Coronavaccineringarna

Uppdaterad 11.10.2021

Samlad information om vaccineringssituationen finns på denna sida.

Tid till coronavaccineringen

Vaccinationsställena och anvisningar för ankomsten till vaccinationsstället

Målgrupp för coronavaccinering

Preciseringar i anslutning till Astra Zenecas coronavaccin

Nationella anvisningar

Vaccinationsintyg

Notera

Vaccineringsläget i Vanda

Meddelande 11.10.2021

Vanda erbjuder tills vidare inte Modernas vaccin till pojkar och män under 30 år. Vanda har enligt Institutet för hälsa och välfärds (THL) rekommendation slutat vaccinera pojkar och män som är födda år 1991 eller senare med Modernas coronavaccin.

Vid skolorna i Vanda avstod man från att vaccinera pojkar med Modernas vaccin som en försiktighetsåtgärd. I stället ges BioNTech-Pfizers Comirnaty-vaccin och anvisningar och tidtabellen för den fortsatta vaccineringen preciseras senare.

Läs nyheter här.

Meddelande 20.9.2021

I Vanda börjar personer med kraftigt nedsatt immunförsvar vaccineras med en tredje dos coronavaccin 17.9.2021.

Institutet för hälsa och välfärd THL:s instruerar kommunerna att ge en tredje vaccindos som en del av grundvaccinationsserien åt alla som fyllt 12 år och har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling.

Den tredje dosen kan ges då det gått minst 2 månader sedan den andra vaccindosen. Vid vaccinationerna används det mRNA-vaccin (Moderna Spikevax eller BiontechPfizer Comirnaty) som finns tillgängligt vid den aktuella tidpunkten.

Läs nyheten här.

Meddelande 8.9.2021

Tiden mellan coronavaccinationerna kan nu förkortas till sex veckor. Boostervaccinet kan tas 6–12 veckor + 5 dagar efter den första vaccindosen. Det kortare vaccinationsintervallet baserar sig på THL:s anvisningar 1.9. Vaccinationstiden kan ombokas om det finns lediga tider.

Ombokningen görs enklast på webben under adressen koronarokotusaika.fi. På sidorna finns det anvisningar om hur den bokade tiden kan flyttas. Vaccinationstiden kan också flyttas genom att ringa återuppringningstjänsten vid tidsbokningen för coronavaccinationer på numret 09 5844 3030 (mån.–fre. kl. 8–16). Vänligen beakta att telefonservicen kan bli överbelastad om det kommer många ombokningar.

Meddelande 20.7.2021

Vandaborna kan vid behov tidigarelägga den andra vaccinationen från 12 veckor till 8 veckor. Biontech-Pfizers Comirnaty boostervaccin kan tas 8–12 veckor efter den första dosen. Det finns begränsat med tider till de tidigarelagda boostervaccinationerna.

Ombokning av tiden går behändigast på webben på adressen koronarokotusaika.fi. På sidorna finns det anvisningar om hur den bokade tiden kan flyttas. Vaccinationstiden kan också flyttas genom att ringa återuppringningstjänsten vid tidsbokningen för coronavaccinationer på numret 09 5844 3030 (mån.–fre. kl. 8-16). Vänligen beakta att telefonservicen kan bli överbelastad om det kommer många ombokningar.

Tid till coronavaccinering

För att vaccinera sig måste man boka tid. Vi ber er boka tid via den elektronisk tidsbokningen på webbadressen www.Coronavaccinbokning.fi. Tidsbokningen fungerar inte med webbläsaren Internet Explorer. Elektronisk tidsbokning kräver stark autentisering vid inloggning i tjänsten.

För att uträtta ärenden för en annan vuxen förutsätts en officiell fullmakt som kan ges på webbtjänsten suomi.fi. Läsa mer här.

Om det inte är möjligt att boka tid via webben kan du göra bokning per telefon som återuppringning på numret 09 5844 3030 (mån.–fre. kl. 8–16).

Tid till den första vaccinationen och boostervaccinationen kan bokas samtidigt via den elektroniska tidsbokningen eller per telefon.

När du lämnat önskemål om återuppringning på ett lyckat sätt innebär det ett löfte om vaccinationstid. Det kan emellertid ta flera dagar innan vi ringer upp dig. Det är bra att ha telefonen inom räckhåll. Vi ringer upp flera gånger.

Telefonnumret är endast avsett för målgruppens tidsbokningar och inte för andra förfrågningar, för att linjen inte ska belastas.

Nya tider öppnas i den takt man får tillgång till mer vaccin.

När det finns vaccin finns det tider som kan bokas via nätbokningen och en begäran om återuppringning kan lämnas in i telefonservicen.

När det inte finns vaccin syns inga tider i den elektroniska tidsbokningen och man kan inte lämna någon begäran om återuppringning i telefonservicen. Ni kan pröva på nytt följande dag.

Om ni är klient inom hemvården får ni information om vaccineringen av hemvårdspersonalen.

Om ni bor på ett vårdhem vaccineras ni på vårdhemmet.

Vaccinationsställena och anvisningar för ankomsten till vaccinationsstället

Med tidsbokning:

 • Varia i Sandkulla (Tennisvägen 1), vardagar kl. 8–16. Tillgänglighetsanpassat vaccinationsställe.
 • Myrbackahallen (Skrapbergsvägen 10), vardagar kl. 8–16.
 • Köpcentret Dixi (Banvägen 11), vardagar kl. 9–17. Ingång från gatuplan mellan K-market och Burger King, 2 vån. eller köpcentret Dixis södra gavel. 2 vån.
 • Köpcentret Myyrmanni (Stenflisgränden 3), vardagar kl. 9–17. Invid restaurangen Red Onion.
 • Köpcentret Jumbo (Vandaportsgatan 3), vardagar kl. 9–17. Förbindelsegången till Flamingo, 2 våningen.

Walk in-tider, utan tidsbokning (var beredd på att köa):

 • Varia i Sandkulla (Tennisvägen 1) vardagar kl. 8-15. Tillgänglighetsanpassat vaccinationsställe.
 • Myrbackahallen (Skrapbergsvägen 10), vardagar kl. 8-15.
 • Köpcentret Dixi (Banvägen 11), vardagar kl. 9–16. Ingång från gatuplan mellan K-market och Burger King, 2 vån. eller köpcentret Dixis södra gavel. 2 vån.
 • Köpcentret Myyrmanni (Stenflisgränden 3), vardagar kl. 9–16. Invid restaurangen Red Onion.
 • Köpcentret Jumbo (Vandaportsgatan 3), vardagar kl. 9–16. Förbindelsegången till Flamingo, 2 våningen.

Utöver de ovanstående vaccinationsställena kan tider också finnas hos de temporära lokala pop up-vaccinationsstationer som ordnas av Vanda stad. Eventuella tider till dessa hittar du på webbsidan koronarokotusaika.fi/sv/, då det finns tider att boka.

Föreslå ett nytt ställe för en pop-up vaccinationsstation genom att svara på en enkätfråga på våra webbsidor.

Vänligen observera att du kan bli tvungen att vänta utanför en stund innan du får komma in till vaccineringen, för att vi ska kunna hålla säkerhetsavstånden på 2 meter. Du får komma in på vaccinationsstället tidigast 10 minuter före din vaccinationstid, så vi rekommenderar att du inte kommer för tidigt till vaccinationsstället för att undvika köer.

Målgrupp för coronavaccineringen

 1. Hälso- och sjukvårdspersonal som vårdar covid-19 patienter samt personal och klienter på dygnet runt boende
 2. Äldre personer och personer med underliggande sjukdomar som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom samt personal inom social- och hälsovården
 3. Övrig befolkning

För närvarande vaccinerar vi:

 • Personer som i år fyller 12 år eller som är äldre (födda 2009 eller tidigare). Vid vaccinationstillfället ska den som vaccineras ha fyllt 12 år.
 • En minderårig kan själv besluta om vaccinering, om den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården som ger vaccinet bedömer att denna på grundval av sin ålder och utvecklingsnivå kan fatta beslut om sin egen vaccinering. Det finns inte någon åldersgräns för självbestämmanderätten, utan det görs en bedömning från fall till fall. Om den unga inte klarar av att själv besluta om vaccineringen eller om hen inte vill besluta om saken behövs ett samtycke av alla vårdnadshavare för vaccineringen. Ladda ner blanketten för samtycke, pdf

Användningen av AstraZenecas coronavaccin fortsätter hos personer i åldern 65–69 år som hör till en riskgrupp och personer i samma ålder med god grundhälsa. Vandabor som i år fyller 70 år (födda 1951 eller tidigare) eller som är äldre, och personer i åldern 16–64 som hör till en riskgrupp vaccineras med BioNTechPfizers Comirnaty-vaccin. Personer i åldern 60-64 år vaccineras också med BioNTechPfizers Comirnaty-vaccin.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har beslutat att 65–69-åringar som bokar tid till sin första coronavaccinering kan om de så önskar välja ett mRNA-vaccin som används i kommunen (t.ex. BioNTech-Pfizer). Möjligheten att välja vaccin gäller endast den första vaccineringen. I enlighet med de nationella vaccinationsanvisningarna får personer över 65 år som vaccinerats med AstraZeneca som första vaccin fortfarande AstraZeneca som boostervaccin.

Vaccinet är avgiftsfritt.

Preciseringar i anslutning till Astra Zenecas coronavaccin

Astra Zenecas coronavaccin ges till de personer som fyllt 65 år, som tidigare har haft ventrombos i hjärnan eller heparininducerad trombocytopeni (HIT). Om du har haft ovan nämnda sjukdomar, vänligen kontakta tidsbokningsnumret för coronavaccinering (tfn 09 5844 3030, mån.–fre. kl. 8–16) före vaccinationstiden, så att vaccinet kan bytas ut. För att vaccinationsverksamheten ska löpa smidigt ber vi att eventuella vaccinationsutredningar görs på förhand via telefonservicen och inte på vaccinationsstället.

Obs: enligt THL:s anvisningar är tidigare hjärninfarkt, hjärnblödning eller subaraknoidalblödning inte ett hinder för att ge Astra Zenecas vaccin. Tidigare lungemboli eller djup ventrombos i t. ex. nedre extremiteter är inte heller ett hinder för vaccinering med Astra Zeneca.

De personer under 65 år som tidigare fått AstraZenecas vaccin får BioNTechPfizers Comirnaty-vaccin som boostervaccin.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har beslutat att 65–69-åringar som bokar tid till sin första coronavaccinering från och med vecka 18 kan om de så önskar välja ett mRNA-vaccin som används i kommunen (t.ex. BioNTech-Pfizer). Även i Vanda är det från och med måndag 3.5.2021 möjligt att välja vaccin.

Du kan boka tid till coronavaccination med BioNTech-Pfizer på koronarokotusaika.fi/sv eller per telefon på coronavaccineringens telefontjänst. 65–69-åringar som hellre önskar AstraZenecas vaccin kan boka tid till vaccination via coronavaccineringens telefontjänst tfn 09 5844 3030 (mån.–fre. kl. 8–16).

Möjligheten att välja vaccin gäller endast den första vaccineringen. I enlighet med de nationella vaccinationsanvisningarna får personer över 65 år som vaccinerats med AstraZeneca som första vaccin fortfarande AstraZeneca som boostervaccin.

I maj inleds boostervaccineringen av personer under 65 år som tidigare vaccinerats med AstraZeneca. För vaccineringen av denna grupp används mRNA-vaccin (BioNTech-Pfizer eller Moderna).

THL rekommenderar att andra vaccindosen ges till personer som fyllt 65 år med samma vaccinpreparat som första dosen, om det inte framkommit något medicinskt hinder för att preparatet används. Om en person som fått AstraZenecas vaccin ändå vägrar ta AstraZenecas vaccin som andra vaccindos, kan hon eller han vid en annan tidpunkt få mRNA-vaccinet som i Vanda är BioNtechPfizers vaccin.

Om personen vägrar ta AstraZenecas andra vaccindos ska hon eller han avboka sin tidigare bokade vaccinationstid per telefon och samtidigt boka en ny tid (tfn 09 5844 3030 mån.–fre. 8–16). Det finns inget överskottsvaccin på vaccinationsställena, eftersom alla vacciner har reserverats genom tidsbokning, vilket betyder att om en person vägrar ta det vaccin som reserverats för honom eller henne på vaccinationsstället går det inte att byta ut vaccinet till ett annat vid det tillfället.

Tiden mellan AstraZenecas vaccindoser kan i fortsättningen vara 8–12 veckor.

Till personer under 65 år ges endast mRNA-vaccin, dvs. BioNTechPfizers vaccin.

Nya nationella anvisningar

THL har gett ut en lista (5.3.2021) utifrån vilken det fastställs i vilken ordning coronavirusvaccin erbjuds till personer under 70 år som lider av olika underliggande sjukdomar och därmed tillhör riskgrupperna för covid-19.

Vaccinationsintyg

Ett nationellt vaccinationsintyg finns att tillgå på Mina kanta-sidorna från och med 26.5.2021. Även EU:s gemensamma coronaintyg kommer senare på Mina kanta-sidorna. Om du märker fel eller brister i ditt vaccinationsintyg ska du skicka dina kontaktuppgifter och önskemål om återuppringning per e-post till adressen koronarokotus@vantaa.fi.

Notera

Coronaepidemin är över först då största delen av befolkningen har vaccinerats, och därför måste vi ännu efter vaccineringen fortsätta skydda oss mot coronaviruset.

Om ni har haft coronavirusinfektion kan ni vaccineras, men gärna först 6 månader efter att symptomen har börjat.

Vaccineringstider kan bokas per telefon endast på tidsbokningsnumret för coronavaccinering och vi ber er därför att ni i frågor som gäller coronavaccineringen inte kontaktar Vanda stads övriga nummer eller service, såsom hälsostationerna, för att servicen inte ska belastas.

Vaccineringsplanen preciseras så småningom under våren, utifrån mängden vaccin som kommer in. Man har ännu inte exakta uppgifter om mängden vaccin och därför kan man inte publicera mer detaljerade planer.

För att göra vaccineringarna smidigare rekommenderas det att så många som möjligt bokar en vaccineringstid genast, då vaccineringen av den egna åldersgruppen inleds. Om man av någon anledning inte genast kan boka en vaccineringstid kan den också bokas senare.

De vaccin vi nu använder ges i två doser vid två vaccinationstillfällen. I samband med den första vaccineringen får du en tid till följande vaccinationstillfälle.

Vaccinering av personer som bor i andra kommuner: I princip vaccineras man mot corona i den egna hemkommunen. Man kan också vaccinera sig i en sådan kommun där man vistas regelbundet eller en längre tid, eller i en kommun vars hälsocentral man valt som sin vårdplats.

Vaccinering av personer utan hemkommun: Vaccinering ges om man vistas en längre tid i Finland.

Överblivna vaccindoser

Vid vaccinationsstället kan enstaka så kallade överskottsdoser av vaccin bli över efter dagens vaccineringar. De vaccindoser som finns till förfogande ska användas under dagen inom en begränsad tid (6 h) och för att undvika svinn av vaccin ges dessa överblivna vaccindoser enligt följande ordning i Vanda:

 1. Vi kallar in personer från en s.k. stand by-lista som gäller den aktuella målgruppen (för närvarande äldre och de som hör till riskgrupperna).
 2. Vi kallar in anställda inom social- och hälsovården (från fastställda målgrupper).
 3. Om de ovan nämnda personerna inte kan komma för att vaccinera sig på så kort varsel ges det överblivna vaccinet, för att undvika svinn av vaccin, till andra personer som infinner sig på vaccinationsstället.

Den första fasens vaccineringar för personal

Vanda stads hälsovårdstjänster och företagshälsovården har gemensamt hand om vaccineringarna. De enheter som omfattas av den första fasens vaccineringar informeras separat om vaccineringsarrangemangen. Tidsbokning till dessa vaccineringar inleds i början av januari. Vi ber privata aktörer meddela Vandas kontaktpersoner för vaccineringen ifall ingen ännu tagit kontakt i fråga om vaccineringarna: koronarokotus@vantaa.fi. Observera att kontaktpersonerna som sköter vaccineringen inte kan ta ställning till privatpersoners förfrågningar.

Vaccineringsläget i Vanda

Grupper 1.2-1.4, vaccinationer gjort

Grupper 1.5: Läget 1:a gjort

Grupper 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5: Läget 1:a pågår

De riksomfattande coronavaccineringarnas målgrupper och närmare ordning

THL rekommenderar att vaccinationsanordnarna erbjuder coronavacciner i följande ordning:

 1. Hälso- och sjukvårdspersonal som vårdar covid-19 patienter samt personal och klienter på dygnet runt boende
 2. Äldre personer och personer med underliggande sjukdomar som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom
 3. Övrig befolkning

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter