Rehabilitering och terapi

Rehabiliteringen är en planenlig och målinriktad verksamhet som involverar många instanser, den som rehabiliteras ses som en aktivt deltagande aktör i enlighet med sina personliga förutsättningar.

Till rehabiliteringsservicen inom den grundläggande hälsovården hör fysio-, tal-, närings-, ergoterapiservice, hjälpmedelsservice och veteranrehabilitering.