Ergoterapi

Ergoterapi kan vara till hjälp om du har problem med att klara av vardagsrutinerna. Om du har svårigheter med följande saker kan du hänvisas till bedömning hos en ergoterapeut:

 • Begränsad funktionsförmåga på grund av skada, sjukdom eller åldrande som gör det svårare att klara av vardagsrutinerna hemma eller i närmiljön (t.ex. svårigheter med att klä på sig, laga mat eller uträtta ärenden utanför hemmet)
 • Svårigheter med att planera, inleda, komma vidare med och slutföra ändamålsenliga sysslor och aktiviteter (t.ex. koka kaffe/laga mat)
 • Smärtan begränsar vardagslivet i hög grad
 • Neurologiska eller gravt funktionshindrade klienter som omfattas av medicinsk rehabilitering och som skrivs ut från sjukhuset och behöver rehabilitering eller kontrollbesök.

Tjänster

 • Handledning och rådgivning
 • Terapi- och handledningsbesök (också distansmottagning/-terapi)
 • Rehabilitering i grupp
 • Bedömning av hur en klient klarar av att bo hemma
 • Bedömning av behovet av ändringsarbeten i bostaden och hjälpmedelsbehovet i hemmet
 • Bedömning av behovet av mindre hjälpmedel (t.ex. hjälpmedel för påklädning och måltider)
 • Bedömning av behovet av ortoser för övre extremiteter
 • Bedömningar av rehabilitering för gravt funktionshindrade klienter som omfattas av FPA:s eller försäkringsbolagens rehabiliteringsansvar, ifall den specialiserade sjukvården inte ansvarar för vården
 • Sakkunnigtjänster (t.ex. utbildning och konsultationstjänster)

Ergoterapi för barn och unga

Ergoterapi kan vara till hjälp om barnet

 • har svårigheter med att klara av vardagliga rutiner med beaktande av åldern, till exempel vad gäller måltider, påklädning och finmotoriska färdigheter
 • uppvisar en osäkerhet och klumpighet i motoriken
 • har inlärningssvårigheter, koncentrationssvårigheter eller svaga lekfärdigheter
 • problem med kompisrelationerna

För ergoterapi för barn behövs en remiss som fås till exempel av rådgivningens hälsovårdare. Efter att ha fått en remiss kan föräldrarna kontakta en ergoterapeut.

Ergoterapeuten bedömer alltid individuellt behovet av rehabilitering. I bedömningen kartläggs olika delområden i barnets utveckling och faktorer som påverkar utvecklingen. Utifrån bedömningen gör ergoterapeuten upp en eventuell fortsatt plan tillsammans med föräldrarna.

Målen och metoderna för en ergoterapeutisk rehabilitering väljs ut enligt barnets individuella behov. Metoderna som används är till exempel lekar, spel eller kreativa aktiviteter. Rehabiliteringen kan genomföras individuellt eller i grupp.

Ergoterapin är kostnadsfri för klienten.

Ergoterapi för vuxna

De personer som har svårigheter med att klara av vardagliga sysslor och rutiner har nytta av ergoterapi. Funktionsförmågan kan försvagas till exempel till följd av funktionsnedsättning, sjukdom eller ålder.

Målet med ergoterapi är att tillsammans med klienten hitta lösningar som underlättar de vardagliga rutinerna och sysslorna, till exempel påklädning, matlagning eller uträttande av ärenden.

Ergoterapi kan till exempel vara

 • övning i vardagliga aktiviteter och sysslor
 • att hitta nya funktionssätt att klara sig i vardagen
 • planering av nödvändiga ändringsarbeten i bostaden
 • bedömning av behovet av hjälpmedel och ortoser för övre extremiteter och handledning i hur man använder dem

Man kan söka sig till ergoterapi på eget initiativ eller på initiativ av någon närstående. Rätt så ofta hänvisas man till ergoterapi via remiss från handikappservicen, hemvården eller någon annan enhet inom hälsovården. Ergoterapin är kostnadsfri för klienterna.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter