Myrbacka hälsostation

Hälsostationernas telefonservice är hårt belastad för tillfället

Vi svarar på direkta samtal varje vardag kl. 8–16.

Det går att lämna begäran om återuppringning vardagar mellan klockan 8–10.

Vid icke brådskande ärenden rekommenderar vi att du använder den elektroniska symptombedömningen eller lämnar ett meddelande via portalen maisa.fi.

Måndagar och de första timmarna på morgonen är telefonservicens telefonköer som längst. Om ditt ärende inte är mycket brådskande, ber vi dig undvika att ringa under de första timmarna som telefonservicen har öppet på morgonen.

Vi beklagar situationen.

Influensavaccinationer vid hälsovårdsservicen i Vanda år 2020–2021

Vaccinationer ges i år endast genom tidsbokning.

Tidsbokningen för influensavaccinationer är överbelastad vilket kan orsaka dröjsmål i återuppringningstjänsten. Vi beklagar situationen.

Misstänker du att du smittats av coronaviruset?

Om dina symptom är lindriga, kan du själv boka en tid för coronatest ovan. Läs mer här. Nu har det gjorts ett tillägg i Coronaguiden som även möjliggör tidsbokning för en annan person. En förälder kan boka en tid för sitt barn som är under 16 år som står under vårdnad.

Avvikelser i hälsostationernas verksamhet

Hälsostationernas telefonservice

För närvarande svarar hälsostationernas telefonservices nummer 09 839 50 000 på direkta samtal mån–fre klockan 8–16.

Välj först språk då du ringer upp: finska, svenska eller engelska. Välj sedan på basis av ditt ärende:

 • 2: om ditt ärende gäller ett akut besvär eller dina symptom förvärrats.

Mer information om att ringa hälsostationer här.

Kontakta Myrbacka hälsostation utan att köa

Klicka in dina symtom i webbtjänsten! Du kan göra den elektroniska bedömningen när som helst, också kvällstid och under helger, och slipper därmed telefonköer. Med hjälp av tjänsten hänvisas kommuninvånarna snabbare och utan omvägar till rätt vård och undersökningar.

Akuta sjukdomsfall

Information om coronaviruset samt förebyggande åtgärder

De patienter som plötsligt insjuknar och som inte har någon egen husläkare kan fritt välja vilken som helst av dagpoliklinikerna vid Vanda hälsostationer. Hälsostationernas köläge.

Brådskande vård vid Myrbacka hälsostation:

 • Sök dig till hälsostationen vardagar kl. 8–16.
 • Du kan ringa till tidsbokningen kl. 8–16, tfn 09 839 50000 eller komma till hälsostationen utan tidsbokning.
 • Du kommer väl ihåg att kontakta oss genast på morgonen vid akuta ärenden.
 • Hälsorådgivning i Vanda hjälper dig alla vardagar kl. 8–16, tfn 09 839 50000.

Brådskande vård kvälls- och nattetid samt veckoslut och vid allvarliga sjukdomsfall:

 • Sök dig till hälsocentraljouren vid Pejas sjukhus (Sjukhusgatan 1, 01400 Vanda), tfn 116 117. Hälsocentraljouren har öppet dygnet runt.
 • Ring det avgiftsfria Jourhjälpen numret 116 117 innan du kommer till jouren. Vid nödsituationer kan du också söka dig till jouren vid Pejas utan att ringa först. När din hälsostation är stängd kan du vid plötsliga hälsoproblem också be om råd av Jourhjälpen.

Ring 112 i nödsituationer.

Icke brådskande ärenden

Vill du boka tid eller höra dig för om laboratoriesvar?

Vill du fråga om råd?

 • Hälsorådgivning i Vanda hjälper dig alla vardagar kl. 8–16, tfn 09 839 50000.

Fråga hälsovårdaren

Samtalen till hälsovårdarnas telefonnummer kopplas automatiskt till hälsostationernas tidsbokningsnummer 09 839 50000. Hälsovårdarna ger bland annat råd i frågor som rör diabetes, levnadssätt, kolesterol och blodtryck. Du kan också boka tid till hälsovårdarens mottagning under telefontid eller elektroniskt.

Elektronisk tidsbokning

Klienter vid Myrbacka hälsostation kan boka tid elektroniskt till sjukskötare, diabetesskötare, familjeplaneringsrådgivning samt läkarens telefonmottagning. Patienter som inte har någon husläkare kan också boka tid till läkarmottagningen elektroniskt. E-tjänsterna är avsedda för icke brådskande ärenden.

Tidsbokning för döva och hörselskadade

Döva och hörselskadade bosatta i Vanda kan boka eller avboka en mottagningstid per sms. Då mottagningstiden bokas kan skötaren skicka ytterligare frågor om klientens hälsotillstånd per sms.

 • Skriv ditt namn, din personbeteckning samt orsaken till att du behöver en mottagningstid i ditt sms. Skicka meddelandet till numret 040 574 4555.

Den reumatologiska vården

Husläkarna har hand om reumapatienternas vård på hälsostationerna. Vid Myrbacka och Dickursby hälsostationer verkar dessutom reumatologiska enheter. Husläkaren har möjlighet att konsultera enhetens specialist i reumatologi.

Reumaenheten i Myrbacka betjänar västra Vanda medan Dickursbyenheten betjänar mellersta och norra Vanda. Kontakten med reumaenheten sköts via teamet vid den egna hälsostationen. För reumaenheten behövs läkarremiss.

Behöver du vaccineras?

Vaccinationsmottagning har hittills avbrutits.
Vaccinationer ges utan tidsbokning torsdagar kl. 8–9 vid hälsovårdarens mottagning i 2 våningen. På mottagningen ges basvaccinationer (tetanus-d, polio, MPR) samt basvaccinationer för resenärer (ta med dina egna vaccin). För frivilliga vaccinationer behövs ett recept som du får av läkaren.

OBS! Vaccination mot gula febern och recept för malariaprofylax fås endast på de vaccinationsmottagningar för resenärer som verkar på hälsostationerna i Dickursby och Myrbacka.

Man kan uppsöka vaccinationsmottagningen vid vilken som helst hälsostation.

Lär mer om vaccinationer för resenärer

Mät blodtrycket

Vid Myrbacka hälsostation finns en egenvårdshörna i aula 1 och 6 i andra våningen. I egenvårdshörnan kan du mäta blodtrycket och där finns olika slags anvisningar för att främja det egna välbefinnandet.

Hudförändringsmottagningen

På polikliniken för hudförändringar kan du visa upp ett misstänkt födelsemärke. På mottagningarna bedöms enskilda hudförändringar, däremot inte eksem eller koppor och blåsor.

 • Boka tid på tfn 09 839 50 000 eller på din hälsostation.
 • Tills vidare kan vi inte göra en bedömning utifrån bilder som skickas till oss. Det går alltså inte att skicka bilder på hudförändringar via Maisa.
 • Du kan också visa upp hudproblem på mottagningen i samband med ett läkarbesök samt i brådskande fall på dagpolikliniken.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter