Första hjälp och jourer

Vården vid hälsostationerna under vardagar

Alla hälsostationstjänster fungerar genom tidsbokning

På grund av coronasituationen kan du uträtta ärenden på hälsostationen endast genom tidsbokning. Det centraliserade servicenumret 09 839 50 000 till hälsostationerna i Vanda tas ur bruk.

De nya telefonnumren är från och med 15.12.2020

 • Håkansböle och Västerkulla hälsostationer 09 839 35928
 • Korso och Björkby hälsostationer 09 839 35923
 • Mårtensdals hälsostation 09 839 35924
 • Myrbacka hälsostation 09 839 35925
 • Dickursby hälsostation 09 839 35926

Brådskande ärenden under coronaepidemin i andra ärenden som inte har någon anknytning till corona

 • Om du har ett akut besvär och behöver brådskande vård kan du ringa numret till din egen hälsostation kl. 8–16. I brådskande ärenden kan du lämna begäran om återuppringning kl. 8–10.
 • Jour och hälsorådgivning utanför tjänstetid: Jourhjälp 116 117

Jouren vid Pejas sjukhus

Pejas sjukhus
Sjukhusgatan 1, 01400 Vanda

Ring det avgiftsfria Jourhjälpens numret 116 117 innan du kommer till jouren.

Pejas jourpoliklinik sköter dygnet runt akutpatienter som har insjuknat allvarligt.

Brådskande vård ges utanför tjänstetid vid Pejas sjukhus

 • vardagar kl. 16.00–8.00
 • veckoslut
 • helger som infaller på en vardag (t.ex. midsommarafton)

Vårdbehovet bestämmer i vilken ordningsföljd patienterna undersöks. Det innebär att brådskande fall prioriteras, inte i vilken ordningsföljd patienterna anlänt.

De vanligaste symtomen för vilka det lönar sig att omedelbart åka till jouren.

Invånare i huvudstadsregionen som är i behov av akut undersökning eller vård kan också söka vård utanför tjänstetid vid hälsocentraljouren i grannstaden.

Jourmottagningar gemensamma för Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda är jourpoliklinikerna vid Haartmanska, Jorv, Malm och Pejas samt för barn och ungdomar under 16 år vid Nya barnsjukhuset och Barnmedicinska jouren vid Jorv.

Om du råkar i en nödsituation, ring nödcentralen tfn 112.

Barn vårdas på Nya barnsjukhusets jour och Barnmedicinska jouren vid Jorv

Barnpatienter vårdas inte längre på jouren vid Pejas sjukhus. Barn och unga i Vanda under 16 år som hastigt insjuknat vårdas i första hand under vardagar klo 8–16 på den egna hälsostationen och efter kl. 16 på samjouren vid Nya barnsjukhuset och barnmedicinska samjouren vid Jorvs sjukhus.

Nya barnsjukhuset, adress Stenbäcksgatan 9, Helsingfors.

Jorvs sjukhus, barnmedicinska jouren, adress Åbovägen 150, Esbo

Obs! Vid allvarliga livshotande sjukdomsfall ring alltid det nationella nödnumret 112.

Akut mun- och tandhälsovård

Vid munhälsovårdens tandläkarjour behandlas brådskande och akuta värk- och olycksfallspatienter.

Brådskande och nödvändig tandvård

Om du har ett akut behov av tandvård, kontakta alltid först tandvården per telefon: 09 8393 5300. mån–fre. kl. 7.30–15.00.

Brådskande tandvård

 • Tandkliniken vid Dickursby hälsostation, Konvaljvägen 11, 01300 Vanda

Pågående, nödvändig tandvård fortsätter utifrån tandläkarens bedömning vid följande kliniker

 • Tandkliniken vid Västerkulla hälsostation, Kägelgränden 1, 01280 Vanda
 • Tandkliniken vid Myrbacka hälsostation, Jönsasvägen 4, 01600 Vanda
 • Tandkliniken vid Katrinesjukhuset, Katrinegränden 4, 01760 Vanda
 • Tandkliniken i Korso centrum, Kungsörnsvägen 10, 01450 Vanda
 • Tandkliniken vid Björkby hälsostation, Vårdträdsgränden 15, 01360 Vanda

För de personer med bekräftad coronavirusinfektion ordnas jourtandvård vid HUS mun- och käkkirurgiska enhet.

Närmare anvisningar får du när du bokar en tid.

Mun- och tandjour under kvällar, veckoslut och helgdagar som infaller på en vardag

 • Kvälls- och veckoslutsjouren för mun- och tandsjukdomar finns vid Parksjukhuset och Hyvinge sjukhus.
 • Innan du söker dig till jouren, ring 09 471 71110 för att få en bedömning av hur akut ditt vårdbehov är. Tidsbokningen är öppen vardagar kl. 14–21 och på veckoslut och helgdagar som infaller på en vardag kl. 8–21.
 • Jouren ligger vid Parksjukhuset (Stenbäcksgatan 11). Ingång via Paciusgatan, dörr C. (Du hittar jouren på sjukhusets första våning). Jouren har öppet måndag–fredag kl. 16–21, lördag–söndag och helgdagar som infaller på en vardag kl. 9–21.
 • Jouren vid Hyvinge sjukhus har öppet: vardagar kl. 16–20, lördagar, söndagar och helgdagar som infaller på en vardag kl. 9–20. Besöksadress: Hyvinge sjukhus, Sairaalankatu 3 (B1-byggnaden, 2 vån.), Hyvinge
 • Klientavgiften för kvälls- och veckoslutsjouren är 32,10 €/besök (ingen avgift för personer under 18 år).

Jour nattetid kl. 21–8

 • Nattjour för munsjukdomar ordnas fortfarande på Tölö olycksfallsstation (Tölögatan 40) kl. 21–8. Vänligen ring innan du söker dig till jouren, tfn 040 621 5699.

Allvarliga skador

 • Allvarliga tand-, mun-, samt käk- och ansiktsskador vårdas dygnet runt på Tölö sjukhus (Tölögatan 40).

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter