Misstänker du coronavirus?

Meddelande 21.5.2021

Coronaprovtagningspunkten i Håkansböle har öppet ända till 13.6.2021. Öppningen av provtagningspunkten på nytt i augusti bedöms enligt pandemisituationen.

-

Ett coronavirusprov tas om man inom 14 dygn före man sökt vård har fått akut luftvägsinfektion (ett symtom räcker: feber, hosta, halsont, snuva, andnöd, förlust av lukt- eller smaksinne) eller diarré eller magsmärtor utan annan uppenbar orsak.

Boka tid till coronatest

Om du har endast lindriga symptom kan du själv boka tid för provtagning i Coronaguiden. Du kan också boka tid för ditt barn som är under 16 år eller för en annan vuxen. För att kunna sköta ärenden för en annan vuxen behöver du en Suomi.fi-fullmakt.

Boka tid per telefon

 • Om du anser dig behöva professionell hjälp kan du ringa coronalinjen som betjänar vardagar kl. 8–18 och under veckoslut kl. 9–16 på numret 09 839 50070. Begäran om återuppringning kan också lämnas på coronalinjen. Telefontjänstens vårdare bedömer din situation och skriver vid behov en remiss till coronatest eller hänvisar dig till läkarmottagning.
 • Hälsorådgivning utanför tjänstetid: Jourhjälp 116 117.

Avboka en tid

Om du varit på coronavirustest någon annanstans och vill avboka provtagningstiden, kan du avboka tiden genom att skicka ett textmeddelande på numret 040 574 4555. Observera att det är bra att gå på testning även om dina symptom har lättat.

Vandas provtagningspunkter för coronavirustest

I Vanda verkar de coronaprovtagningspunkter som upprätthålls av HUS vid Pejas sjukhus (Sjukhusgatan 1) och vid HUS underleverantör 9Lives punkter i Björkby (Björkbyleden 32), Nedre Dickursby (Oxspannsvägen 31), Mårtensdal (Bredbergsgränden 1) och Håkansböle idrottspark på adressen Lodgränden 2. Coronaprovtagningspunkten i Håkansböle har öppet ända till 13.6.2021. Öppningen av provtagningspunkten på nytt i augusti bedöms enligt pandemisituationen.

En del av punkterna verkar inomhus, andra enligt drive-in-principen. Provtagningsplatsen och den exakta adressen får du i samband med tidsbokningen. Man kan också gå på provtagning i någon annan än den egna boendekommunens område. HUS coronavirustest är gratis.

 • Du får ett meddelande per sms om den bokade provtagningstiden.
 • Du kan komma till platsen vid utsatt tid med egen bil, bilskjuts, cykel eller till fots. Använd inte kollektiva trafikmedel.
 • Den som kommer för testning rekommenderas bära munskydd.
 • Provet tas med en vaddpinne från slemhinnan i näs-svalgrummet.
 • Om resultatet är negativt får du ett textmeddelande inom 1–2 dygn efter provtagningen. Om resultatet är positivt får du ett telefonsamtal.
 • Skydda andra från att exponeras
 • Sköt din handhygien
 • Håll för munnen och näsan med en engångsnäsduk när du hostar eller nyser eller hosta eller nys i armvecket
 • Håll ett säkert avstånd till andra personer

Mårtensdals hälsostation är coronahälsostation

 • Mårtensdals hälsostation sköter patienter som lider av luftvägssymptom.
 • Om du misstänker coronasmitta, ring 09 839 50070 (vardagar kl. 8–18 och veckoslut kl. 9–16).
 • Ditt vårdbehov bedöms under telefonsamtalet och vid behov bokas en läkartid.
 • Du kan också berätta vilka symptom du har i nättjänsten och få anvisningar om hur du ska gå tillväga.
 • Mårtensdals hälsostation sköter patienter som lider av luftvägssymptom på 4:e våningen. I andra ärenden betjänar våningarna 5 och 6 vid Mårtensdals hälsostation endast genom tidsbeställning.

Anvisningar för egenvård av coronaviruset

Riskgrupper

Enligt aktuella uppgifter är personer över 70 år mer mottagliga för att insjukna i en allvarlig coronavirusinfektion än andra.

Dessutom kan sjukdomar som avsevärt försämrar lungornas eller hjärtats funktion eller kroppens motståndskraft öka sannolikheten för en allvarlig coronavirusinfektion, särskilt hos äldre personer.

Läs mer om riskgrupperna på THL:s sidor

Vanliga frågor om coronaviruset

På THL:s webbsidor finns svar på frågor som ofta ställts av invånarna i anslutning till coronaviruset:

Vanliga frågor om coronaviruset (THL)

Hindra coronaviruset från att spridas

Så här laddar du ned Coronablinkern

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter