Björkby hälsostations dagpoliklinik flyttar till Korso hälsostation 1.4–31.8.2020

 • Mottagningen för brådskande vård flyttar till Korso hälsostation (Fjällrävsstigen 6, 2 vån.).
 • Tidsbokningsmottagningen stannar kvar vid Björkby hälsostation (Vårdträdsgränden 15).
 • På grund av coronaepidemin har vi varit tvungna att begränsa den icke-brådskande mottagningsverksamheten.
 • Vaccinationsmottagning är stängd från 3.4.2020 hittills.

Avvikelser i hälsostationernas verksamhet

Misstänker du coronavirus?

Misstänker du coronavirus

Hälsostationernas telefonservice

För närvarande svarar hälsostationernas telefonservices nummer 09 839 50 000 på direkta samtal mån–fre klockan 8–16.

Välj först språk då du ringer upp: finska, svenska eller engelska. Välj sedan på basis av ditt ärende:

 • 2: om ditt ärende gäller ett akut besvär eller dina symptom förvärrats.

Mer information om att ringa hälsostationer här.

Björkby hälsostation

Akuta sjukdomsfall

Information om coronaviruset samt förebyggande åtgärder

De patienter som plötsligt insjuknar och som inte har någon egen husläkare kan fritt välja vilken som helst av dagpoliklinikerna vid Vanda hälsostationer. Hälsostationernas köläge.

Brådskande vård vid Björkby hälsostation:

 • Sök dig till hälsostationen vardagar kl. 8–16.
 • Du kan ringa till tidsbokningen kl. 8–16, tfn 09 839 50000 eller komma till hälsostationen utan tidsbokning.
 • Du kommer väl ihåg att kontakta oss genast på morgonen vid akuta ärenden.
 • Hälsorådgivning i Vanda hjälper dig alla vardagar kl. 8–16, tfn 09 839 50000.

Brådskande vård kvälls- och nattetid samt veckoslut och vid allvarliga sjukdomsfall:

 • Sök dig till hälsocentraljouren vid Pejas sjukhus (Sjukhusgatan 1, 01400 Vanda), tfn 116 117. Hälsocentraljouren har öppet dygnet runt.
 • Ring det avgiftsfria Jourhjälpen numret 116 117 innan du kommer till jouren.Vid nödsituationer kan du också söka dig till jouren vid Pejas utan att ringa först. När din hälsostation är stängd kan du vid plötsliga hälsoproblem också be om råd av Jourhjälpen.

Ring 112 i nödsituationer.

Sjukskötarjour utan tidsbeställning

Du kan utan tidsbeställning besöka dejourerande sjukskötarens mottagning i följande ärenden:

 • akuta sår, lindrigare olycksfall, bett
 • om du är blodtryckspatient med klara symptom
 • om du misstänker könssjukdom
 • intyg för förälder om vård av sjukt barn
 • behov av kortvarig sjukledighet: magsjuka, förkylning, diagnosticerad migrän

Obs! Svalg- och urinprov tas inte vid Björkby hälsostation. Kontakta hälsostationen vid behov. Provtagningen sker med remiss vid HusLab.

Icke brådskande ärenden

Vill du boka tid eller höra dig för om laboratoriesvar?

Vill du fråga om råd?

 • Hälsorådgivning i Vanda hjälper dig alla vardagar kl. 8–16, tfn 09 839 50000.

Fråga hälsovårdaren

Samtalen till hälsovårdarnas telefonnummer kopplas automatiskt till hälsostationernas tidsbokningsnummer 09 839 50000. Hälsovårdaren ger bland annat råd i frågor som rör levnadssätt, den mentala hälsan, diabetes, blodtryck och kolesterol. Du kan boka tid till hälsovårdarens mottagning genom att ringa respektive teams telefonnummer.

Elektronisk tidsbokning

Klienter vid Björkby hälsostation kan boka tid elektroniskt till sjukskötare, diabetesskötare, familjeplaneringsrådgivning samt läkarens telefonmottagning. Den elektroniska tidsbokningen är avsedd för icke brådskande ärenden.

Vid Björkby hälsostation verkar också hälsocentralens barnläkarmottagning som omfattar hela Vanda och riktar sig till barn i åldern 0–6 år. Mottagningstider bokas elektroniskt. Hälsocentralens barnläkarmottagning är belägen i B-trappan, 2 vån., väntrum 3.

Tidsbokning för döva och hörselskadade

Döva och hörselskadade bosatta i Vanda kan boka eller avboka en mottagningstid per sms. Då mottagningstiden bokas kan skötaren skicka ytterligare frågor om klientens hälsotillstånd per sms.

 • Skriv ditt namn, din personbeteckning samt orsaken till att du behöver en mottagningstid i ditt sms. Skicka meddelandet till numret 040 574 4555.

Hjälp vid missbruksproblem

Om du själv eller någon närstående har ett beroendeproblem som oroar dig kan du fråga råd av en erfarenhetsexpert inom missbrukararbetet. Du kan boka tid till missbrukarvårdarens mottagning per telefon måndagar–fredagar kl. 8–12, tfn 09 839 37402.

Behöver du vaccineras?

Vaccinationer ges utan tidsbokning fredagar kl. 8–9 (inte på fredagen 27.12 och 3.1.). Du hittar mottagningen vid väntrum 4, ta könummer i väntrummet.

På mottagningen ges basvaccinationer (tetanus-d, polio) samt basvaccinationer för resenärer (ta med dina egna vaccin). För frivilliga vaccinationer behövs ett recept som du får av läkaren.

Obs! Vaccination mot gula febern och recept för malariaprofylax fås endast på vaccinationsmottagningen för resenärer i Dickursby och Myrbacka.

Mät blodtrycket

Vid hälsostationen i aula 1 (till höger om hissarna) finns en egenkontrollhörna där du själv kan mäta blodtrycket.

Hudförändringsmottagningen

På polikliniken för hudförändringar kan du visa upp ett misstänkt födelsemärke. På mottagningarna bedöms enskilda hudförändringar, däremot inte eksem eller koppor och blåsor.

Du kan också visa upp hudproblem på mottagningen i samband med ett läkarbesök samt i brådskande fall på dagpolikliniken

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter