Hur du skyddar dig själv och andra

Pese kädet ja käytä maskia
 1. Du tar de coronavaccinationer som rekommenderats för dig.
 2. Om du får symptom håller du dig hemma och går vid behov på coronatest.
 3. Du håller avstånd till andra människor.
 4. Du tvättar händerna och hostar i armvecket.
 5. Du använder ansiktsmask när du rör dig på platser där det finns många andra människor.
 6. Du håller Coronablinkern på och följer dess anvisningar.

Coronaviruset smittar i första hand som droppsmitta, då en insjuknad person hostar eller nyser, men det finns också andra smittsätt. En person som bär på smitta kan sprida viruset vidare redan två dygn innan symptomen börjar och även symptomfria personer kan smitta ner andra.

Mer information om smittsätten

Hur coronaviruset smittar och inkubationstid

Du tar de coronavaccinationer som rekommenderats för dig

Coronavaccinerna skyddar effektivt mot allvarlig coronavirusinfektion. För tillfället rekommenderas tre vaccindoser för alla personer som är över 18 år. Den tredje dosen ges 5–6 månader efter den andra dosen. Närmare information om coronavirusvaccinationerna här.

Läs mer om vaccinationerna här.

Om du får symptom, håll dig hemma och gå på coronatest vid behov

Vi rekommenderar att du håller dig hemma, också om du får bara lindriga symptom som passar in på en coronavirusinfektion.

Symptom på coronavirus kan vara:

 • huvudvärk
 • störningar i lukt- och smaksinnet
 • snuva, nästäppa
 • hosta
 • andnöd
 • kraftlöshet, trötthet
 • muskelvärk
 • halsont, sträv hals
 • feber
 • illamående, uppkastning
 • diarré

Särskilt ovaccinerade personer över 12 år som har symptom bör gå på coronatest. Även personer som är vaccinerade bör gå på coronatest i vissa situationer. Kontrollera Vandas anvisningar för testning.

Du kan göra en symptombedömning och boka tid för ett test i HUS coronaguide.

Håll avstånd till andra människor

Coronaviruset kan också smitta från en person som inte har några symptom.

Vi rekommenderar att:

 • du håller avstånd till andra i offentliga inomhusutrymmen. Exempel på offentliga inomhusutrymmen är affärscentrum och kollektivtrafikmedel,
 • du följer organisatörernas anvisningar vid allmänna möten och tillställningar,
 • du inte skakar hand.

Tvätta händerna och hosta i armvecket

Det lönar sig särskilt att tvätta händerna:

 • när du kommer in utifrån
 • innan du lagar mat och äter
 • alltid efter att ha varit på wc
 • när du har snutit dig, hostat eller nyst
 • när du har rört vid samma ytor som en förkyld person.

Om du inte kan tvätta dina händer, använd handsprit.

Rör inte vid ögon, näsa eller mun, om du inte tvättat händerna alldeles nyss.

Hosta och nys i en engångsnäsduk och släng genast näsduken i soppåsen. Om du inte har en näsduk, hosta eller nys i armvecket, inte i handen.

Använd ansiktsmask när du rör dig på platser där det finns många andra människor

Ansiktsmasken hindrar droppar från att spridas i omgivningen. När du använder en mask, skyddar du andra från smitta. Masken skyddar också i viss mån den som bär skyddet, beroende på typen av ansiktsmask.

Det är bra att använda ansiktsmask i sådana situationer där smittorisken kan vara stor, till exempel i offentliga inomhusutrymmen där det finns mycket människor nära varandra.

Vi rekommenderar att personer som är över 12 år använder ansiktsmask när de inte kan hålla avstånd till andra.

Håll Coronablinkern på och följ dess anvisningar

Coronablinkern är en applikation som ger dig information om du enligt appens bedömning exponerats för coronaviruset.

Ladda ner den avgiftsfria mobilapplikationen i din telefon från appbutiken. Håll Coronablinkern på och följ dess anvisningar.

Hindra coronaviruset från att spridas

Så här laddar du ned Coronablinkern

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter