Vanliga frågor och svar

Meddelande 23.8.2021

Smittspårningen är starkt överbelastad, vi kontaktar dig så fort som möjligt. Vänta på samtalet i lugn och ro. Samtalet kommer ofta från ett okänt nummer.

-

F: Jag har fått ett positivt resultat. När blir jag uppringd?

S: Smittspårningen är starkt överbelastad, vi kontaktar dig så fort som möjligt. Du har fått de första anvisningarna via sms. Följ anvisningarna och vänta på att bli uppringd. Förbered dig på det kommande samtalet enligt anvisningarna.

F: Jag har fått ett positivt resultat. Hur länge måste jag vara isolerad?

S: Isoleringen vara i minst 10 dygn från de första symtomen eller från testdagen för den som är symtomfri. Efter det att isoleringen avslutats ska man ha varit symtomfri i 2 dygn. (Vissa symtom, som förändringar i lukt- och smaksinnet och trötthet kan vara kvar länge. Dessa symtom smittar inte och är ingen orsak att förlänga isoleringen.)

F: Jag har exponerats. Hur länge ska jag vara i karantän?

S: Karantänens längd är 10 dagar från den sista exponeringsdagen (dagen då du träffade den insjuknade) eller från de första symtomen hos en insjuknad som bor i samma hushåll. Om du är symtomfri kan du förkorta karantäntiden genom ett negativt resultat från ett coronatest som tagits tidigast sex (6) dagar efter exponeringen. För närmare information.

F: Jag har eventuellt exponerats, vad ska jag göra?

S: Om du blivit meddelad om exponeringen av en tillförlitlig källa (t.ex. den insjuknade själv, arbetsgivaren, skolans rektor / daghemsföreståndaren o.dyl.) stanna i frivillig karantän i väntan på anvisningar.

Smittspårning och kartläggning av exponerade görs i samarbete med den insjuknade personen. Den insjuknade personen ger uppgifter om de som exponerats till smittspårarna. Vi skickar ett första meddelande till den exponerade så fort vi får vetskap om exponeringen. Följ anvisningarna i meddelandet.

F: Jag tvingas vara borta från arbetet, vad ska jag göra?

S: Meddela din arbetsgivare om frånvaron. Om du får inkomstbortfall är du berättigad till FPA:s dagpenning vid smittsam sjukdom för karantäntiden. Närmare information hittar du på FPA:s websidor. Smittspåraren kan också retroaktivt utfärda ett intyg. En förälder har rätt att stanna hemma och sköta ett barn under 16 år om barnet har försatts i isolering eller karantän.

F: Mitt barn har varit på skolan/daghemmet under den smittsamma tiden, vad ska jag göra?

S: Meddela skolans rektor / daghemsföreståndaren om att barnet insjuknat. Rektorn och föreståndaren vidtar nödvändiga åtgärder tillsammans med smittspårningen.

F: Hur får jag/ansöker jag om dagpenning vid smittsam sjukdom?

S: Dagpenning vid smittsam sjukdom ansöks av FPA. Av enheten för smittsamma sjukdomar får du ett myndighetsbeslut i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar, med vilket du kan ansöka om dagpenning. Överenskom med din arbetsgivare om ansökan om dagpenning. FPA ger mer information om dagpenningen vid smittsam sjukdom.

F: En person som bor i samma hushåll har fått ett positivt resultat, vad ska vi göra?

S: En person som har fått ett positivt resultat försätts i isolering (se tidigare fråga) och personer som bor i samma hushåll försätts i karantän (se tidigare fråga).

F: Jag har blivit vaccinerad två gånger, måste jag vara i karantän?

S: Om det är över 7 dagar efter den sista dosen och du är symtomfri behöver du inte vara i karantän. Du ska ändå noga känna efter hur du mår och genast söka upp provtagningen om du får symtom. Coronavirustest rekommenderas sex dagar efter exponeringen för en symtomfri person som blivit vaccinerad två gånger och som bor i samma hushåll som en person som insjuknat. Vaccinationen utesluter inte helt risken för smitta, så ifall du har symtom som tyder på covid-19 ska du stanna hemma och kontakta coronarådgivningen så görs en enskild bedömning av din situation.

F: Jag har varit sjuk i covid-19 för mindre än 6 mån. sedan, ska jag vara i karantän?

S: Om du har varit sjuk i covid-19 för mindre än 6 mån. sedan behöver du inte vara i karantän. Antikroppar mot en sjukdom utesluter inte helt risken att smittas på nytt, så ifall du har symtom som tyder på covid-19 ska du stanna hemma och kontakta coronarådgivningen så görs en enskild bedömning av din situation.

F: Hur får jag ett intyg över genomgången sjukdom / coronavaccination eller testresultat?

S: Du får EU:s coronaintyg på Mina Kanta-sidorna. På Mina Kanta-sidorna hittar du svar på frågor som ofta ställs om coronaintyg. Om du inte har möjlighet att använda Mina Kanta-sidorna kontakta din egen hälsostation.

F: Jag vill resa, var får jag ett intyg över genomgången sjukdom?

S: Be om att få intyg av din egen hälsostation. Kom ihåg att be om intyg i god tid före resan. Kom ihåg att ta reda på och beakta vilka krav som destinationen ställer redan då du planerar resan.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter