Dickursby hälsostation

Meddelande 7.6.2021

Stambytet vid Dickursby hälsostation fortsätter och pågår fram till augusti 2021. Stambytet påverkar tillfälligt rumsarrangemangen vid hälsostationen.

 • Hela hälsostationens sjukskötarjour ordnas ENDAST i team 4 kl. 8–16. A-trappan, 2 vån., ingång via huvudentrén.
 • Kontoret för team 3 har öppet kl. 8–16 under tjänstetid och kontoret för team 4 kl. 8–15. Du kan sköta dina ärenden hos båda teamen oavsett vilket ditt eget team är.
 • Preventivmedels- och familjeplaneringsrådgivningen finns på 3 våningen.
 • Sårskötaren har mottagning i rum 75, A-trappan, 3 vån., ingång via huvudentrén.
 • Audionomen har mottagning i rum 416, A-trappan, 4 vån., ingång via huvudentrén. Följ det lila strecket på golvet.
 • Servicehandledarens mottagning har stängt hela sommaren.
 • Fysioterapins direktmottagning finns i hälsostationens lokaler, 2 vån., rum 1.
 • Hälsostationens alla diabetesskötare och diabetesläkaren samt alla depressionsskötare och psykiatriska sjukskötare har mottagning i A-trappan, 4 vån., ingång via huvudentrén
 • Läkarna i hälsostationens team 2 har mottagning i A-trappan, 3 vån., ingång via huvudentrén, fr.o.m. 8.6. Följ det blå strecket på golvet.

Vi beklagar alla olägenheter som uppstår på grund av stambytet!

Misstänker du att du smittats av coronaviruset?

Om dina symptom är lindriga, kan du själv boka en tid för coronatest ovan. Läs mer här. Nu har det gjorts ett tillägg i Coronaguiden som även möjliggör tidsbokning för en annan person. En förälder kan boka en tid för sitt barn som är under 16 år som står under vårdnad.

Alla hälsostationstjänster fungerar genom tidsbokning

På grund av coronasituationen kan du uträtta ärenden på hälsostationen endast genom tidsbokning.

 • Håkansböle och Västerkulla hälsostationer 09 839 35928
 • Korso och Björkby hälsostationer 09 839 35923
 • Mårtensdals hälsostation 09 839 35924
 • Myrbacka hälsostation 09 839 35925
 • Dickursby hälsostation 09 839 35926
 • Om du misstänker coronasmitta, ring 09 839 50070 (vardagar kl. 8–18 och veckoslut kl. 9–16)

Icke brådskande ärenden

 • Ange dina symptom i webbtjänst. Vi kontaktar dig inom två vardagar.
 • Misstänker du coronavirus och du bara har lindriga symptom, kan du själv boka tid för provtagning via Coronaguiden, eller så kan du ringa coronalinjen som betjänar vardagar kl. 8–18 och under veckoslut kl. 9–16 på numret 09 839 50070.
 • Kontaktsätt för hörselskadadeI
 • I icke brådskande ärenden (till exempel periodiska kontroller, förfrågan om provsvar, läkarutlåtanden eller förnyelse av recept) kan du lämna begäran om återuppringning kl. 8–12 på din egen hälsostations telefonnummer.
 • I icke-brådskande ärenden betjänas du av
  • farmaceuter (i frågor som gäller medicinering eller förnyelse av recept)
  • hälsovårdare (diabetes med tablettbehandling, astma, blodtryckssjukdom, eller om du bokar tid till minnesundersökning, livsstilshandledning eller hälsokontroll för arbetslösa)
  • fysioterapeuter (besvär i stöd- och rörelseorganen såsom rygg-, nack-, knä- eller axelvärk),
  • sjukvårdare och närvårdare i övriga ärenden (som tidsbokning till läkare och skötare, handledning och rådgivning)

Brådskande ärenden under coronaepidemin i andra ärenden som inte har någon anknytning till corona

 • Om du har ett akut besvär och behöver brådskande vård kan du ringa numret till din egen hälsostation kl. 8–16. I brådskande ärenden kan du lämna begäran om återuppringning kl. 8–10.
 • Jour och hälsorådgivning utanför tjänstetid: Jourhjälp 116 117

Ge respons om den nya telefontjänsten

Vandaborna har nu tillgång till en ny responskanal, asiakaspalaute.puhelinpalvelut@vantaa.fi, med vilken du kan ge respons och komma med utvecklingsidéer som gäller hälsostationernas nya telefontjänst.

Via responskanalen kan du till exempel ge respons om hur väl telefonmenyerna fungerar. På detta sätt får vi i realtid respons bland annat om hur menyerna och återuppringning fungerar och utifrån responsen vi fått kan vi göra ändringar i verksamheten.

Vi svarar inte på responsen. Kanalen lämpar sig inte som responskanal i vårdrelaterade frågor.

Mårtensdals hälsostation fungerar som coronahälsostation

 • Mårtensdals hälsostation sköter patienter som lider av luftvägssymptom.
 • Om du misstänker coronasmitta, ring 09 839 50070 (vardagar kl. 8–18 och veckoslut kl. 9–16)
 • Ditt vårdbehov bedöms under telefonsamtalet och vid behov bokas en läkartid.
 • Du kan också berätta vilka symptom du har i nättjänsten och få anvisningar om hur du ska gå tillväga.
 • Mårtensdals hälsostation sköter patienter som lider av luftvägssymptom på 4:e våningen. I andra ärenden betjänar våningarna 5 och 6 vid Mårtensdals hälsostation endast genom tidsbeställning.

Att sköta andra ärenden vid hälsostationen

Via Maisa kan du inte boka tid till sjuk- eller hälsovårdare, vårdare inom familjeplaneringen eller till akutläkare för barn. (Du kan boka tid till en psykiatrisk sjukskötare och apotekare.)

Jour för barn utanför tjänstetid

Barn och unga i Vanda under 16 år som hastigt insjuknat vårdas i första hand under vardagar klo 8–16 på den egna hälsostationen och efter kl. 16 på samjouren vid Nya barnsjukhuset.

Vård av barn och unga vardagar kl. 8–16 på den egna hälsostationen.

HUSLAB betjänar dig från och med 30.3 via tidsbokning

 • Boka tid i nätet: HUSLAB eller tfn 09 471 86800 (mån.–fre. kl. 7.30–15.30).
 • Kom till laboratoriet först strax innan den tid som du bokat
 • Kom gärna ensam, utan följeslagare, om det är möjligt.
 • Jourpatienter och de som lämnar in provburkar betjänas fortfarande med könummer
 • Ändringarna har gjorts för att värna om din säkerhet

Myrbacka hälsostation och röntgen

 • Vardagar må-to kl. 8–13.30, fr kl. 8-12: endast patieter, som har inte luftvägssymtom eller misstanke om coronavirusinfektion eller coronavirusinfektion.
 • Vardagar må-to kl. 13.30-15.30 och fr kl. 12-14: endast patienter, som har luftvägssymtom eller mistanke om coronavirusinfektion eller coronavirusinfektion
 • Toaletter är inte i bruk på eftermiddagen

Den reumatologiska vården

Husläkarna har hand om reumapatienternas vård på hälsostationerna. Vid Dickursby och Myrbacka hälsostationer verkar dessutom reumatologiska enheter. Husläkaren har möjlighet att konsultera enhetens specialist i reumatologi.

Dickursby reumaenhet betjänar mellersta och norra Vanda medan enheten i Myrbacka betjänar västra Vanda. Kontakten med reumaenheten sköts via teamet vid den egna hälsostationen. För reumaenheten behövs läkarremiss.

Behöver du vaccineras?

Basvaccinationer ges på sjukskötarmottagningen. Du kan boka tid via teamens telefonnummer ellerelektroniskt.

Vid Dickursby hälsostation verkar dessutom en vaccinationsmottagning för resenärer gemensam för alla Vandabor. Vid vaccinationsmottagningen får du bl.a. vaccination mot gula febern och recept för malariaprofylax.

Mät blodtrycket

Dickursby hälsostations egenvårdshörna för kontroll av blodtrycket ligger på 2 våningen.

Hudförändringsmottagningen

På polikliniken för hudförändringar kan du visa upp ett misstänkt födelsemärke. På mottagningarna bedöms enskilda hudförändringar, däremot inte eksem eller koppor och blåsor.

Du kan också visa upp hudproblem på mottagningen i samband med ett läkarbesök samt i brådskande fall på dagpolikliniken

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter