Mentalvårds- och missbrukartjänsternas drop-in-mottagning

Är du orolig över ditt eget eller en närståendes psykiska välbefinnande eller rusmedelsmissbruk? Nu får du stöd och råd utan att först behöva boka tid.

Du behöver inte boka tid till drop-in-mottagningen

 • Det räcker med att du själv upplever att du behöver hjälp
 • Du behöver inte någon remiss och inte heller diagnos över psykiska problem eller missbruk.
 • Mottagningen sker enligt könummer utan tidsbokning.
 • Servicen är avsedd för myndiga personer bosatta i Vanda.
 • Servicen är gratis.
 • Recept förnyas inte vid mottagningen.

Sök hjälp i ett tidigt skede

 • Om du söker hjälp i tid kan du hindra att problemen anhopas och hinner pågå alltför länge.
 • Glöm skammen – vi behöver alla hjälp ibland!

Mångsidig hjälp på ett och samma ställe

 • Det är ofta svårt att särskilja på missbruk och psykiska problem.
 • Du behöver inte själv identifiera det egentliga problemet.
 • De anställda vid servicestället är alla yrkesmänniskor med kunskap i frågor som rör psykisk hälsa och missbruk – mångsidigt stöd finns att få.

Att tala med en utomstående hjälper

 • Tillsammans reder vi ut din situation.
 • En yrkesperson ger dig stöd och handledning.
 • Tillsammans kan vi sedan planera eventuell fortsatt vård.

Nyheter

Twitter