När alkohol eller mediciner är ett problem

People walking on a bridge

Vård utan remiss

Den som har ett alkohol- eller läkemedelsproblem eller anhöriga kan söka hjälp vid A-klinikerna.

  • Östra Vandas A-klinik
  • Västra Vandas A-klinik

Vård med remiss

  • Substitutionsvården är avsedd för de vuxna alkohol- och rusmedelsmissbrukare för vilka rusmedelsavvänjning inom den öppna vården inte är nog.
  • Rusmedelsvård på anstalt kan man får genom en utvärdering av vårdbehovet. Bedömningen görs t.ex. på A-kliniken eller hälsostationen.
  • Koisoranta servicecentral hjälper bostadslösa personer med rusmedelsproblem. Genom att söka sig till Koisoranta kan man få del av rehabilitering och komma i gång med att etablera ett permanent boende.

Nyheter

Twitter