Hälsosäkerhetsåtgärder vid inresa till landet

När du anländer till Finland från något annat land än de lågriskländer som nämns i statsrådets förordning och du är född år 2005 eller tidigare, ska du delta i de hälsosäkerhetsåtgärder som ordnas vid ankomsten till landet.

Enligt de temporära reglerna i lagen om smittsamma sjukdomar ska personer som kommer till Finland från andra länder än de länder som har låg coronarisk, på begäran visa upp intyg med anknytning till covid-19 och/eller delta i en obligatorisk hälsoundersökning och coronavirustest.

I samband med inresan till landet kan man:

 • be dig visa upp intyg över ett negativt coronavirustest, genomgången sjukdom och/eller vaccinationer som getts,
 • hänvisa dig till ett coronatest
 • samla in dina kontaktuppgifter.

Hur vet jag när jag ska gå på coronatest?

Du behöver inte gå på coronatest:

 • Om du anländer från ett land med låg coronarisk
 • Om du har vaccinerat dig två gånger och det gått minst 7 dygn från den senaste vaccindosen
 • Om du har ett intyg över att du inom de senaste 6 månaderna haft covid-19 som verifierats genom laboratorietest.

Du behöver inte gå på coronatest vid inresan till landet, om du måste gå på ett coronatest inom 3–5 dygn efter att du anlänt till Finland, då du kommer till Finland från ett land med hög coronarisk och

 • om du har ett högst 72 timmar gammalt intyg över ett negativt coronatestresultat
 • ELLER ett intyg över den första vaccindosen i en coronavaccinationsserie, som du fått minst 14 dygn innan inresan.

Du måste gå på coronatest både vid inreseplatsen och inom 3–5 dygn efter att du anlänt till Finland, då du kommer från ett land med hög coronarisk och

 • om du inte alls har vaccinerat dig mot covid-19
 • om du inte haft covid-19 som verifierats genom laboratorietest inom de senaste 6 månaderna
 • om du inte har ett högst 72 timmar gammalt intyg över ett negativt coronatestresultat

Vanda stad ordnar gratis coronatest på Helsingfors-Vanda flygplats för inresande från utlandet. Efter testet ska du ännu söka dig till ett andra coronatest i din hem- eller vistelsekommun som utförs inom 72–120 timmar (3–5 dygn) efter att du anlänt till landet.

Vi rekommenderar starkt att du undviker kontakt med andra personer än dem som bor i samma bostad, tills du fått ett negativt resultat från ett coronatest som utförts inom 3–5 dygn efter att du anlänt till landet. Rekommendationen att undvika kontakter gäller också dem som födda år 2006 eller senare och anländer till Finland tillsammans med vuxna, då när de vuxna enligt lagen ska gå på coronatest vid inresan till landet. Om det inte krävs coronatest av de vuxna gäller rekommendationen om att undvika kontakter inte dem eller barn som reser tillsammans med dem. Det är frivilligt att undvika kontakter.

Observera att alla coronavirustest som ska göras i samband med inresan till Finland är obligatoriska enligt de temporära reglerna i lagen om smittsamma sjukdomar. Även om du inte får en separat kallelse, ska du gå på test. Testerna är gratis. Om en myndig inresande vägrar att gå på ett obligatorisk coronatest kan hen få böter.

Läs mer:

Instruktioner gällande gränsövergång under coronaviruspandemin från och med den 28:e november 2021 (Gränsbevakningsväsendet)

Resor och coronaviruspandemin (THL)

Flygresor under coronapandemin (Finavia)

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter