När alkohol eller mediciner är ett problem

People walking on a bridge

Meddelande 2.9.2020

Missbrukarpoliklinikernas jourmottagning i Vanda från och med 7.9.2020

Vid akuta missbruksproblem kan du söka hjälp vid Mårtensdals eller Dickursbys missbrukarpoliklinik utan att boka tid. Om möjligt, kom till mottagningen i början av jourtiden för att anmäla dig. Servicen är avsedd för myndiga personer.

  • Jourmottagningen vid Mårtensdals missbrukarpoliklinik har öppet måndagar och torsdagar kl. 12–14. Besöksadressen är Bredängsvägen 3 (5 vån.), 01620 Vanda.
  • Jourmottagningen vid Dickursby missbrukarpoliklinik har öppet tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 8.30–10.30. Besöksadressen är Konvaljvägen 20 C, (2 vån.), 01300 Vanda.
  • Vänligen observera att Myrbacka missbrukarpoliklinik inte har någon jourmottagning efter 7.9.2020.

Vård utan remiss

Den som har ett alkohol- eller läkemedelsproblem eller anhöriga kan söka hjälp vid missbrukarpolikliniker.

  • Dickursby missbrukarpoliklinik
  • Mårtensdal missbrukarpoliklinik

Vård med remiss

  • Substitutionsvården är avsedd för de vuxna alkohol- och rusmedelsmissbrukare för vilka rusmedelsavvänjning inom den öppna vården inte är nog.
  • Rusmedelsvård på anstalt kan man får genom en utvärdering av vårdbehovet. Bedömningen görs t.ex. på missbrukarpolikliniken eller hälsostationen.
  • Koisoranta servicecentral hjälper bostadslösa personer med rusmedelsproblem. Genom att söka sig till Koisoranta kan man få del av rehabilitering och komma i gång med att etablera ett permanent boende.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter