Att bromsa smittspridningen av corona

Pidä ainakin 1–2 metrin etäisyys muihin ihmisiin.

Fem trumfkort för att skydda dig själv och dina närstående mot coronaviruset:

1.Om du får symtom, sök dig till coronatest och stanna annars hemma.

2.Håll ett säkerhetsavstånd på minst 1–2 meter till andra människor.

3.Sköt om din hand- och hosthygien.

4.Använd munskydd när du inte kan hålla avstånd

5.Ladda ner appen Coronablinkern.

Appen coronablinkern

Coronablinkern är en applikation som produceras av THL. Genom Coronablinkern får du information, om du enligt appens bedömning har exponerats för coronaviruset.

Du kan ladda ner appen gratis i appbutikerna.

Att träffa äldre och närstående under coronatiden

För att undvika smittspridning bör du följa de besöksanvisningar som gäller inom social- och hälsovårdsservicen.

Uppdaterade besöksanvisningar för närstående till klienter inom specialboendet

Vanda sjukhus besöksanvisningar för närstående

Resenärer

Kontrollera de nyaste resemeddelandena på utrikesministeriets webbsidor. Sidorna innehåller viktig information om resande och anvisningar om hur man gör reseanmälan.

11.1.2021 Testningen utökas på Helsingfors-Vanda flygplats

Resor och corona (THL)

Anvisningar för resenärer och för dem som återvänder till Finland (Gränsbevakningsväsendet)

Uppdaterad information på Institutet för hälsa och välfärds (THL) sidor

THL följer och bedömer läget tillsammans med Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) och Världshälsoorganisationen WHO.

Närmare information på THL:s sidor.

Coronavaccineringarna

Coronavaccineringarna inleddes i Vanda i vecka 1. Vanda följer den riksomfattande vaccineringsordningen för coronavaccinet.

Samlad information om vaccineringssituationen hittar du på Vanda stads webbsidor under adressen vanda.fi/coronavaccineringarna.

På våra webbsidor kan du följa med vaccineringsläget i Vanda och olika befolkningsgruppers vaccinationstidtabeller.

MPR-vaccinationer och corona

Det har skrivits om att MPR-vaccinationer eventuellt skulle ge skydd mot svår coronavirussjukdom. Det finns dock ingenting som motiverar till extra MPR-vaccinationer och sådana ges inte heller i Vanda.

Alla barn och vuxna ska antingen ha ett skydd mot mässling, påssjuka, röda hund som fåtts genom att man antingen haft sjukdomarna eller genom MPR-vaccinationer. Skyddet är i skick om en person har haft MPR-sjukdomarna eller fått två doser MPR-vaccin. Om det finns brister i skyddet eller om situationen är oklar kan man låta vaccinera sig.

Hur bedömer jag om skyddet är i skick?

  • Största delen av dem som fötts före år 1970 har haft MPR-sjukdomarna som barn.
  • Hos dem som är födda under åren 1965–1975 kan skyddet vara bristfälligt om man inte haft mässling, påssjuka och röda hund.
  • MPR-vaccinationerna togs i bruk i stor omfattning i Finland år 1982. Därför har de som är födda år 1975 och därefter och som vaccinerats enligt vaccinationsprogrammet fått MPR-vaccinet två gånger vid rådgivningen eller i skolan. En del av de äldre årskullarna har också blivit vaccinerade åtminstone en gång
    - vid sjukvårdsläroanstalter (från och med år 1987),
    - på förlossningssjukhus (de som fött barn åren 1982–93) eller
    - under beväringstjänsten (de som trädde i tjänst 1986–2000).

Vaccinet ingår i det nationella vaccinationsprogrammet och är avgiftsfritt för alla. Vaccinationen får du genom att boka tid på den egna hälsostationen.

Hindra coronaviruset från att spridas

Så här laddar du ned Coronablinkern

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter