Ergoterapi

Ibland kräver den vardagliga verksamheten mer av människan än vad hon p.g.a. sjukdom, handikapp eller förändringar i livssituationen klarar av. Grunden för ergoterapi är människans möjligheter att påverka sin framtid, hälsa och sitt välmående med sina egna handlingar och val.

Ergoterapi är rehabilitering som utgår frånuppfattningen

  • att verksamhet är en terapeutisk vårdform
  • samarbetet och växelverkan mellan ergoterapeuten och klienten

Syftet med ergoterapi är att göra det möjligt för klienten att vara självständig i den egna vardagen och verksamheten. Inom ergoterapi har klienten en möjlighet att påverka sitt eget liv och valen i livet framhävs.

Ergoterapi för barn

Västra Vanda

Postnumren: 01510, 01520, 01530, 01600, 01610,01620, 01630, 01640, 01650, 01660,01670, 01680, 01690, 01700, 01710, 01720, 01730, 01740, 01750, 01760
Myrbacka hälsostation
Jönsasväden4, 01600 Vada
tfn. 040 865 0515
mån, tors klo 12–13

Norra Vanda

Postnumren: 01340, 01360, 01400, 01420, 01450, 01480, 01490
Björkby hälsostation
Vårdträdsgränden 15, 01360 Vanda
tfn. 043 825 9446
mån, ons 12–13

Mellersta Vanda

Postnumren: 01300, 01350, 01370, 01390
Björkby hälsostation
Vårdträdsgränden 15, 01360 Vanda
tfn. 043 825 9495
mån, ons 12–13

Postanumren: 01200, 01230, 01260, 01280, 01380
Västerkulla hälsostation
Kägelgränden 1, 01280 Vanda
tfn. 043 825 9447
mån klo 12–13, tors klo 10–11

Handikappservicens ergoterapi
043 825 8521

Ergoterapi för vuxna

Västra Vanda

postnumren: 01620, 01670, 01680, 01690, 01700, 01730, 01740, 01750, 01760
i Myyrinkoti
Krukgränden 5, 01600 Vanda
tfn. 040 865 0110

Norra Vanda

Postnumren: 01340, 01360, 01390, 01400, 01420, 01450, 01480, 01490
Björkby hälsostation
Vårdträdsgränden 15, 01360 Vanda
tfn. 040 575 6997

Mellesta Vanda

Postnumren: 01200, 01230, 01260, 01280, 01300, 01350, 01370, 01380, 01390
Björkby hälsostation
Vårdträdsgränden 15, 01360 Vanda
tfn. 040 843 6610

Ergoterapis förman

Saara Mustonen
p. 050 312 3997

Nyheter

Twitter