Första hjälp och jourer

Vården vid hälsostationerna under vardagar

Brådskande hälsovård får du vardagar kl. 8–16 vid hälsostationer. De patienter som plötsligt insjuknar och som inte har någon egen husläkare kan fritt välja vilken som helst av dagpoliklinikerna vid Vanda hälsostationer. Hälsostationernas köläge

Jouren vid Pejas sjukhus

Pejas sjukhus
Sjukhusgatan 1, 01400 Vanda

Ring det avgiftsfria Jourhjälpens numret 116 117 innan du kommer till jouren.

Pejas jourpoliklinik sköter dygnet runt akutpatienter som har insjuknat allvarligt.

Brådskande vård ges utanför tjänstetid vid Pejas sjukhus

 • vardagar kl. 16.00–8.00
 • veckoslut
 • helger som infaller på en vardag (t.ex. midsommarafton)

Vårdbehovet bestämmer i vilken ordningsföljd patienterna undersöks. Det innebär att brådskande fall prioriteras, inte i vilken ordningsföljd patienterna anlänt.

De vanligaste symtomen för vilka det lönar sig att omedelbart åka till jouren.

Invånare i huvudstadsregionen som är i behov av akut undersökning eller vård kan också söka vård utanför tjänstetid vid hälsocentraljouren i grannstaden.

Jourmottagningar gemensamma för Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda är jourpoliklinikerna vid Haartmanska, Jorv, Malm och Pejas samt för barn och ungdomar under 16 år vid Nya barnsjukhuset och Barnmedicinska jouren vid Jorv.

Om du råkar i en nödsituation, ring nödcentralen tfn 112.

Akut mun- och tandhälsovård

Vid munhälsovårdens tandläkarjour behandlas brådskande och akuta värk- och olycksfallspatienter.

Jour vardagar kl. 8–14

 • Tandkliniken vid Dickursby hälsostation (Konvaljvägen 11), tidsbokning fr.o.m. kl. 7.30 på telefonnumret 09 8393 5300.
 • Barn och ungdomar under 18 år som behöver akutvård får med tidsbeställning vård på den tandkliniksom ligger närmast hemadressen.

Jourmottagning kvällar, veckoslut och helgdagar som infaller på en vardag

 • Jourverksamheten för befolkningen som helhet sköts vid Haartmanska sjukhusets brådskande akutvård (Haartmansgatan 4, 00290 Helsingfors, byggnad 12)
 • mån.–fre. kl. 14–21, lör.–sön. och helgdagar som infaller på en vardag kl. 8–21.
 • Anmälan om behovet av akutvård görs via tidsbokningen på tfn 09 471 71110.
 • Klientavgiften för kvälls- och veckoslutsjouren är 32,10 e/besök (avgiftsfri för personer under 18 år).
 • Jouren för mun- och tandsjukdomar vid Haartmanska sjukhuset är avsedd för invånare i Esbo, Helsingfors, Grankulla, Kyrkslätt, Sibbo och Vanda.

Jour nattetid kl. 21–8

 • Nattjour för munsjukdomar ordnas fortfarande på Tölö olycksfallsstation (Tölögatan 40) kl. 21–8. Vänligen ring innan du söker dig till jouren, tfn 040 621 5699.

Allvarliga skador

 • Allvarliga tand-, mun-, samt käk- och ansiktsskador vårdas dygnet runt på Tölö sjukhus (Tölögatan 40).