Hjälpmedel

Hjälpmedel lånas ut till sådana borgåbor som har nedsatt förmåga att klara av sina dagliga aktiviteter på egen hand till följd av skada, sjukdom eller utvecklingsförsening. I första hand tryggas tillgången till sådana hjälpmedel som är nödvändiga för att klienten på egen hand ska klara av de viktigaste dagliga göromålen.

Hjälpmedel kan återlämnas till hjälpmedelsutlåningen i Björkby och Myrbacka vardagar kl. 8–16. Obs: klientservicetider under sommaren.

Hjälpmedelsutlåningen

  • behovet av hjälpmedel utreds
  • ett lämpligt hjälpmedel utprovas
  • anvisningar ges för användning av hjälpmedlet
  • hjälpmedel servas och repareras (obs! boka tid i förhand per telefon)

Om du behöver ett individuellt stöd ber vi dig boka tid genom att ringa till fysioterapins telefontjänst 09 8392 2193 (Mon-Fri: 9:00–11:00). Fysioterapin lånar inte ut olika slags ortoser och stöd för akuta behov eller provanvändning, t.ex. rygg- och nackstöd, ortoser för de övre extremiteterna eller SI-bälten. Dessa stöd finns att köpa i hjälpmedelsbutiker, apotek och sportaffärer.

Telefonservice

Tfn 09 839 50040
Mån.–fre. kl. 10.00–11.00

Björkby hjälpmedelsutlåning

Vårdträdsgränden 15, 01360 Vanda

Måndag, tisdag och onsdag klo 12.00–14.00
Torsdag kl. 8.00-11.00
Fredag kl. 12.00-13.30

En servicemekaniker är på plats tisdag till fredag under öppettiderna.

Myrbacka hjälpmedelsutlåning

Jönsasvägen 4, 01600 Vanda

Måndag kl. 12.00–15.00
Torsdag kl. 14.00-16.00

En servicemekaniker är på plats under öppettiderna.

Mindre hjälpmedel som underlättar vardagen

Utvärdering av behovet görs vid ergoterapins verksamhetsställen med tidsbokning.

  • Mellersta Vanda (Björkby hälsostation) tfn 040 843 6610
  • Norra Vanda (Björkby hälsostation) tfn 040 575 6997
  • Västra Vanda (Myras äldrecenter) tfn 040 865 0110 eller 040 719 1334

Kommunikationshjälpmedel

Tidsreservationer för behovsevaluering på numret 09 839 23822 måndag, tisdag, onsdag ock torsdag kl 12–13.

Nyheter

Twitter