Depressionsskötare

Depressionsskötarmottagningen är avsedd för vuxna med lindrig eller medelsvår depression, och vuxna som lider av ångest eller paniksymptom. Patienten vårdas av en hälsocentralsläkare, konsulterande psykiater och depressionsskötare. Besöken är avgiftsfria och avsedda för personer som fyllt 18 år.

Hur tar jag kontakt?

Boka tid till en läkare vid din egen hälsostation.

Läkaren bedömer ditt vårdbehov och hänvisar dig till en depressionsskötare med remiss om det behövs.

En depressionsskötare kontaktar dig och föreslår en besökstid.

Vad går besöket på despressionsskötarmottagningen ut på?

  • Depressionsskötaren gör upp en vårdplan tillsammans med dig.

  • Du träffar depressionsskötaren 1–6 gånger.

  • Ditt hälsotillstånd följs upp två år efter att vården avslutats.

Vill du lära dig olika egenvårdsmetoder?

På hälsostationen ordnas depressionsskolgrupper för personer som lider av lindrig eller medelsvår depression. Fråga mer av din depressionsskötare.

Nätterapi

I Vanda är det också möjligt att få nätterapi för vård av olika psykiska problem. Nätterapi har visat sig vara en effektiv vårdform. En läkare bedömer ditt behov av nätterapi och skriver ut en remiss om det behövs. Fråga mer av din egen läkare eller din depressionsskötare.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter