Ändringar i servicen

Här följer information om ändringar under coronaepidemin.

Social- och hälsovårdstjänster

Social- och hälsovårdstjänsternas avvikelser

Elever, studerande och vårdnadshavare

För elever, studerande och vårdnadshavare

Andra ändringar

Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona rekommenderar enligt THL:s riktlinjer att munskydd används av alla som fyllt 12 år och äldre. Munskydd rekommenderas alltid i kollektivtrafiken och andra kollektiva trafikmedel, likaså i offentliga inomhuslokaler.

Närhet på distans

Var och en kan agera på ett sätt som förhindrar spridning av coronaviruset.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter