Tandvård

Tandvård under coronavirusepidemin

Vi flyttar fram tandvårdens icke brådskande bokade tider till ett senare datum efter coronavirusepidemin.

Vi är i kontakt med klienterna i fråga om förändringarna i tiderna. Du kan också själv ändra tiden:

 • per telefon: 09 8393 5300. mån–tors. kl. 7.30–15.00, fre. 7.30–14.00
 • genom att skicka ett meddelande om avbokningen av tiden via tjänsten www.maisa.fi
 • per sms tfn 050 302 6485 (skriv ditt namn, födelseår och datum för den avbokade tiden i meddelandet)

Anvisningar för klienter inom mun- och tandvården

Besök inte till tandvården, om

 • du har luftvägsinfektionssymptom såsom feber, snuva eller hosta eller
 • du är i coronaviruskarantän eller
 • du har under de senaste två veckorna varit i närkontakt med en person med bekräftad coronavirusinfektion eller
 • du har återvänt från en utlandsresa under de föregående två veckorna

utan avboka den reserverade tiden. På det här sättet skyddar du andra patienter och personalen mot smitta.

Brådskande och nödvändig tandvård från och med 6.4

Om du har ett akut behov av tandvård, kontakta alltid först tandvården per telefon:
8393 5300. mån–tors. kl. 7.30–15.00, fre. 7.30–14.00.

Akut tandvård garanteras och ordnas under coronavirusepidemin enligt följande

 • Friska patienter: Tandkliniken vid Dickursby hälsostation i en egen separat lokal (Konvaljvägen 11)
 • Personer över 70 år och riskpatienter på grund av sin allmänna hälsa: Tandkliniken vid Dickursby hälsostation (Konvaljvägen 11)
 • Under coronaepidemin ges endast akut och nödvändig tandreglering. Se här närmare information.

För de personer med bekräftad coronavirusinfektion eller som är i karantän eller har utsatts för smitta ordnas jourtandvård vid HUS mun- och käkkirurgiska enhet.

Närmare anvisningar får du när du bokar en tid.

Efter att epidemin avtagit fortsätter vi med regelbundna kontroller för barn och unga, undersökningar för vuxna och icke brådskande vård.

Icke brådskande ärenden

 • Vi flyttar fram tandvårdens icke brådskande bokade tider till ett senare datum efter coronavirusepidemin.
 • Efter att epidemin avtagit fortsätter vi med regelbundna kontroller för barn och unga, undersökningar för vuxna och icke brådskande vård.
 • Telefon: 09 8393 5300. mån–tors. kl. 7.30–15.00, fre. 7.30–14.00.
 • Om du lämnar en begäran om återuppringning ringer vi upp dig så fort som möjligt.
 • Tider avbokas per sms på numret 050 302 6485. I meddelandet ska du skriva ditt namn, födelsetid och tidpunkten för tiden som avbokas.

Tandreglering under coronavirusepidemin

 • Fortsätt att använda din tandställning enligt de anvisningar du fått. Om du är osäker på anvisningarna kan du skicka en fråga om tandregleringen via Maisa.
 • Vi svarar endast på vårdfrågor för tillfället, inte på frågor som gäller tidsbeställning.
 • Om du har en expansionstandställning i gommen och har öppnat skruven varje dag enligt anvisningar, ska du inte längre öppna skruven.
 • Om du använder löstagbara gummisnoddar och de tar slut: ta kontakt via Maisa eller ring tidsbeställningen tfn 09 8393 5300, så skickar vi dig fler gummisnoddar per post.
 • Om din tandställning går sönder, delar lossnar från den eller den gör ont, ring tidsbeställningen 09 8393 5300

Vi tarde i bruk ett nytt patientdatasystem 16.11.2019.

Vårt tidigare elektroniska tidsbokningssystem har tagits ur bruk. I och med att det nya patientdatasystemet tas i bruk flyttar e-tjänsterna 16.11 över till tjänsten www.maisa.fi.

Påminnelser via textmeddelande och textmeddelandetjänsten fungerar inte till fullo på grund bytet av patientdatasystem förrän du har skött ärenden första gången efter ibruktagandet i vår tjänst och beviljat tillstånd till att textmeddelanden får skickas i den elektroniska tjänsten Maisa.

 • Kom i håg att uppdatera dina egna kontaktuppgifter, ditt telefonnummer och tillståndet att skicka textmeddelanden via www.maisa.fi.

Tandvård ordnas enligt vårdbehovet

 • Hur brådskande vårdbehovet är bedöms i telefon eller vid besök på någon av mun- och tandhälsovårdens mottagningar.
 • I brådskande och akuta fall av tandvärk och vid olycksfall söker du dig till tandvårdsjouren.
 • I situationer som inte kräver brådskande akutvård, boka tid till mun- och tandhälsans centraliserade tidsbokning.

Du påverkar din egen munhälsa genom dina dagliga val. Hälsosamma levnadsvanor och en god munhygien har en stor inverkan på tändernas och munnens hälsotillstånd.