Här ser du social- och hälsovårdstjänsternas avvikelser under coronaepidemin

I detta informationsbrev uppdaterar vi avvikelser i hälso- och socialtjänsterna.

Obs! Du bör ha munskydd när du uträttar ärenden vid social- och hälsovårdsservicen

Vanda stad förutsätter att man bär munskydd när man sköter ärenden vid social- och hälsovårdsservicen, om man inte av hälsoskäl är förhindrad att använda munskydd. Det är också ytterst viktigt att man iakttar god hand- och hosthygien och håller säkerhetsavstånden.

Hälsåstationerna

Alla hälsostationstjänster fungerar genom tidsbokning

På grund av coronasituationen kan du uträtta ärenden på hälsostationen endast genom tidsbokning. Det centraliserade servicenumret 09 839 50 000 till hälsostationerna i Vanda tas ur bruk.

De nya telefonnumren är från och med 15.12.2020

 • Håkansböle och Västerkulla hälsostationer 09 839 35928
 • Korso och Björkby hälsostationer 09 839 35923
 • Mårtensdals hälsostation 09 839 35924
 • Myrbacka hälsostation 09 839 35925
 • Dickursby hälsostation 09 839 35926

Icke brådskande ärenden under coronaepidemin

 • Ange dina symptom i Kliniks webbtjänst. Vi kontaktar dig inom två vardagar.
 • Misstänker du coronavirus och du bara har lindriga symptom, kan du själv boka tid för provtagning via Coronaguiden, eller så kan du ringa coronalinjen som betjänar vardagar kl. 8–18 och under veckoslut kl. 9–16 på numret 09 839 50070.
 • Kontaktsätt för hörselskadade:
  I icke brådskande ärenden ta kontakt via Klicka in dina symtom-tjänsten eller per sms på numret 040 574 4555.
 • Se anvisningar om hur man ringer.
 • I icke brådskande ärenden (till exempel periodiska kontroller, förfrågan om provsvar, läkarutlåtanden eller förnyelse av recept) kan du lämna begäran om återuppringning kl. 8–12 på din egen hälsostations telefonnummer.
 • I icke-brådskande ärenden betjänas du av
  -farmaceuter (i frågor som gäller medicinering eller förnyelse av recept)
  -hälsovårdare (diabetes med tablettbehandling, astma, blodtryckssjukdom, eller om du bokar tid till minnesundersökning, livsstilshandledning eller hälsokontroll för arbetslösa)
  -fysioterapeuter (besvär i stöd- och rörelseorganen såsom rygg-, nack-, knä- eller axelvärk),
  -sjukvårdare och närvårdare i övriga ärenden (som tidsbokning till läkare och skötare, handledning och rådgivning)

Brådskande ärenden under coronaepidemin i andra ärenden som inte har någon anknytning till corona

 • Om du har ett akut besvär och behöver brådskande vård kan du ringa numret till din egen hälsostation kl. 8–16. I brådskande ärenden kan du lämna begäran om återuppringning kl. 8–10.
 • Se anvisningarna om hur man ringer.
 • Jour och hälsorådgivning utanför tjänstetid: Jourhjälp 116 117

Mårtensdals hälsostation fungerar som coronahälsostation

 • Mårtensdals hälsostation sköter patienter som lider av luftvägssymptom.
 • Om du misstänker coronasmitta, ring 09 839 50070 (vardagar kl. 8–18 och veckoslut kl. 9–16)
 • Ditt vårdbehov bedöms under telefonsamtalet och vid behov bokas en läkartid.
 • Du kan också berätta vilka symptom du har i nättjänsten och få anvisningar om hur du ska gå tillväga.
 • Mårtensdals hälsostation sköter patienter som lider av luftvägssymptom på 4:e våningen. I andra ärenden betjänar våningarna 5 och 6 vid Mårtensdals hälsostation endast genom tidsbeställning.

Om du har en luftvägsinfektion kan du undersökas på HUS Bilddiagnostiks röntgen i Myrbacka

Att sköta andra ärenden vid hälsostationen

 • Via Maisa kan du inte boka tid till sjuk- eller hälsovårdare, vårdare inom familjeplaneringen eller till akutläkare för barn. (Du kan boka tid till en psykiatrisk sjukskötare.)
 • Vi ökar e-tjänsterna i vår service

HUSLAB betjänar dig via tidsbokning

Boka tid i nätet: HUSLAB eller tfn 09 471 86800 (mån.–fre. kl. 7.30–15.30).

Kom till laboratoriet först strax innan den tid som du bokat

 • Kom gärna ensam, utan följeslagare, om det är möjligt.
 • Jourpatienter och de som lämnar in provburkar betjänas fortfarande med könummer
 • Ändringarna har gjorts för att värna om din säkerhet

Västerkulla hälsostation är stängd tills vidare

 • INR-mottagningen sker fortsättningsvis i Västerkulla på onsdagar 13–14 genom tidsbokning. Huslabs tidsbokning www.huslab.fi/ajanvaraus eller per telefon 09-471 86800 (mån.–fre 7.30–15.30).

Myrbacka röntgen

Röntgen har begränsade öppettider från må 8.6.2020

 • Vardagar må-fr kl. 8–11.30: endast patieter, som har inte luftvägssymtom eller misstanke om coronavirusinfektion eller coronavirusinfektion.
 • Vardagar må-fr kl. 12-15.30 och fr kl. 12-14 endast patienter, som har luftvägssymtom eller mistanke om coronavirusinfektion eller coronavirusinfektion​

Vaccinationmottagning, utdelning av vårdartiklar, hjälpmedelsutlåningarna

Vaccinationmottagning

 • Vaccinationmottagninger är stängda tills vidare.
 • Turisttelefonrådgivning och turistvaccinationmottagning är stängda på grund av coronavirus-situationen.

Utdelning av vårdartiklar

Du kan uträtta ärenden hos oss bara på distans. Kontakta oss:

 • telefonservicen tfn 09-839 500 20 mån.–tors. kl. 9–13
 • fre. kl. 9–13 eller www.maisa.fi -tjänsten 24/7.

Vi besvarar meddelanden inom 2 vardagar.

Hjälpmedelsutlåningarna

Myrbacka hjälpmedelsutlåning har stängd för tillfället på grund av personalarrangemang som orsakas av pandemisituationen.

Björkby hjälpmedelsutlåning betjänar som normalt genom tidsbokning (mån.–fre. kl. 8.00–12.00, tfn 09 839 50040).

Rådgivningarna, familjeplaneringsrådgivningar

Rådgivningarna

 • Rådgivningstjänsterna stöder mödrar som väntar barn samt familjer också under coronaepidemin.
 • Verksamheten vid rådgivningarnas självmätningspunkter ändras: blodtryck mäts tillsvidare på mottagningen och hälsovårdaren sköter urinprovsundersökningen.
 • Man får bara komma till rådgivningen om man är frisk och när det har gått över 14 dygn från senaste utlandsresa. Om ditt hälsotillstånd behöver undersökas under karantäntiden ska du kontakta rådgivningens telefonservice. På detta sätt kan vi garantera ett tryggt besök för alla klienter vid rådgivningen.
 • Partnern eller stödpersonen är välkommen med på mödrarådgivningsbesöket.
 • Vad gäller barnets rådgivningsbesök bedömer man från fall till fall i samband med tidsbokningen om båda vårdnadshavarna behöver delta. Familjens barn kan följa med endast om barnens vård inte kan ordnas på annat sätt

Tjänster för gravida kvinnor

 • Första besöket vid graviditet och omfattande hälsovårdarundersökningar bör genomföras som distansmottagning.
 • Hembesök efter förlossningen kommer man överens om med klienten från fall till fall.
 • Alla övriga hembesök ändras så att de sker huvudsakligen per telefon/videomottagning.
 • Syftet är att genomföra hembesöket efter förlossningen som normalt hemma hos klienten. Övriga hembesök bedöms och planeras från fall till fall.

Barnrådgivningens tjänster

 • Regelbundna undersökningar för barn i åldern 0–1, 4, 5 och 6 år görs i normal ordning.
 • Tills vidare är det inte möjligt att boka tid via Maisa för barn i åldern 2, 3 och 5 år.
 • Det går att boka rådgivningsbesök utifrån individuella behov genom att ringa rådgivningarnas telefonservice 09 8392 5900 mån.–fre. kl. 8–15.
 • Vad gäller barnets rådgivningsbesök bedömer man från fall till fall i samband med tidsbokningen om båda vårdnadshavarna behöver delta. Familjens övriga barn kan följa med endast om barnens vård inte kan ordnas på annat sätt.
 • Icke brådskande tider till undersökning för barn i lekåldern ges enligt rådgivningarnas tidsbokningssituation.

Rådgivningarnas familjehandledning

 • Rådgivningarnas familjehandledare står till förfogande med sina tjänster också under den tid som det råder undantagsförhållanden. Med familjehandledaren kan du samtala om saker som bekymrar dig och tillsammans fundera på lösningar i problemsituationer.
 • Familjehandledarna stödsamtal genomförs hemma hos klienten, på mottagningen och på distans.
 • Du kan själv kontakta rådgivningens familjehandledare. Du kan också kontakta familjehandledaren via hälsovårdaren eller rådgivningsläkaren.

Öppna rådgivningen

 • Öppna rådgivningar ordnas endast efter tidsbokning.
 • Öppna rådgivningar är nu öppna endast efter tidsbokning. Du kan boka tid till rådgivningen per telefon eller genom att skicka meddelande till en hälsovårdare via Maisa.

Grupper

 • Rådgivningens familjeförberedelsegrupper ordnas på distans. Även annan gruppverksamhet ordnas genom distanskontakt.

Vi använder elektroniskt material:

Familjeplaneringsrådgivningar

På grund av coronaepidemin annulleras mottagningstiderna tills vidare. Vi utfärdar abortutlåtanden och förnyar recept.

Rehabilitering och terapi

Mottagningsbesöken och hembesöken inom rehabiliteringstjänsterna genomförs normalt hos personer under 70 år, inte hos dem som hör till någon riskgrupp. En del av mottagningarna sköter vi på distans. Mottagningstider eller hembesök kan bokas:

 • Fysioterapi tfn 09 8392 2193 mån., ons.–fre. kl. 9–11, tis. kl. 12–14
 • Talterapi tfn 09 8392 3822 mån.–tors. kl. 12–13
 • Ergoterapi tfn 040 5379390
 • Näringsterapi tfn 040 1856730
 • Hörselundersökning tfn 043 827 0116
 • Hjälpmedelstjänster tfn 09 83950040
 • Frågor som gäller rehabiliteringsplaner tfn 040 8382910/Västra Vanda och tfn 050 3044284 /Östra Vanda tfn

Vi beaktar tillräcklig skyddsutrustning i alla klientsituationer för att förhindra att smittan ska spridas. När det gäller klienter som är över 70 år sköter vi brådskande hembesök, om vi på så sätt kan främja utskrivning från sjukhuset eller intagning för institutionsvård.

Talterapitjänster under coronaepidemin

Talterapitjänsterna ordnas också under rådande undantagsförhållanden. Vi har varit tvungna att avboka en del tider eller ändra dem till tider på distans. Vi informerar klienterna om alla ändringar genom att skicka sms eller ringa. Om ni inte vill komma till mottagningen eller har symptom i luftvägarna/är i karantän, vänligen kontakta er egen talterapeut, eller ring vårt tidsbokningsnummer 09 8392 3822 mån.–tors. kl. 12–13, och hör er för vad det finns för andra alternativ. I enskilda fall kan besöket ordnas som till exempel videosamtal eller telefonsamtal.

OBS: Förfrågningar som bifogats till de avbokningar som gjorts via Maisa förmedlas inte vidare till talterapeuterna, och därför ber vi er kontakta er egen talterapeut om ni måste avboka ert besök.

Skol- och studerandehälsovårdens tjänster

Vi erbjuder stöd och hjälp för elever, studerande och deras familjer också under coronaviruspandemin. Vi har utvecklat vår telefonservice och skol- och studerandehälsovårdens centraliserade telefontjänster öppnas onsdagen den 29 april 2020.

 • Skolhälsovårdens telefontjänster ger råd och handledning i frågor som gäller barns och ungas hälsa och välmående.
 • Via telefontjänsten får man hjälp och stöd också när det gäller det psykiska välbefinnandet.
 • I telefonen svarar hälsovårdarna vid skolhälsovården i Vanda.
 • Du får service på svenska, finska eller engelska.
 • Vandas skolhälsovårdens telefontjänst betjänar dig på numret 09 8395 0025 måndag–fredag kl. 8–15.

Ärendena vid skol- och studerandehälsovården sköts i så stor omfattning som möjligt på distans per telefon eller som videomottagningar.

 • Skolhälsovårdens överenskomna mottagningstider för årskurs 1, 5 och 8 avbokas.
 • Hälsokontroller på förhand i samband med uppbåd fortsätter att ordnas.
 • Obligatoriska utredningar och vaccinationer för studerande vid läroanstalter inom social- och hälsovårdssektorn genomförs.
 • Övriga mottagningsbesök vid skolhälsovården genomförs om resurserna så medger.
 • Övriga individuella besök hos hälsovårdaren och läroanstaltens läkare som man kommit överens om sköts i första hand per telefon och den studerande kallas på besök till mottagningen endast vid behov.
 • Om ni har behov av skol- eller studerandehälsovårdens tjänster kan ni kontakta hälsovårdaren vid den egna skolan/läroanstalten.

Barnjour utanför tjänstetid

Pejas sjukhus barnjour utanför tjänstetid har flyttat till nya barnsjukhuset

Barnpatienter vårdas inte längre på jouren vid Pejas sjukhus. Barn och unga under 16 år som hastigt insjuknat vårdas

 • vardagar kl. 8–16 i första hand på den egna hälsostationen (tidsbokning på numret 09 839 50000) och
 • efter kl. 16 på det nya barnsjukhusets gemensamma jour. Ring Jourhjälpen 116 117 innan du uppsöker jouren.
 • Vid livshotande situationer ring nödnumret 112.

Äldre- och handikappservicen

För att undvika smittspridning bör du följa de besöksanvisningar som gäller inom social- och hälsovårdsservicen.

Uppdaterade besöksanvisningar för närstående till klienter inom specialboendet

Besöksanvisningar som gäller vid Vanda sjukhus

Personlig assistent

Information till personer som har en personlig assistent.

Arbets- och dagverksamheten för personer med funktionsnedsättning är stängd tillsvidare

 • Vi ordnar endast nödvändig service på Myrbacka dagcentral för de klienter som är i behov av den på grund av t.ex. föräldrarnas arbete. Alla övriga enheter är stängda.
 • Vid behov kan du vara i kontakt med verksamhetsenheterna per telefon.
 • Om du är i behov av annan service än arbets- och dagverksamhet kan du kontakta Handikapprådgivningen tfn 09 83924682 eller vammaisneuvonta@vantaa.fi

Dagverksamheten för äldre är stängd tills vidare

 • Dagcentralerna i Myrbacka, Håkansböle och Simonsböle är stängda tillsvidare på grund av coronaviruspandemin.
 • Vid behov kan du vara i kontakt med dagcentralerna per telefon.
 • Om du är i behov av annan service än dagverksamhet kan du kontakta Seniorrådgivningen, tfn 09 83924202 eller seniorineuvonta@vantaa.fi

Familjeservicen

Telefonstöd till familjer

Har du ångest i coronavardagen? Är det jobbigt i hemskolan? Skaver det i parförhållandet? Orsakar ekonomin huvudbry?
Vill du samtala med någon och få nya perspektiv och tips i din vardag? Yrkespersoner som arbetar med att hjälpa barn, ungdomar och familjer svarar på dina frågor i de rådande undantagsförhållandena. På samtalen svarar erfarna yrkespersoner från familjeservicen, elevhälsan, församlingarna i Vanda och Mannerheims barnskyddsförbund.
Telefonstödet svarar på numret 09 839 50055 vardagar kl. 10–18, och du kan ringa anonymt. Telefonstödet för Vandafamiljer ersätter inte kommunens lagstadgade service, utan är avsedd som en hjälpande telefon för familjer i Vanda. Vi hjälper dig vid behov att hitta en service som passar dig, om samtalsstödet inte är till tillräcklig hjälp.

Hemservice för barnfamiljer

Avtalade hemservicebesök kan genomföras om familjen inte uppvisar influensasymptom.

Meddela oss, om

 • ni har influensasymptom
 • ni har återvänt från utlandet
 • om ett barn eller någon annan familjemedlem insjuknar i /utsätts för coronavirus

Meddelanden och avbokningar per sms, tfn 040 668 9517

Umgängesplatsen

Umgängesplatsen är tills vidare öppen som vanligt. Kom ändå inte till umgängesplatsen om du är sjuk eller med ett sjukt barn. Umgängesplatsens sidor

Tandvård

Coronaläget orsakar fortfarande ändringar i tandvården. Vi ber dig observera att vårdtiderna på grund av coronaläget är längre än vad de normalt brukar vara och att det för tillfället inte är möjligt att utföra alla åtgärder. Vi har sett till att det är tryggt att komma till vården.

Brådskande och nödvändig tandvård

Om du har ett akut behov av tandvård, kontakta alltid först tandvården per telefon: 09 8393 5300. mån–fre. kl. 7.30–15.00.

Brådskande tandvård

 • Tandkliniken vid Dickursby hälsostation, Konvaljvägen 11, 01300 Vanda

För de personer med bekräftad coronavirusinfektion ordnas jourtandvård vid HUS mun- och käkkirurgiska enhet.

Närmare anvisningar får du när du bokar en tid.

Icke brådskande tandvård

 • Icke brådskande tandvård erbjuds i begränsad omfattning i nuläget.
 • Barn i rådgivnings- och skolåldern får kallelse till tandvård i etapper.
 • Icke brådskande tandreglering erbjuds i begränsad omfattning i nuläget.

Tandvård

Ändringar i missbrukar- och mentalvårdstjänsterna

 • Stanna hemma om du har influensasymptom eller har återvänt från utlandet. Kontakta oss per telefon
 • Ändringarna gäller tillsvidare

Mårtensdals missbrukarpoliklinik

 • Jourmottagning utan tidsbokning: mon. och tors. kl. 12-14, adress: Bredängsvägen 3, 5 vån.

Dickursbys missbrukarpoliklinik

 • Jourmottagning utan tidsbokning: tis., ons. och fre. kl. 8.30–10, adress: Konvaljvägen 20 C, 2 vån.

Myrbacka missbrukarpoliklinik

 • Under öppettiderna svarar man på numret 040 041 2699. Du kan lämna ett besked som förmedlas vidare

Vinkkari

 • Bara några klienter kan vara inne i Vinkkaris lokaler åt gången.
 • Det rekommenderas att man bara gör ett kort besök på Vinkkaris verksamhetspunkter. Den huvudsakliga verksamheten är byte av missbrukstillbehör.
 • Test tas bara i akuta situationer. Här hittar du kontaktinformationen.

Mentalvårdstjänster

 • Sjukskötarnas mottagningar vid hälsostationernas mentalvårdstjänster ändras till distansmottagningar. Sjukskötarna kontaktar dig per telefon.
 • Telefontjänsten, tfn 09 83934057, under vardagar kl. 12–13.00.
 • Du kan också boka tid till distansmottagningen via Maisa.
 • Sjukskötarna inom elevhälsans mentalvårdstjänster har distansmottagningar vid Varia och Tikkurilan lukio. Här hittar du kontaktinformationen

Mentalvårds- och missbrukartjänsternas erfarenhetsexpert

 • tfn 050 3181649 mån.–ons. kl. 9.00–15.00.

Hjälpen för att sluta röka sköts på distans

 • mån.–fre. kl. 9.00–15.00, tfn 050 302 4850 (även WhatsApp/videosamtal) eller tiina.laiho@vantaa.fi

Hindra coronaviruset från att spridas

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter