Hörselundersökning och synvård

Hörselundersökning

Hörselundersökning för barn

Det görs en screening av hörseln hos barn på rådgivningarna och i skolorna i samband med de årskontroller som görs med bestämda intervall. Om hörselscreeningen är avvikande, sänder hälsovårdaren barnet till en audionom för noggrannare hörselundersökning.

Hörseln hos barn under 4 år går inte att undersöka på ett tillförlitligt sätt på en hälsocentral, utan de får vi behov en remiss av en rådgivnings- eller skolläkare till hörselundersökning på Hörselcentret (HUCS/HNS).

Hörselundersökning för vuxna

Kommuninvånare kan själv boka tid för hörselundersökning när det uppstår behov. Det behövs inte någon separat remiss.

Före hörselundersökningen ska man t.ex. på sjukskötarens mottagning vid hälsocentralen kontrollera öronen och avlägsna vaxproppar från öronen som kan försvåra hörselundersökningen.

Hörselundersökarens (audionomens) kontaktuppgifter

Vernissagatan 8
01300 Vanda

Avbokning och ändringar av tiden
Du kan avbryta tiden via SMS.
tfn 040 4875067

Du som använder hörapparat

Om du har problem med din hörapparat, kontakta i frågor som berör öronen/apparaten antingen det ställe där du fått apparaten eller HUCS Hörselcenter.

Synvård

Vanda stad beviljar betalningsförbindelser till vandabor för anskaffande av glasögon i enlighet med anvisningar från HUCS ögonklinik.

Betalningsförbindelse beviljas

  • barn under 8 år för behandling och förebyggande av nedsatt synfunktion och/eller skelning
  • synskadade. En person som på grund av nedsatt syn är invalidiserad till 50 % eller mer anses vara synskadad.

Ögonläkare är införstådda med dessa tilldelningskriterier och fyller i formuläret Ansökan, recept och betalningsförbindelse när någotdera av de ovanstående kriterierna fylls och klienten är berättigad till betalningsförbindelse för glasögon.

Formuläret skickas på adressen
Björkby social- och hälsostation/Rehabilitering
Vårdträdsgränden 15, 4 vån. 01360 Vanda

Betalningsförbindelsen skickas till klienten per post. Som bilaga till betalningsförbindelsen medföljer också instruktioner med bl.a. en förteckning över optikerbutiker som omfattas av betalningsförbindelsen.

Förfrågningar

  • tfn 050 3044 190

Vänligen skicka frågor om glasögon för barn under 8 år och synvård för synskadade till byråsekreteraren för medicinsk rehabilitering:

Rehabiliteringskoordinator, Tuula Törneblom, p. 040 838 2910.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter