Hälsostationernas telefonservice

OBS! Hälsostationernas telefonservice är överbelastad.

Från torsdag till fredag 19.9.-20.9. kan man inte lämna begäran om återuppringning.

Från måndag till onsdag 23.-25.9.2019 kan man lämna begäran om återuppringning endast kl.8–12.

På torsdag 26.9. och fredag 27.9. kan man inte lämna begäran om återuppringning.

För närvarande svarar hälsostationernas telefonservices nummer 09 839 50 000 på direkta samtal mån–fre klockan 8–16. Du kan lämna i servicen begäran om återuppringning mån-fre klockan 8–14.

Välj först språk då du ringer upp: finska, svenska eller engelska. Välj sedan på basis av ditt ärende:

 • 1: om ditt ärende gäller tidsbokning, periodisk kontroll, undersökningsresultat, läkarutlåtanden, förnyande av recept, eller om du inte har ett akut besvär. Du kan lämna återuppringning. Vi svarar på din begäran om återuppringning så fort som möjligt, men i icke brådskande ärenden måste återuppringningen eventuellt uppskjutas till följande vardag.
 • 2: om ditt ärende gäller ett akut besvär eller dina symptom förvärrats. Återuppringningsmöjligheten fungerar endast om du valt alternativ 1

Mer information om att ringa hälsostationer här.

Dickursby hälsostation

Akuta sjukdomsfall

De patienter som plötsligt insjuknar och som inte har någon egen husläkare kan fritt välja vilken som helst av dagpoliklinikerna vid Vanda hälsostationer. Hälsostationernas köläge.

Brådskande vård vid Dickursby hälsostation:

Kom till hälsostationen:

 • Uppsök hälsostationen på morgonen kl. 8–11.15 och ta ett könummer till det egna teamets jour.
 • På eftermiddagen kl. 12–16 sköts patienter som behöver omedelbar vård med könummer i team 3.

Eller boka tid:

 • Tidsbokning till hälsostationen:vardagar kl. 8–16, tfn 09 839 50000
 • Du kommer väl ihåg att kontakta oss genast på morgonen vid akuta ärenden.

Brådskande vård kvälls- och nattetid samt veckoslut och vid allvarliga sjukdomsfall:

 • Söka dig till hälsocentraljouren vid Pejas sjukhus (Sjukhusgatan 1, 01400 Vanda), tfn 116 117. Hälsocentraljouren har öppet dygnet runt.
 • Ring det avgiftsfria Jourhjälpen numret 116 117 innan du kommer till jouren. Vid nödsituationer kan du också söka dig till jouren vid Pejas utan att ringa först. När din hälsostation är stängd kan du vid plötsliga hälsoproblem också be om råd av Jourhjälpen.

Ring 112 i nödsituationer.

Icke brådskande ärenden

Vill du boka tid?

Vill du höra dig för om laboratoriesvar?

 • Du kan be att få undersökningsresultat från tidsbokningsnummer 09 839 50 000 vardagar kl. 8–16.

Vill du fråga om råd?

 • Hälsorådgivning i Vanda hjälper dig alla vardagar kl. 8–16, tfn 09 839 50 000.

Fråga hälsovårdaren

Samtalen till hälsovårdarnas telefonnummer kopplas automatiskt till hälsostationernas tidsbokningsnummer 09 839 50000. Hälsovårdarna hjälper bland annat i frågor som rör levnadssätt, diabetes, kolesterol och minnestest samt ger laboratoriesvar. Du kan också boka tid till hälsovårdarens mottagning under telefontiden eller elektroniskt.

Elektronisk tidsbokning

Vid Dickursby hälsostation är det möjligt boka tid elektroniskt. Mottagnings- och telefontider till läkare, sjukskötare och hälsovårdare kan bokas elektroniskt. Den elektroniska tidsbokningen är avsedd för icke brådskande ärenden.

Tidsbokning för döva och hörselskadade

Döva och hörselskadade bosatta i Vanda kan boka eller avboka en mottagningstid per sms. Då mottagningstiden bokas kan skötaren skicka ytterligare frågor om klientens hälsotillstånd per sms.

 • Skriv ditt namn, din personbeteckning samt orsaken till att du behöver en mottagningstid i ditt sms. Skicka meddelandet till numret 040 574 4555.

Den reumatologiska vården

Husläkarna har hand om reumapatienternas vård på hälsostationerna. Vid Dickursby och Myrbacka hälsostationer verkar dessutom reumatologiska enheter. Husläkaren har möjlighet att konsultera enhetens specialist i reumatologi.

Dickursby reumaenhet betjänar mellersta och norra Vanda medan enheten i Myrbacka betjänar västra Vanda. Kontakten med reumaenheten sköts via teamet vid den egna hälsostationen. För reumaenheten behövs läkarremiss.

Behöver du vaccineras?

Basvaccinationer ges på sjukskötarmottagningen. Du kan boka tid via teamens telefonnummer ellerelektroniskt.

Vid Dickursby hälsostation verkar dessutom en vaccinationsmottagning för resenärer gemensam för alla Vandabor. Vid vaccinationsmottagningen får du bl.a. vaccination mot gula febern och recept för malariaprofylax.

Mät blodtrycket

Dickursby hälsostations egenvårdshörna för kontroll av blodtrycket ligger på 2 våningen.

Nyheter

Twitter