HIV kan vara symtomfritt i flera år, vilket gör att man ovetandes kan föra smittan vidare. En tidig diagnos innebär att man kan börja medicinera i tid och att risken för att smitta andra är mer eller mindre icke-existerande. Ens förväntade livslängd är då också samma som hos en person som inte bär på sjukdomen (Hiv-negativ). Du får remiss för att göra ett Hiv-test från din hälsovårdscentral. Det är möjligt att be om att få göra ett HIV-test anonymt på någon utav Vandas hälsocentraler.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter