Hälsostationernas telefonservice är hårt belastad för tillfället

Vi svarar på direkta samtal varje vardag kl. 8–16.

Vid icke brådskande ärenden rekommenderar vi att du använder den elektroniska symptombedömningen eller lämnar ett meddelande via portalen maisa.fi.

Vi beklagar situationen.

Att ringa till hälsostationen

Beakta nedanstående när du ringer hälsostationerna. Ta helst kontakt med hälsostationen genast på morgonen om det gäller något akut. Hälsostationernas tidsbokningsnummer 09 839 50 000 betjänar kommuninvånarna i alla frågor som gäller hälsan.

Hälsostationernas tidsbokningsnummer 09 839 50 000 betjänar dig vardagar kl. 8–16. Du kan ringa numret i alla frågor som gäller din hälsa. På numret ges också rådgivning och ditt vårdbehov bedöms.

  • Välj först språk då du ringer upp: finska, svenska eller engelska.
  • Välj nummer utifrån ditt ärende:

Välj 1 om du misstänker att du själv eller någon av dina närmaste har smittats av coronaviruset.
Välj 2 om du har ett akut besvär eller behöver brådskande vård. Ring 112 i nödsituationer.
Välj 3. Om ditt ärende gäller tidsbokning, periodisk kontroll, undersökningsresultat, läkarutlåtanden, förnyande av recept. Återuppringningsmöjlighet måndag–fredag kl. 8–12.

  • Vi svarar på begäran om återuppringningar så fort som möjligt, men i icke brådskande ärenden måste återuppringningen eventuellt uppskjutas till följande vardag.

Hörselskadade kan uträtta sina ärenden per sms, tfn 040 574 4555.

Misstänker du att du smittats av coronaviruset?

Om dina symptom är lindriga, kan du själv boka en tid för coronatest ovan. Läs mer här. Nu har det gjorts ett tillägg i Coronaguiden som även möjliggör tidsbokning för en annan person. En förälder kan boka en tid för sitt barn som är under 16 år som står under vårdnad.

Hälsostationernas telefonservice tfn: 09 839 50 000/coronalinjen

Från och med tisdag 20.10 betjänar coronalinjen vid hälsostationernas telefonservice personer med coronasymptom mån.–fre. kl. 8–18 och lör.–sön. kl. 9–18.

Under veckoslut betjänar hälsostationernas telefonservice endast vid bedömning av symptom i anslutning till misstankar om coronavirus.

Meddelande om resultaten från coronavirustest och annullering av en tid för testning

Om du har varit på coronavirustest, vänta tills hälsovården kontaktar dig om testresultaten. Om resultatet är negativt skickas ett textmeddelande till dig. Om resultatet är positivt får du meddelande per telefon.

Om du varit på coronavirustest någon annanstans och vill annullera provtagningstiden, kan du annullera tiden genom att skicka ett textmeddelande på numret 040 574 4555. Observera att det är bra att gå på testning även om dina symptom har lättat.

Att köa

  • Om du inte lämnat en begäran om återuppringning och avbryter samtalet under köandet, förlorar du din köplats. Den som ringer ett nytt samtal hamnar alltså alltid sist i telefonkön.

Avgifter

  • För köandet debiteras lokalsamtalsavgift (lsa) eller mobilsamtalsavgift (msa).
  • Mobilsamtalsavgiftens storlek beror på det avtal som den som ringer har med sin operatör.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter