Ändringar i servicen

Här följer information om ändringar under coronaepidemin.

Social- och hälsovårdstjänster

Social- och hälsovårdstjänsternas avvikelser

Elever, studerande och vårdnadshavare

För elever, studerande och vårdnadshavare

Andra ändringar

Under sitt möte 24.3.2021 linjerade huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona upp att regionens begränsningar och rekommendationer som gäller privata tillställningar, hobbyverksamhet, användningen av offentliga lokaler och distansarbete fortsätter fram till 30.4.2021. Högstadieskolor och andra stadiet fortsätter i distansundervisning över påsk.

Närhet på distans

Var och en kan agera på ett sätt som förhindrar spridning av coronaviruset.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter