Karantänanvisningar

Om du har exponerats för coronaviruset hittar du praktiska anvisningar om karantän här

Har du blivit smittad av coronaviruset? Här kan du läsa anvisningarna om isolering.

1. Undvik alla kontakter

Stanna hemma och var endast i kontakt med personer som bor med dig i samma hushåll, med andra ord

 • ska du inte bjuda hem gäster eller t.ex. en städare. Om du får besök av en hemvårdare, berätta om situationen för vårdaren i förväg.
 • gå inte till arbetsplatsen (du kan arbeta på distans), skolan eller dagvården.
 • gå inte till butiker, köpcentrum, restauranger, apotek, ämbetsverk, bibliotek, teatrar eller andra offentliga utrymmen.
 • gå inte på gym, gympa, till simhallen eller någon annan motionsplats.
 • gå inte till kyrkan, moskén eller någon motsvarande mötesplats.
 • om du bokat en icke-brådskande tid till någon hälsovårdstjänst, omboka tiden.
 • använd inte allmänna trafikmedel (tåg, buss, flygplan). Om du behöver en taxi, be om att få en taxi som har skyddsplexiglas.

Undvik att använda hiss och vistas inte i husbolagets allmänna utrymmen och besök inte heller husbolagets bastu. Undvik att röra trappräcken eller andra ytor som också andra rör.

Kom ihåg att följa god host-, nys- och handhygien.

Du får vistas ute om ditt hälsotillstånd tillåter det, men undvik andra människor. Håll minst två meters avstånd till mötande.

2. Bekanta dig med nya karantänanvisningarna

Vanda stad följer de anvisningar om karantänens längd som THL publicerat 2.8.2021.

Karantänens längd för alla som exponerats är 10 dygn, men en symtomfri person kan förkorta karantänen genom att uppvisa ett negativt provsvar från ett coronatest som tagits tidigast 6 dygn efter exponeringen.

Gör så här:

 1. Kontrollera testets rätta tidpunkt. Ett test som gör det möjligt att förkorta karantänen kan tas tidigast 6 dygn efter tidpunkten för exponeringen. Exempel: exponeringen skedde 10.8 -> testet kan tas tidigast 16.8. Ett prov som tagits tidigare kan inte förkorta karantänen.
 2. Boka en testtid i första hand på adressen https://koronabotti.hus.fi/
 3. Gå på test med beaktande av karantänanvisningarna och fortsätt karantänen tills du får testresultatet.
 4. Om testet är negativt och du är symtomfri kan karantänen avslutas.

Om provet är positivt ska du stanna hemma och kontrollera anvisningarna om isolering, och vänta på att smittspårningen kontaktar dig.

De personer som exponerats bör observera sina symtom i 14 dygn efter exponeringen och genast gå på test om de får några symtom.

Se diapresentationen för närmare information om karantän och hur man ansöker om dagpenning vid smittsam sjukdom. (på finska)

3.Gå på coronatest om du har symptom eller om du fått instruktioner om att gå på test.

Du kan boka tid till ett coronatest genom Coronaguiden.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter