Avvikelser i verksamheten vid Korso hälsostation

Det är brist på läkare vid Korso hälsostation för tillfället och därför kan vi endast erbjuda ett begränsat antal icke brådskande läkartider på hälsostationen.

Vid behov beviljar vi betalningsförbindelser till privata läkarstationer som också har kvällsmottagningstider.

Vi beklagar situationen.

Avvikelser i hälsostationernas verksamhet

Misstänker du coronavirus?

Misstänker du coronavirus

Hälsostationernas telefonservice

För närvarande svarar hälsostationernas telefonservices nummer 09 839 50 000 på direkta samtal mån–fre klockan 8–16.

Välj först språk då du ringer upp: finska, svenska eller engelska. Välj sedan på basis av ditt ärende:

  • 2: om ditt ärende gäller ett akut besvär eller dina symptom förvärrats.

Mer information om att ringa hälsostationer här.

Korso hälsostation

Akuta sjukdomsfall

Information om coronaviruset samt förebyggande åtgärder

De patienter som plötsligt insjuknar och som inte har någon egen husläkare kan fritt välja vilken som helst av dagpoliklinikerna vid Vanda hälsostationer. Hälsostationernas köläge.

Brådskande vård vid Korso hälsostation:

  • Sök dig till hälsostationen vardagar kl. 8–16.
  • Du kan ringa till tidsbokningen kl. 8–16, tfn 09 839 50000 eller komma till hälsostationen utan tidsbokning.
  • Du kommer väl ihåg att kontakta oss genast på morgonen vid akuta ärenden.
  • Hälsorådgivning i Vanda hjälper dig alla vardagar kl. 8–16, tfn 09 839 50000.

Brådskande vård kvälls- och nattetid samt veckoslut och vid allvarliga sjukdomsfall

  • Sök dig till hälsocentraljouren vid Pejas sjukhus (Sjukhusgatan 1, 01400 Vanda), tfn 09 471 67060. Hälsocentraljouren har öppet dygnet runt.
  • Ring det avgiftsfria Jourhjälpen numret 116 117 innan du kommer till jouren. Vid nödsituationer kan du också söka dig till jouren vid Pejas utan att ringa först. När din hälsostation är stängd kan du vid plötsliga hälsoproblem också be om råd av Jourhjälpen.

Ring 112 i nödsituationer.

Icke brådskande ärenden

Vill du boka tid eller höra dig för om laboratoriesvar?

Fråga hälsovårdaren

Samtalen till hälsovårdarnas telefonnummer kopplas automatiskt till hälsostationernas tidsbokningsnummer 09 839 50000. Hälsovårdaren ger bland annat råd i frågor som rör levnadssätt, den mentala hälsan, diabetes, blodtryck och kolesterol. Du kan också boka tid till hälsovårdarens mottagning via vårdteamens telefonnummer.

Tidsbokning för döva och hörselskadade

Döva och hörselskadade bosatta i Vanda kan boka eller avboka en mottagningstid per sms. Då mottagningstiden bokas kan skötaren skicka ytterligare frågor om klientens hälsotillstånd per sms.

  • Skriv ditt namn, din personbeteckning samt orsaken till att du behöver en mottagningstid i ditt sms. Skicka meddelandet till numret 040 574 4555.

Elektronisk tidsbokning

Klienter vid Korso hälsostation kan även boka tid elektroniskt. På webben kan tider bokas till sjukskötare, diabetesskötare, familjeplaneringsrådgivningen samt läkarens telefonmottagning.

Diabetesenheten och familjeplaneringsenheten ligger vid Björkby hälsostation (Vårdträdsgränden 15). Socialservicens e-tjänster är avsedda för icke brådskande ärenden.

Hjälp vid missbruksproblem

Om du själv eller någon närstående har ett beroendeproblem som oroar dig kan du fråga råd av missbrukarvårdaren vid Korso hälsostation. Du kan boka tid till missbrukarvårdarens mottagning genom att ringa respektive teams telefonnummer.

Behöver du vaccineras?

Vaccinationer ges utan tidsbokning torsdagar kl. 8–9, mottagning vid aula 2. På mottagningen ges basvaccinationer (tetanus-d, polio, MPR) samt frivilliga vaccinationer (ta med dina egna vaccin). För frivilliga vaccinationer behövs ett recept som du får av läkaren.

Obs! Vaccination mot gula febern och recept för malariaprofylax fås endast på vaccinationsmottagningen för resenärer i Dickursby och Myrbacka.

Lär mer om vaccinationer för resenärer

Mät blodtrycket

Egenvårdshörnan för mätning av blodtrycket finns invid rum 21, i slutet av entrékorridoren. Vår personal hjälper vid behov.

Hudförändringsmottagningen

På polikliniken för hudförändringar kan du visa upp ett misstänkt födelsemärke. På mottagningarna bedöms enskilda hudförändringar, däremot inte eksem eller koppor och blåsor.

Du kan också visa upp hudproblem på mottagningen i samband med ett läkarbesök samt i brådskande fall på dagpolikliniken

Nyheter

Twitter