Vaccinationer

Viktig information: Det är inte längre möjligt att boka nya tider till influensavaccination. Vi måste tyvärr annullera en del av klienternas redan bokade mottagningstider.

Vaccinationmottagninger är stängda tills vidare.

De vanligaste vaccinationerna för vuxna får du på din egen hälsostation. Vaccinationer som hör till det allmänna vaccinationsprogrammet, som stelkramp-difteri-vaccinationer och MPR-vaccinationer (mässling, påssjuka och röda hund), fås gratis på hälsostationen.

Barn under skolåldern vaccineras på barnrådgivningarna och skolbarn vaccineras inom skolhälsovården.

Se också vaccinationer för resenärer.

Vilka vaccinationer har jag fått?

Du kan ställa en förfrågan till din egen hälsostation om vilka vaccinationer du har fått och behoven av revaccination.

Vaccinationer som getts före år 1986 syns dock inte i hälsocentralens elektroniska datasystem, inte heller vaccinationer som getts utanför hälsocentralen (t.ex. vid företagshälsan eller på privata läkarstationer). Dessa arkiverade vaccinationsuppgifter förvaras på hälsostationernas arkiv och om man önskar kan man beställa dem genom att kontakta arkiven.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter