Anvisningar för dem som exponerats för coronaviruset

Du sätts sannolikt inte i karantän

I det förändrade epidemiläget där antalet coronafall har ökat snabbt på kort tid, utfärdar enheten för smittsamma sjukdomar i Vanda inte individuella beslut om karantän för alla personer som exponerats för coronaviruset.

Smittspårning utförs endast vid boendeenheter, vårdinrättningar och hälsovårdsenheter för riskgrupper för allvarlig covid-19.

I övriga fall, till exempel inom familjen, på arbetsplatsen, på skolor och inom småbarnspedagogiken sätts exponerade inte längre i karantän enligt lagen om smittsamma sjukdomar. I princip sätts inte heller anställda inom social- och hälsovården i karantän, vilket också gäller ovaccinerade personer.

De som bor i samma hushåll med en smittad person och andra motsvarande närkontakter informeras inte längre individuellt och de sätts inte i karantän enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

I en situation där det i sin helhet tar flera dagar eller till och med flera veckor innan en person söker sig till testning, får en testtid och provsvar, blir uppringd från smittspårningen och får besked om karantän, är smittspårningens effektivitet låg när det gäller att förhindra fortsatt smittspridning. Därför är det sannolikt att du inte kommer att få ett separat karantänsbeslut.

Om du har exponerats, gör så här:

 • Om du har exponerats för coronaviruset, ska du undvika sociala kontakter i 10 dygn från tidpunkten för exponeringen.

 • Om du exponerats av en person i samma hushåll som testats positivt för covid-19, ska du undvika onödiga sociala kontakter i 10 dygn från att den som insjuknat fått de första symtomen.
 • Om den person i samma hushåll som testats positivt för covid-19 varit symtomfri, ska du undvika onödiga sociala kontakter i 10 dygn från tidpunkten för provtagningen.
 • Om du får symtom efter exponeringen ska du inte gå till skolan, jobbet eller någon annanstans dit det inte är nödvändigt att gå, och göra ett hemtest om det är möjligt. Om diagnosen för en misstänkt coronavirusinfektion måste bekräftas på grund av dagpenning vid smittsam sjukdom eller ett coronaintyg, ska du gå på ett officiellt PCR-test.

Ta ditt ansvar för dig själv och dina närmaste och minska dina sociala kontakter frivilligt

I nuläget är det viktigt att du undviker närkontakter, om det inte är absolut nödvändigt. Undantag utgör nödvändiga ärenden såsom att gå till skolan eller jobbet, om det inte är möjligt med studier eller arbete på distans. Också besök till mataffären (prioritera i möjligaste mån hemleverans av matuppköp), apoteket och läkaren anses som absolut nödvändiga ärenden.

Om du inte har fått ett officiellt beslut om karantän kan du alltså gå till skolan och jobbet som vanligt, men kom ändå ihåg att följa god host-, nys- och handhygien. Använd munskydd alltid när du är i kontakt med andra, oavsett var du är. Eleverna och studerande från och med årskurs tre samt personalen använder munskydd i skolorna.

De exponerade som fått ett officiellt besked om karantän av enheten för smittsamma sjukdomar kommer att få ett beslut om karantän med vilket de kan ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom. Andra exponerade rekommenderas att undvika sociala kontakter så långt det är möjligt.

Det är viktigt och nödvändigt att alla bär sitt ansvar för att bromsa upp epidemin och minska belastningen inom sjukhusvården samt skydda sina närmaste. Det är viktigare än någonsin att stanna hemma också om man bara har lindriga symtom och informera sina närmaste kontakter om eventuell exponering. Symtomfria personer ska också följa de rekommendationer och restriktioner som gäller.

Om du har satts i karantän före 6.1.2021, gör så här:

 • Undvik alla onödiga kontakter
 • Stanna hemma och var endast i kontakt med personer som bor med dig i samma hushåll, med andra ord
 • ska du inte bjuda hem gäster eller till exempel en städare. Om du får besök av en hemvårdare, berätta om situationen för vårdaren i förväg.
 • gå inte till arbetsplatsen (du kan arbeta på distans), skolan eller dagvården.
 • gå inte till butiker, köpcentrum, restauranger, apotek, ämbetsverk, bibliotek, teatrar eller andra offentliga utrymmen.
 • gå inte på gym, gympa, till simhallen eller någon annan motionsplats.
 • gå inte till kyrkan, moskén eller någon motsvarande mötesplats.
 • om du bokat en icke-brådskande tid till någon hälsovårdstjänst, omboka tiden.
 • använd inte allmänna trafikmedel (tåg, buss, flygplan). Om du behöver en taxi, be om att få en taxi som har skyddsplexiglas.
 • Undvik att använda hiss och vistas inte i husbolagets allmänna utrymmen och besök inte heller husbolagets bastu. Undvik att röra trappräcken eller andra ytor som också andra rör.

Kom ihåg att följa god host-, nys- och handhygien.

Du får vistas ute om ditt hälsotillstånd tillåter det, men undvik andra människor. Håll minst två meters avstånd till mötande.

Förkortning av karantänen för dem som satts i karantän före 6.1.2021:

För att prioritera coronatestkapaciteten har man tills vidare avstått från den allmänna möjligheten att förkorta karantänen med ett negativt PCR-provsvar.

Möjligheten att förkorta karantänen med ett negativt PCR-test gäller i begränsad utsträckning endast nödvändig personal inom social- och hälsovårdssektorn. Ett test som gör det möjligt att förkorta karantänen kan tas tidigast 6 dygn efter tidpunkten för exponeringen. Exempel: exponeringen skedde 10.8 -> testet kan tas tidigast 16.8. Ett prov som tagits tidigare kan inte förkorta karantänen. Karantänen kan inte förkortas med ett negativt hemtest. De anställda ska följa sin arbetsgivares anvisningar vad gäller möjligheten att gå på test.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter