Psykiatriska sjukskötare

Du behöver ingen remiss till en psykiatrisk sjukskötarmottagning, och du behöver inte heller ha diagnostiserade eller konstaterade psykiska problem. Det räcker med att du själv upplever att du behöver hjälp eller vill diskutera med någon för att ta kontakt. Du kan också komma till mottagningen tillsammans med din närstående.

Psykiatriska sjukskötarmottagningar finns på Korso hälsostation (Fjällrävsstigen 6, A-trappan, 1 vån.), Mårtensdals hälsostation (Bredängsvägen 3, 6 vån.) och Dickursby hälsostation (Konvaljvägen 11, A-trappan, 3 vån.).

Hur kommer jag till mottagningen?

du kan boka tid till en psykiatrisk sjukskötare:

  • via den digitala klientportalen Maisa eller

  • per telefon 09 839 34057 mån.–fre. kl. 12–13

Vad går besöket på psykiatriska sjukskötarmottagningen ut på?

  • Din situation kartläggs och skötaren diskuterar med dig under 1–3 besök.

  • Ett samtal som stöder dina resurser och egenvård förs med dig.

  • Du får hjälp genom terapeutiska metoder, där fokus ligger på att lösa problem.

En psykiatrisk sjukskötare är inte det samma som en depressionsskötare. Till en depressionsskötare behövs en läkarremiss från den egna hälsostationen.

Nätterapi

I Vanda är det också möjligt att få nätterapi för vård av olika psykiska problem. Nätterapi har visat sig vara en effektiv vårdform. En läkare bedömer ditt behov av nätterapi och skriver ut en remiss om det behövs. Fråga mer av din egen läkare eller din psykiatriska sjukskötare.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter