Bokning

Ändringar och överbelastning i verksamheten i november

Vår tidsbokning är överbelastad.

Vid brådskande ärenden betjänar vi tfn 09 8393 5300 mån.–tors. kl. 7.30–15.00 och fre. kl. 7.30–14.00.

Tjänsten för icke brådskande ärenden är begränsad 11.11–22.11.

  • Återuppringningstjänsten för icke brådsande ärenden har stängt eller är begränsad.

Vi tar i bruk ett nytt patientdatasystem 16.11.2019.

Vårt tidigare elektroniska tidsbokningssystem har tagits ur bruk. I och med att det nya patientdatasystemet tas i bruk flyttar e-tjänsterna 16.11 över till tjänsten www.maisa.fi.

Påminnelser via textmeddelande och textmeddelandetjänsten fungerar inte till fullo på grund bytet av patientdatasystem förrän du har skött ärenden första gången efter ibruktagandet i vår tjänst och beviljat tillstånd till att textmeddelanden får skickas i den elektroniska tjänsten Maisa.

  • Kom i håg att uppdatera dina egna kontaktuppgifter, ditt telefonnummer och tillståndet att skicka textmeddelanden via www.maisa.fi.

Att få vård

Tider till undersökningar som inte är akuta ges på basis av det individuella vårdbehovet. Vi erbjuder lediga tider vid samtliga tandkliniker i Vanda.

Avboka om du inte kan komma

Om ni inte kan komma på er reserverad tid, ber vi er avboka tiden senast dagen innan före klockan 16. Personer som fyllt 15 år debiteras 50,80 € i avgift för en vårdtid som inte annullerats.

Avboka tid på telefon mån.–tors. kl. 7.30–15 och fre. kl. 7.30–14, tfn 09 8393 5300.

Avbokningen av tider via textmeddelande upphör från och med 16.11. Efter detta ska du avboka en tid genom att ringa numret 09 8393 5300 eller genom att skicka ett meddelande om avbokningen av tiden i tjänsten www.maisa.fi:

  • I meddelandet ska du bifoga ditt namn, födelsetid och tidpunkten för tiden som avbokas.

Nyheter

Twitter